SolarVolt  |  Sol- & Energiportalen – med nyheter och artiklar inom solceller och hållbara energisystem

Sol- & EnergiGuiden Pro

Vårt urval av Sveriges mest kvalificerade leverantörer
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Expertföretag – Energi- och effektoptimering av fastigheter

På temat "Energi- och effektoptimering av fastigheter" redovisar vi expertföretag, med kunskap om hur kostnader för energi- och effektresurser i fastigheter kan minimeras, t ex genom:

Boka ett möte med expertföretagen nedan! Det ger dig som fastighetsägare ett kunskapslyft och möjligheter till erfarenhetsutbyte. De har kapacitet att bidra till minskade energi- och effektkostnader genom lönsamma investeringar i hållbara energisystem, där solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar, eltekniska lösningar m fl kan ingå.


SOLCELLSPARKER
Solkompaniet AB

Solkompaniet AB
Telefon:  08-401 67 51


Verksamhet:  Företaget har längst erfarenhet av solcellsparker i Sverige. De byggde Sveriges första solpark redan år 2009 och är på 47 kW. Hösten 2020 lanserades Gigawattparken – ett nytt affärsområde inom Solkompaniet, som kommer att fokusera på att bygga stora solelparker i Sverige. Tillsammans med markägare, kommuner, invånare, företag, nätägare och andra intressenter vill de bana väg för mer förnyelsebar solel i Sverige. Ambitionen är att Sverige år 2030 har en årlig produktion av tio miljarder kWh solel. Det motsvarar 7% av Sveriges elförbrukning. För att det ska bli verklighet behöver vi göra mer och snabbare. En viktig faktor för lönsamhet är även att solelparken ligger i närheten av ett elnät, för att hålla ner kostnaden för elnätsanslutningen.

Erbjudande:  Vi är gärna med och utformar din kommande solcellspark, oavsett om det handlar om att ta fram en layout, affärsmodell eller om kunden har specifika krav för att förverkliga en markbaserad solcellsanläggning.TAKMONTERADE SOLCELLER   –   ENTREPRENADER
Solkraft Sverige AB

Solkraft Sverige AB
Kontaktperson:  Johnny Petré, VD
Telefon:  031-788 83 99, 0705-15 00 10
E-post:  johnny.petre@bravida.se
Läs vår artikel om företaget

Solkraft Sverige

Verksamhet:  Solkraft Sverige är ett dotterbolag inom Bravida och använder marknadens mest högkvalitativa solkomponenter. Alla installationer sker av högkvalificerade montörsteam, vilket ger högre energiutbyte, förlängd hållbarhet och garanterad service under solcellsanläggningarnas hela livslängd.

Erbjudande:  Vår ägare Bravida – med filialer över hela Sverige – med kunskap och erfarenhet av entreprenader kommer alltid att kunna bistå vid installation, service och underhåll – både nu och i framtiden.TAKMONTERADE SOLCELLER   –   NYPRODUKTION / NYBYGGNATION
Brion Ecoline AB

Brion Solenergi AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81

Verksamhet:  Brion Ecoline har en samlingsportal för energismarta lösningar till kommersiella lokaler och bostadsrättsföreningar. Via BrionEcoline erbjuds även finansiering av gröna leasinglösningar. De har även en chattfunktion med möjlighet att chatta direkt med deras energiexperter. Brion Solenergi arbetar främst med projektering och installation av solcellsanläggningar, men också med konsultuppdrag inom energi och projektledning, där de genom ständig utveckling matchar branschens utvecklingskurva. Inom Brion Ecoline är målet att sänka fastigheters energikostnader för att på så sätt minska CO2-avtrycket.

Erbjudande:  Vi börjar med en översiktsrapport för att få en hälsostatus på fastigheten. Med hjälp av rapporten kan vi enkelt identifiera och åtgärda de energioptimerade åtgärder vi bedömer att fastigheten behöver.


TAKMONTERADE SOLCELLER   –   ELKÖPSAVTAL / PPA
Everenergy AB

Everenergy AB
Kontaktperson:  David Lukinius
Telefon:  070-540 25 35

Verksamhet:  Med rötter i deras systerbolag Eneo – som erbjuder solel till stora företag – är Everenergy kunskapsledande inom solceller och andra energilösningar. De är en betrodd partner för fastighetsägare och ser solceller ur ett större perspektiv som gör att solcellsägaren kan få ut största möjliga värde av företagets energi och hållbarhetsinvestering. Everenergy erbjuder ett fullservicekoncept för de bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill få alla fördelar med solceller, men saknar den expertis och resurser som en solcellsanläggning kräver. Till skillnad från egen investering i en solcellsanläggning är solel som abonnemang risk- och problemfritt. Everenergy tar allt ansvar för att säkra en effektiv produktion av solel. Det enda ansvar företaget eller föreningen tar är att betala abonnemangsavgiften. Enkelt och smidigt!

Erbjudande:  Välkommen att ta kontakt för att ta reda på vad just ni kan vinna på solceller!TAKMONTERADE SOLCELLER   –   LOKALA / REGIONALA FÖRETAG
1  företag  |  4 regioner

VÄLJ AKTUELLA REGIONER / ORTER   ∨

BOHUSLÄN
Brion Ecoline AB

Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81


GÖTEBORG NORR
Brion Ecoline AB

Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81


GÖTEBORG SYD
Brion Ecoline AB

Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81


HALLAND
Brion Ecoline AB

Brion Ecoline AB
Kontaktperson:  Olle Blandin, VD
Telefon:  0704-83 88 81SMARTA FASTIGHETSSYSTEM
Midroc Electro AB

Midroc Electro AB
Kontaktperson:  Ola Jonsson
Telefon:  010-470 77 51
E-post:  ola.jonsson@midroc.se

Midroc Electro

Verksamhet:  Energieffektiva och driftsäkra fastigheter på ett historiskt enkelt sätt. Gränssnittet Zaphire gör det möjligt för alla system i en fastighet att kommunicera med varandra. Det optimerar driften och gör fastigheter både energisnåla och mer kostnadseffektiva. Alla data lagras och synkroniseras genom molnbaserad datalagring. Det resulterar i smidig förvaltning och administration av användarbehörigheter. Inga tidsödande utbildningar är nödvändiga eftersom Zaphire är självinstruerande och mycket lätt att lära sig.

Erbjudande:  Just nu under lanseringsfasen erbjuder de en kostnadsfri förstudie till alla kunder.