Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Värmepump och solceller – närproduktion av el och värme

Bild:  Att driva landets värmepumpar med solenergi ger en rejäl energivinst

Värmepump och solceller – närproduktion av el och värme

Många villaägare – men även flerbostadshus – har redan värmepumpar installerade. Tekniken indroducerades redan på 1970-talet och sedan dess har tiotusentals värmepumpar installerats runtom i Sverige. Det är idag den vanligaste metoden för uppvärmning av villor i Sverige.

Få ut mer energi än som matas in  Dagens värmepumpar är förstås betydligt effektivare än dess föregångare för 50 år sedan. En värmepump som förbrukar en kilowattimma el utvinner 5 kWh värmeenergi – d v s producerar fem gånger så mycket värme som den förbrukar i form av inmatad el från nätet. Inte undra på att så många värmepumpar sålts sedan många decennier.

Solenergi driver värmepumpen  Nästa steg är att koppla till egenproducerad el som får driva värmepumpen – t ex solceller. Det är en perfekt kombination som gör villa eller flerbostadshuset ännu mer energieffektivt. Solcellerna på taket driver värmepumpen som samlar upp värmeenergin i ackumulatortanken. På dagen när de flesta är i skolan eller på jobbet, så gör solcellerna sitt jobb, d v s producerar solel för att driva värmepumpen. När familjen kommer hem på eftermiddagen finns solens energi sparad i form av varmvatten i ackumulatortanken. Med ytterligare tankkapacitet räcker värmeenergin att även försörja fastigheten med energi för uppvärmning.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Klimatanpassad egen energiproduktion  Denna perfekta kombination innebär närproduktion av egen solel och varmvatten, samt en klimatvänlig uppvärmning. Under de senaste 10 åren har den ökade efterfrågan på solceller inneburit att priserna sjunkit ordentligt. Det innebär förstås att kombinationen solceller och värmepump blivit ännu lömsammare.

Solceller effektiva energiproducenter  Normala solpanaler har en verkningsgrad på ca 18 - 22%, vilket betyder att ungefär en femtedel av solenergin som träffar solpanelens kiselceller omvandlas till elektrisk energi. Ett hustak med 35 kvm takyta kan – beroende på geografisk plats – och med taket i söderläge, samt solpanelerna lutade ca 25 - 45 grader, generera ca 5 500 - 7 000 kWh per år. En normalstor villa som använder en värmepump för uppvärmning och varmvatten förbrukar ca 6 000 - 10 000 kWh per år. Det innebär att solpanelerna på taket kan producera nära nog all den el som behövs för att driva värmepumpen.

Spara solens energi till natten  Allt fungerar väldigt bra, även i verkligheten, men det kanske inte alltid så perfekt som det låter. Värmepumpen kan förstås bara drivas av solceller under dagtid, så nattetid måste värmepumpen försörjas med köpt nätel. Ackumulatortankar kan förstås dryga ut den skördade solenergin en bra bit in på kvällen och natten, men räcker oftast inte hela vägen fram till morgonen. Samma sak gäller för batterilager som sparar den producerade solelen till tidpunkter då solen inte skiner. Även vintertid blir det svårt att driva värmepumpen med el från solcellerna. men under perioden mars fram tills oktober fungerar det fint – det är alltså bara de fyra mörkaste månaderna som solpanelerna på taket huvudsakligen är arbetslösa.

Överskottselen på sommaren kan försäljas  Sommarhalvåret bjuder förstås på flest soltimmar, vilket också innebär den största elproduktionen från solcellerna. Energibehovet i villan eller flerbostadshuset bestämmer hur stor andel överskott av el det blir, och som kan försäljas till elhandelsbolaget. I samband med installation av en solcellsanläggning byts elmätaren ut med en ny typ som både kan mäta in- och utgående el. Det gör att även mängden överskottsel som matas ut på allmänna elnätet kan mätas, vilket ligger till grund för den ersättning som elbolaget betalar till fastighetsägaren.

Våga fråga elpriser  Ett normalt tillvägagångssätt är att ersättningen för sommarens överskottsel sparas till hösten, då elbehovet stiger och elbolaget gör ett avdrag på elfakturan som motsvarar den inmatade överskottselen från solcellsanläggningen. Det är en god idé att kontrollera med elbolaget om gällande villkor, och även jämföra priser för köpt nätdel och ersättning för överskottelen med andra elbolag, eftersom det kan skilja en del mellan dem. Det gäller ju att få ett så bra avtal som möjligt, vilket kan göra investeringen i solceller ännu mer lönsam.

Livslängden avgörande  Slutligen några ord om livslängden. En värmepump kan hålla i flera årtionden, men kompressorn kan behöva bytas någon gång under livstiden. En solcellsanläggning med bra solkomponenter och som installerats av erfarna montörer, har en livslängd på minst 25 år – oftast mer än 30 år. Återbetalningstiden för investeringen understiger ofta 10 år. På köpet följer en extra trygghet genom ett fast elpris för den egenproducerade solelen. Det ger en bra gardering mot stigande elpriser i framtiden.


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem