Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Allt fler villa- och småhusägare planerar solceller

Bild:  Nästan en femtedel av svenska villa- och småhusägare planerar för solcellsanläggningar, och antalet installerade solceller ökade med nära 50 % jämfört med året innan.

Allt fler villa- och småhusägare planerar solceller

Intresset för solceller bland svenska villa- och småhusägare ökar. Energimyndigheten presenterade i mars 2021 ny statistik som redovisar närmare 66 000 installerade solcellsanläggningar under förra året. Det är en ökning med nära 50 % jämfört med förra året.

Intresset för solceller ökar  Nästan en femtedel av villa- och småhusägare i Sverige uppger att de planerar att skaffa solceller under år 2021. Miljö, klimat och hållbarhet är viktiga argument, men även den ekonomiska aspekten är viktig, enligt en Sifo-undersökning från februari i år, som gjorts på uppdrag av Ecster.

Ekonomiska incitament driver installationstakten  Om alla husägare som planerar solceller skulle förverkliga sina planer, så skulle alla svenska villor och småhus vara försedda med solceller på taket om ca 5 år. Nu finns för de flesta en ekonomisk verklighet att förhålla sig till och många planer på solceller förskjuts därför på framtiden. Sedan årsskiftet finns ett nytt grönt ROT-avdrag på 15 % av totalkostnaden för solceller, som kan ge ett ordentligt lyft. Det kan få antalet solcellsinstallationer för de kommande åren att skjuta i höjden.

Priset för solceller av stor betydelse  Störst betydelse för att omsätta planer på att anskaffa solceller till en beställning är priset. Om priset stämmer är 11 % beredda att öppna plånboken, medan 4 % anser att miljö- och klimatskäl är de avgörande faktorn, och 4 % gäller även de som önskar lägre elkostnader framöver.

Ökat intresse att bli självförsörjande  Utvecklingen för solceller i Sverige ser lovande ut för de närmaste åren. Det finns en vilja och ett intresse bland svenska småhus- och villaägare att egenproducera solel. Att bli självförsörjande på grön energi från solen är ett starkt argument för många, även om inte alla som har planerar för solceller kommer att göra investeringen redan i år.

Många soltimmar i södra Sverige  Bland många finns fortfarande en föreställning att Sverige har för få soltimmar för att solceller skall vara lönsamt, men den felaktiga föreställningen håller på att försvinna. Faktum är att solinstrålningen i mellersta och södra Sverige är lika stark som norra Tyskland; Benelux-länderna och norra Frankrike. Det är först söder om Alperna som solinstrålningen blir väsentligt större.

Hög ekonomisk tröskel fortfarande ett hinder  Nästan en fjärdedel som inte planerar att skaffa solceller är den främsta anledningen att investeringskostnaden är för hög, medan 15 % menar att återbetalningstiden för investeringen är för lång.

Grönt ROT-avdrag underlättar  Det är tydligt att den ekonomiska aspekten är viktig. Därför är det nya gröna ROT-avdraget – som finns sedan årsskiftet – välkommet eftersom det innebär att 15 % av den totala kostnaden dras av direkt på fakturan från solcellsleverantören. För många kommer avdraget att vara den avgörande faktorn för investering i solceller till det egna taket.

Med sjunkande priser på solcellsanläggningar, effektivare solpaneler och ökade elpriser kommer lönsamheten att bli ännu bättre. Redan idag går det att nå en återbetalningstid som understiger 10 år, förutsatt att småhuset eller villan är av normal typ med en normal elkonsumtion.


Våra digitala energimöten och webinarier  På det övergripande temat Solceller och smart energiteknik för energi- och effektoptimering av fastigheter arrangerar vi digitala möten och webinarer i samarbete med ledande expertföretag inom sol- och energibranschen. Våra digitala energimöten och webinarer arrangeras ett 15-tal gånger per halvår och pågår ca 30 minuter + frågestund. Syftet är att ge bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare och fastighetsbolag – men även installatörer av solceller eller smarta energisystem – uppdaterad kunskap om hur kostnader för energi- och effektresurser i fastigheter kan minimeras.

Läs mer om teman, talare, schema och anmälan till våra digitala möten här!


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem