Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solenergi på stark frammarsch i USA

Bild:  USA är tillbaka på spelplanen som en globalt drivande kraft i utbyggnaden av solcellanläggningar.

Solenergi på stark frammarsch i USA

Flera år av klimatförnekelse från ett av världens ledande länder är över. Efter att Joe Biden blev installerad som president tidigare i år, är USA tillbaka på spelplanen som en av de drivande krafterna i utvecklingen av en hållbar värld. USA har gjort ett återinträde i Parisavtalet, vilket förstås är en viktig markör. Den förre presidenten, som inte tog klimathotet på största allvar, gav åtminstone världen en läxa som ledde till att andra länder insåg att de måste göra desto mer aktivt klimatarbete. Därför måste nu risken att världen lutar sig tillbaka och förlitar sig på att USA skall lösa världens klimatproblem elimineras.

USA och EU proaktiva aktör inom klimatområdet  Det gäller nu att inte förblindas av vackra ord och symbolhandlingar från Joe Biden eller andra av världens politiker, utan ta stora kliv framåt inom energi- och klimatområdet. Faktum kvarstår att USA står inför stora utmaningar. För landets väg framåt påverkar oss alla, eftersom klimatförändringarna och miljöförstörelsen inte ser några gränser. USA har under decennier haft på sig den globala ledartröjan – framförallt av politiska orsaker – med nu är det dags att landet blir en globalt ledande och proaktiv aktör inom klimatområdet. Tillsammans med EU kan de bli en viktig aktör för att fler länder ska anta ambitiösa nationella planer för att minska klimatutsläppen.

Fossil energi dominerande energikälla i USA  Energimixen i USA består till ca 80 procent av fossila bränslen. Endast ca 11 procent av den totala energiproduktionen kommer från förnybara källor, medan den elbaserade energin till ca 17 procent är förnybar. Fossil elproduktion står för ca 38 procent av de amerikanska koldioxidutsläppen, vilket är den främsta orsaken till den globala klimatförändringen. Första steget mot fossilfrihet är att minska stöd och subventioner till den fossila energibranschen. Där kan Sverige vara ett viktigt föregångsland för USA och många andra i utvecklingen till mer grön energiproduktion.

Geografiska förutsättningar ger fler gröna jobb  USA har naturliga fördelar och förutsättningar för att bygga ut den förnybara energin kraftigt. 40 procent av befolkningen bor längs öst- och västkusten, som lämpar sig för en kraftig utbyggnad av vindkraften. I de södra delstaterna är antalet soltimmar per år väldigt högt, men solen som energikälla är långt ifrån dess potential.

Det gäller också att politiker och allmänhet i alla länder förstår att grön teknik inte slukar existerande jobb, utan skapar nya gröna jobb – inom landet. Grön teknik kan också bli en viktig exportvara, som kan minska utsläppen i andra länder.

Stora solcellsprojekt under uppförande  Många solcellsprojekt är förverkligade eller står inför uppförande. Ett exempel är den av Invenergy uppförda solcellsparken Samson Solar Energy Center i Texas, som fullt utbyggt år 2023 kommer att ha en installerad effekt på 1 310 MW – långt större än Sveriges alla solcellsparker tillsammans. Samson Solar Energy Center meddelar att de redan har en rad storkunder, t ex AT&T, Google, Honda och McDonalds. I jämförelse kan den förse närmare 300 000 hushåll med solel.

Redan under den förre presidentens mandatperiod gav Vita huset klartecken för ett av de största solenergiprojekten i USA – The Gemini Solar Project – som byggs på nästa 3 000 hektar federalt ägd mark i Nevada-öknen. Den totalt installerade effekten kommer att uppgå till 690 MW. När solcellsparken är klar förväntas den generera el motsvarande behovet för 260 000 hushåll. Ett energilager lagrar energi som kan användas när solen inte lyser. Även lokala stammar av landets ursprungsbefolkning medverkar i beslutsprocessen, som sker i flera steg.

Stor potential till mer förnybar energi i USA  USA har kapacitet att täcka ca 80 procent av landets elbehov med hjälp av förnybar energi från solceller och vindkraft, påstår forskare vid University of California, California Institute of Technology; och Carnegie Institution for Science. För att täcka de övriga 20 procenten skulle det vara nödvändigt att lagra flera veckor av elkapacitet i energilager, främst för att kompensera för naturliga fluktuationer som kännetecknar dessa två förnybara energiresurser, menar projektledare inom forskargruppen.

Att uppnå 100 procent förnybar energi möjligt  Tillförlitlighet i eldistributionen är viktig – inte bara i Sverige – utan även i USA. Om 80 procent av elbehovet skall komma från solceller och vindkraft behöver det byggas antingen ett kontinentalt täckande kraftnät eller energilager som kan spara 12 timmars kapacitet av landets totala elbehov. En sådan expansion av kraftöverföring eller lagringskapacitet av förnybart producerad el skulle innebära betydande, men inte orimligt stora investeringar.

Utbyggnad av kraftnät och energilager  Kostnadsuppskattningar för ett nytt kraftnät kan begränsas till 100 miljarder dollar. Att bygga energilager – med dagens priser på batterier – kostar enligt projektledarna i forskarteamet uppskattningsvis ca en miljard dollar. Med tanke på att USA lägger 400 miljarder dollar på att minska spridningen av coronaviruset – alla andra coronarelaterade kostnader oräknade – är det med andra ord ett realistiskt antagande att USA har potential att bli helt självförsörjande gällande elförsörjning som till 100 procent kommer från solceller, vindkraft och energilager.

Andra former av energilagring – t ex genom pumpning av vatten till vattendammar för att i nästa steg låta vattenkraftverk producera el – är förstås ett alternativ, men eftersom USA har mycket vatten i öst, men få höjdskillnader, medan det är tvärtom i väst, är denna annars lockande metod knappast aktuell för en större utbyggnad.

Amerikanska solcellsföretag tar global tätpositionUSA tog redan på 50-talet täten i både utveckling och användning av solceller, t ex inom rymdtekniken, och de är fortfarande ledande inom utveckling av nya solcellsteknologier. Ett exempel är amerikanska företaget Sunpower, som varit pionjärer inom solcellstekniken sedan årtionden och fortfarande levererar högeffektiva solceller till rymdindustrin. Deras solpaneler för den kommersiella marknaden, har en verkningsgrad på ca 23 procent.

Sverige en stark aktör inom solenergiSverige kan bidra med mycket kunskap inom det förnybara energiområdet, t ex när det gäller byggnadsintegrerade solceller (BIPV) och smarta energilösningar, där flera solcellsföretag innehar tätpositioner på marknaden. Även företag som utvecklar solceller som förser produkter med egen elförsörjning via integrerade solceller, är på väg att nå marknaden. På marknaden för solceller som bygger på tunnfilmsteknik, har Sverige ett företag som utvecklar och bygger erforderlig produktionsutrustning, som exporteras till många länder.

Inom området för smart energistyrning finns världsledande svenska företag, där smart teknik tar hand om solelen och distribuerar den mellan elförbrukare, t ex elbilsladdare, och energilager. Dessa system bidrar inte bara till energi- och effektoptimering av fastigheter – utan till hela samhällets behov av energi-, effekt- och frekvensreglering i Sveriges och andra länders kraftnät.


Våra digitala energimöten och webinarier  På det övergripande temat Solceller och smart energiteknik för energi- och effektoptimering av fastigheter arrangerar vi digitala möten och webinarer i samarbete med ledande expertföretag inom sol- och energibranschen. Våra digitala energimöten och webinarer arrangeras ett 15-tal gånger per halvår och pågår ca 30 minuter + frågestund. Syftet är att ge bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare och fastighetsbolag – men även installatörer av solceller eller smarta energisystem – uppdaterad kunskap om hur kostnader för energi- och effektresurser i fastigheter kan minimeras.

Läs mer om teman, talare, schema och anmälan till våra digitala möten här!


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem