SolarVolt  |  Sol- & Energiportalen – med nyheter och artiklar inom solceller och hållbara energisystem

Digitala Sol- & EnergiMöten  |  Webbinarier

Arrangerade av Sveriges mest kvalificerade expertföretag
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Kunskapslyft | Webbinarier – Solceller och smart energiteknik för energi- och effektoptimering av fastigheter

Solceller och smart energiteknik för energi- och effektoptimering av fastigheter

På det övergripande temat "Solceller och smart energiteknik för energi- och effektoptimering av fastigheter" arrangerar vi digitala kunskapslyft i form av webbinarier i samarbete med expertföretagen nedan. Syftet är att ge bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare och fastighetsbolag – men även installatörer av solceller eller smarta energisystem – uppdaterad kunskap om hur kostnader för energi- och effektresurser i fastigheter kan minimeras. Nedan några aktuella frågeställningar:

Våra webbinarier ger svar på dina frågor. Expertföretagen har kapacitet att genom sin kompetens bidra till minskade energi- och effektkostnader. De ger kunskapslyft och hjälper dig få ett helhetsperspektiv, där solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar, eltekniska lösningar och smarta fastighetssystem ingår.

Kunskapslyft i realtid  –  eller i efterhandFå inbjudan till 15 kunskapslyftande webbinarier fördelade under ett halvår. Varje webbinarium pågår i 30 - 40 minuter + frågestund. Medverka i livestreamad sändning – eller titta på den inspelade versionen när det passar dig!

Skräddarsydda webbinarierInnehållet i våra möten finns beskrivna nedan – klicka på rubrikerna, så framträder beskrivningen. Finns behov av kunskapslyft inom något specifikt energiområde, så skräddarsyr vi ett webbinarium åt er. Välkommen och ha kaffet redo, så laddar vi för kunskapsrika digitala möten tillsammans med dig och övriga deltagare!

Våra kunskapslyftande webbinarier är väl investerad tid för ökad avkastning på fastigheter!TEMA   –   "VINN ESTETIK OCH REDUCERA KOSTNADER MED ENERGISMART BELYSNING"
Presentatör:  Ledvance AB – Hasse Rundlöf
Onsdagen den 16 juni 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Ledvance AB
Telefon:  08-707 44 00

Innehåll:  Med mer än 100 års erfarenhet, från tiden då vi fortfarande tillhörde Osram, finns vi nu representerade i fler än 140 länder. Vi ger dig inblick i tekniktrender och de ständigt föränderliga kraven på hög kvalitet, långvarigt ljus och energieffektivitet. Få reda på mer om belysning inom olika användningsområden. Hur kan belysning öka det estetiska värdet och välbefinnadet i bostadsfastigheter? På vilket sätt kan rätt belysning på arbetsplatser bidra till ökade kontraster och öka kvaliteten i visuella kvalitetskontroller? Kan anpassad belysning minska risken för ögontrötthet och främja koncentrationen? Andra beröringspunkter är hur belysningslösningar kan styras genom Internet of Things (IoT) och kopplas till smarta fastighetssystem. Alla dessa frågeställningar besvarar vi vid vårt digitala möte!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "VAD INNEBÄR ANSVARET ATT HA EN SOLCELLSANLÄGGNING PÅ FASTIGHETENS TAK?"
Presentatör:  Everenergy AB – Daniel Lukinius
Onsdagen den 23 juni 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Everenergy AB
Telefon:  070-993 05 39

Innehåll:  Vad många blivande solcellsägare inte inser är ansvaret att ha ett soldrivet kraftverk på taket. Likt andra kraftverk kan fel uppstå, och kraftverksägare är bundna att följa ett antal lagar och regler. Det kan innebära en stor ekonomisk risk som fastighetsägare bör ta höjd för. Frågan är om det finns alternativa affärsmodeller med solceller där fastighetsägaren slipper ta ansvar? Kan en sådan affärsmodell vara att teckna abonnemang på solel? Hur ser ansvarsfrågan ut om leverantören äger solcellsanläggningen som sitter på fastighetsägarens tak? Vem ansvarar för oförutsedda kostnader under solcellsanläggningens livstid. Detta är frågor vi kommer att besvara på vårt digitala möte!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "ENERGIEFFEKTIVISERA FASTIGHETER OCH INDUSTRIER FÖR MAXIMAL AVKASTNING"
Presentatör:  EEF – Energi Effektiviserings Företagen – Lotta Bångens
Onsdagen den 18 augusti 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

EEF – Energi Effektiviserings Företagen
Telefon:  070-343 92 12

Innehåll:  Få inspiration från projekt som andra företag har genomfört! Är du ett företag eller en fastighetsägare som ser energieffektivisering som ett medel att nå maximal avkastning? Vi berättar med goda exempel från våra medlemsföretag, där energibesparingar givit upphov till 100 000-tals kronor i minskade driftskostnader – och ofta med en payoff-tid på mindre än 5 år!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "ALL ENERGIDATA FRÅN HELA FASTIGHETSBESTÅNDET KAN SAMLAS UNDER SAMMA TAK"
Presentatör:  Metry AB – Joel Torkelsson
Onsdagen den 25 augusti 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Metry AB
Telefon:  031-388 67 67

Innehåll:  För att få ut det mesta av ett solcellsprojekt behövs pålitligt underlag, både för dimensionering, underhåll och finansiering; det behövs data. Vi berättar om hur du med hjälp av digitaliserad energidata och smart energiuppföljning kan starta, följa upp och optimera ditt projekt. Vi på Metry har specialiserat oss på att samla in, kvalitetssäkra och strukturera energidata för att hjälpa fastighetsbranschen att bli mer energismart. Från Metry kan ni integrera er data till alla typer av fastighetssystem, energiuppföljningssystem eller BI-verktyg. På så sätt kan ni enkelt få full koll på ert bestånd och skapa nya insikter i er förbrukning.

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "SERVICE OCH UNDERHÅLL AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR FÖR LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET"
Presentatör:  Trygg Solenergi AB – Frida Malmgren
Onsdagen den 1 september 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Trygg Solenergi AB
Telefon:  08-122 026 60

Innehåll:  Solcellsanläggningar kräver minimalt underhåll, men är definitivt inte helt underhållsfria. De består av en rad tekniska beståndsdelar som – likt all annan teknik – fungerar bäst av regelbunden översyn. En solcellsanläggning är utsatt för vädrets makter under hela sin livstid. Vi berättar varför även små störningar och avvikelser från den faktiskt möjliga energiproduktionen ger upphov till stora ekonomiska förluster under en livstidscykel på 30 år. Hur kan en investering i driftsoptimering av solceller – genom regelbundna intervaller för service och underhåll – förvandlas till vinst och ökad lönsamhet? Den kunskapen vill vi delge till alla fastighetsägare som funderar på eller redan är innehavare av solcellsanläggningar!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR EFFEKTOPTIMERING AV FASTIGHETER"
Presentatör:  Senergia AB – Tim Ljunggren
Onsdagen den 8 september 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Senergia AB
Telefon:  08-21 10 00

Innehåll:  Risken för brist på elkapacitet ökar i både fastigheter och det allmänna elnätet. Utbyggnaden av laddning för elbilar och hot om ökande elnätspriser får allt fler fastighetsägare att fundera på eltekniska åtgärder för att klara omställningen till ett nytt energilandskap. En framtidsstrategi som redan fungerar idag är en energihubb som placeras centralt i fastigheten, och som hanterar både solceller, elbilsladdning och batterilager. Elen fördelas mellan olika elförbrukare, beroende på solelproduktion, energiförbrukning, effektuttag och elpriser. Kort sagt – tekniken möjliggör att elen kan flyttas inom och mellan fastigheter efter behov. Samtidigt kan fastighetens batterilager bidra till att lösa Svenska Kraftnät's problem med frekvensreglering på grund av hög och ojämn belastning. Hur kan fastighetsägare tjäna pengar på batterilager, minska elförbrukningen och samtidigt sänka elnätsavgifter med upp till 50%? På vilket sätt miljoner sparas på eldriften i hela fastighetsbestånd? Det är vad vårt digitala möte skall handla om. Välkomna!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "GÅR DET ATT TJÄNA PENGAR PÅ ENERGILAGRING?"
Presentatör:  CheckWatt AB – Samuel Wingstedt
Onsdagen den 15 september 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

CheckWatt AB
Telefon:  076-235 18 30

Innehåll:  Installationer av flexibla energiresurser – t ex batterilager – utgör en betydande potential för effektivisering av elanvändningen i fastigheter, men även för Sveriges energisystem. Det kan öka självkonsumtionen av solel, kapa effekttoppar, jämna ut mängden köpt el över månaden och därmed minska elnätsavgiften för fastigheter. Samtidigt kan batterilager bidra med såväl frekvens- som effektreglering för optimering av elleverantörers handel. Hur kan fastighetsägare nyttja denna potential och vilken teknik krävs som integrerar med olika resurser? Vi delar med oss av kunskap om resursers egenskaper och resursägares prioriteringar – och framförallt – vi hjälper dig tjäna pengar på att tillhandahålla effektreserver till Svenska Kraftnät.

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "MORGONDAGENS TUNNFILMSOLCELLER – TEKNIKUTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION"
Presentatör:  Midsummer AB – Pia Grünfeldt
Onsdagen den 22 september 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Midsummer AB
Telefon:  08-525 096 10

Innehåll:  En ny generation svensktillverkade solpaneler håller på att introduceras på både den svenska och internationella marknaden. De är tillverkade i innovativ tunnfilmsteknik, är böjbara, ger 90% lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning, väger endast 3 kg / kvm (traditionella solpaneler ca 15 kg / kvm) och kan skräddarsys för alla typer av tak. Dess diskreta design gör att de knappt syns och därmed smälter in i alla miljöer – även på kulturhistoriska fastigheter. Varför spelar dessa faktorer en avgörande roll för solcellsinstallationer och vilka fördelar är mest värdefulla för framtiden? Vi ger vår syn och berättar varför en investering i tunnfilmsolceller är en investering i framtiden.

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "ENERGISMART BELYSNING MED INTERNET OF THINGS (IOT)"
Presentatör:  Signify Sverige AB – Nikolay Nikolov
Onsdagen den 29 september 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Signify Sverige AB
Telefon:  0200-77 72 00

Innehåll:  Med vårt innovativa ledarskap ligger vi i framkant när det gäller innovation inom LED-belysning. Vi är branschledande inom ansluten belysning och är belysningsföretaget för Internet of Things (IoT). Vi har anslutit mer än 64 miljoner ljuspunkter, och fortsätter vår väg att introducera framtidens belysningslösningar för att göra offentliga utrymmen, arbetsplatser och hem bättre. Hur kan vi få människor att njuta av en unik ljuskvalitet, samtidigt som belysningen gör människors liv säkrare och bekvämare? På vilket sätt kan vi göra företag och städer mer energieffektiva, produktiva och livskraftiga, och göra världen mer hållbar? Det är frågeställningar som vi besvarar när vi ses på vårt digitala möte!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "HUR PÅVERKAR SOLCELLSANLÄGGNINGAR ELSÄKERHETEN OCH STÖRNINGSFRIHETEN?"
Presentatör:  Elsäkerhetsverket – Per Höjevik
Onsdagen den 6 oktober 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Elsäkerhetsverket
Telefon:  010-168 05 00

Innehåll:  Utbyggnaden av solcellsanläggningar i Sverige går snabbt. Ändå ligger vi fortfarande en bra bit efter flera av våra europeiska grannländer. Det positiva är att vi kan dra nytta av de erfarenheter som andra länder har gjort, vilket underlättar en säker utbyggnad av solcellsanläggningar i Sverige. Ändå har det inträffat allvarliga incidenter med solcellsanläggningar, och med den förväntade kraftiga ökningen av antalet solcellsanläggningar i Sverige kommer antalet incidenter troligtvis att öka framöver. Ett annat bekymmer är att solcellsanläggningar kan orsaka elektromagnetiska störningar som påverkar annan elektronisk utrustning i närområdet. Vad finns det för regelverk kring elsäkerhet och störningsfrihet? Vad säger lagen? Det berättar vi mer om när vi möts digitalt!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "ENERGISMARTA FASTIGHETER UR EN BYGGHERRES PERSPEKTIV"
Presentatör:  Midroc Properties AB – Rickard Sjöqvist
Onsdagen den 13 oktober 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Midroc Properties AB
Telefon:  010-470 74 00

Innehåll:  Vi prioriterar ekologiskt hållbara, cirkulära och resurssmarta fastigheter med minsta möjliga klimatavtryck. Till exempel använder vi förnybar geo- och solenergi, liksom energilagring och -delning. Gröna ytor med tåliga växter ramar in och gör att folk, djur och fjärilar och bin känner sig som hemma. Våra fastigheter planeras för bl a kontor, bostäder, restauranger, butiker, verkstäder och saluhallar. Hur planerar vi för inkluderande boenden, som inbegriper energieffektiva, trevliga och trygga ställen att mötas och vistas i under dygnets alla timmar. Hur kan en mix och en mångfald som sammanfattar fastigheters och stadsdelars allra bästa sidor skapas? Ta del på vår resa i samband med digitalt möte, där solenergi och annan förnybar energi står i fokus, för att skapa långsiktiga värden för alla våra hyresgäster och bostadsrättsägare.

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "KRISBEREDSKAP FÖR SOLCELLER OCH ELFÖRSÖRJNING"
Presentatör:  Herrljunga Elektriska AB – Anders Mannikoff
Onsdagen den 20 oktober 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Herrljunga Elektriska AB
Telefon:  0513-220 40

Innehåll:  Herrljunga kommun ligger i framkant gällande solel och har de senaste åren hamnat på topp-10 räknat på installerad effekt per kommuninvånare. Anders Mannikoff är VD på energibolaget Herrljunga Elektriska AB, och har efter sina år på forskningsinstitutet RISE ett gediget kontaktnät inom inom både energibranschen och i forskarvärlden. Genom en så kallad solbruksplan – vilket kommunen är först i Sverige med att upprätta – så kartläggs och anges platser och placeringar inom kommunen som är speciellt lämpade för anslutning av solcellsparker. Med ett ökat antal solcellsanläggningar inom kommunen, så krävs också planering för krisberedskap. Hur kan en sådan implementeras, så att hänsyn tas till de kraftiga variationer i distribuerad effekt som kan uppstå, t ex när många solcellsanläggningar i kommunen samtidigt berörs av att solen plötsligt täcks av moln – eller omvänt – med plötsliga effekttoppar när solen tittar fram bakom molnen igen? Denna krisberedskap är fundamental för framtida förnybar energiförsörjning. Vi berättar mer om hur en krisberedskap kan upprättas!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "UTBILDNINGAR GER FASTIGHETSÄGARE NÖDVÄNDIG BESTÄLLARKOMPETENS"
Presentatör:  Ahlsell Sverige AB – Roger Nilsson
Onsdagen den 27 oktober 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Ahlsell Sverige AB
Telefon:  08-685 70 00

Innehåll:  Vi är ett nyfiket företag som tror på ett livslångt lärande. Genom Ahlsellakademin, vårt eget utbildningsprogram, hjälper vi företag och fastighetsägare att bygga på kompetens och yrkeskunnande med en rad olika kurser. Utvecklingen går snabbt och kraven på rätt kunskaper ökar ständigt. Med nya kunskaper kan fastigheter förvandlas till energieffektiva och inspirerande miljöer, där både boende och hyresgäster trivs. Det skapar attraktion på marknaden och större efterfrågan pp lägenheter och lokaler. Hur kan utbildningar företagsanpassas, t ex inom solceller och smarta energisystem? På vilket sätt kan vi ge möjligheter att tillgodose företagets eller fastighetsbolagets behov av ny kunskap? Kan hela utbildningar inom energiområdet skräddarsys mot er verksamhet? Träffa oss på ett digitalt möte, där vi berättar mer om våra unika digitala utbildningar som sker med realtidsuppkoppling till utbildningsledare, och där deltagarna kan ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter – precis som på en vanlig fysisk utbildning!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "MODERNA ÖVERORDNADE GRÄNSSNITT KOMMUNICERAR MED ALLA FASTIGHETSSYSTEM"
Presentatör:  Midroc Electro AB – Ola Jonsson
Onsdagen den 3 november 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Midroc Electro AB
Telefon:  010-470 75 00

Innehåll:  Energieffektiva och driftsäkra fastigheter kan på ett historiskt enkelt sätt övervakas med dagens moderna överordnade gränssnitt, vilket gör det möjligt för alla system i en fastighet att kommunicera med varandra. Det optimerar driften och gör fastigheter både energisnåla och kostnadseffektiva. Hur kan ett överordnat gränssnitt ge kontroll och maximal frihet? På vilket sätt kan kommunikationen mellan alla system i fastigheten samordnas och lagras i molnet? Hur säkerställs och skyddas tillgången till alla data, utan att dokument och behörigheter röjs? Är det möjligt att administrera ett överordnat system utan tidsödande utbildningar? Alla dessa frågor besvarar vi på vårt digitala möte!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "VÄRMEPUMPAR MULTIPLICERAR EFFEKTEN FRÅN SOLCELLER"
Presentatör:  IVT Värmepumpar – Lars Hoppe
Onsdagen den 10 november 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

IVT Värmepumpar
Telefon:  0140-38 43 00

Innehåll:  Att kombinera solceller eller hybridsystem för solenergi med värmepump är både lönsamt och bra för miljön. De två förnybara energikällorna solen och bergvärme – eller uteluften för luftvärmepumpar – ger en hållbar lösning för att både värma eller kyla fastigheter. Med solceller på taket blir energieffektiviteten ännu större om solelen får driva en värmepump. 1 kWh egenproducerad solel från solcellerna på taket ger upp till 5 kWh värme eller kyla, tack vare att värmepumpen multiplicerar effekten från solcellerna. Vid vårt digitala möte berättar vi varför värmepumpar i kombination med solceller är en riktigt smart kombination. Ett soligt kretslopp, kan man säga.

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "PROJEKTERING AV OBEROENDE KONSULT – SÅ PÅVERKAS LÖNSAMHETEN FÖR DIN SOLCELLSANLÄGGNING"
Presentatör:  JB Ecotech Solenergi AB – Sofia Buddgård
Onsdagen den 17 november 2021, kl 13.00 - 13.40  (Microsoft Teams)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

JB Ecotech Solenergi AB
Telefon:  070-993 05 39

Innehåll:  Vad är fördelen med att låta en fristående solcellskonsult ta fram och utforma underlag inför upphandling av solcellsanläggningar jämfört med att ta in offerter direkt från solcellsinstallatörer? Vi reder ut för- och nackdelar med de olika alternativen för dig som funderar på att investera i solceller. Vi är experter på solcellsprojektering. Vår kompetens sträcker sig från enklare förstudier till mer djupgående projektering, utformning av upphandlingsunderlag, projektledning kring solcellsinstallationer, besiktning av färdiga anläggningar, datainsamling samt felsökning, drift och underhåll. Vi berättar om hur maximal energinytta kan kombineras med minimal miljöpåverkan!

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


TEMA   –   "SOLCELLER TILL BOSTADSHUS – FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄSTA LÖNSAMHET"
Presentatör:  Gosol Energi AB – Jimmy Stensson
Onsdagen den 24 november 2021, kl 13.00 - 13.40  (Google Meet)
Läs mer om innehåll, inbjudan & medverkan  ▾

Gosol Energi AB
Telefon:  010-175 52 00

Innehåll:  Möt ett bostadshus som gick från direktverkande el och individuella elabonnemang till gemensamhetsel (IMD-el) och solceller. Hur påverkar det solcellernas lönsamhet samt fastighetens möjligheter att vara en del av det nya smarta elsystemet? Bostadshuset installerade sedan 36 laddboxar, 9 EnergyHub's från Ferroamp med fasbalansering och väntar nu på batterier för att kapa sina effekttoppar.

Inbjudan:  När du registrerat dig nedan får du automatiskt inbjudan med länk för deltagande en vecka innan varje valt digitalt kunskapslyft!

Medverkan:  För deltagande på detta digitala kunskapslyft klickar du här!


Registrering – Digitala kunskapslyft | Webbinarier