Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Välj solcellsleverantör med omsorg

Bild:  Förnyelsebart på frammarsch – kolkraften dyrare än både vindkraft och solenergi

Välj solcellsleverantör med omsorg

I dessa coronatider verkar investeringar i förnybar el från solceller ha blivit ännu mer populärt. Det kanske är ett uttryck att fler vill bli mer oberoende på grund av alla osäkra omvärldsfaktorer, där ingen vet vart det bär iväg. Om elleveranser skulle utebli för att elförsörjningen drabbats av cyberattacker, eller ett attentat skulle förövas mot samhällskritisk infrastruktur, vore det förödande för hela samhället.

Strömavbrott värre för industrin – enklare för villaägaren  Ett industriföretag skulle – trots solceller på taket – troligen ha svårt att köra maskiner, pumpar och kompressorer enbart med solel. Däremot skulle en villa eller flerbostadshus klara sig bättre. Det handlar mest om att tidsförskjuta olika aktiviteter i hushållen. Diskmaskin och tvättmaskin skulle kunna köras dagtid under de dagar solen lyser, medan ett mindre batterilager sparar den genererade solelen till kvällens mysbelysning med energisnåla LED-lampor – och till att värma tekoppen eller morgonkaffet till frukost.

Många frågor kring solceller  Hursomhelst – leverantörer av nyckelfärdiga solcellsanläggningar finns det gott om, men det kan också ställa familjen, företagaren eller fastighetsägaren inför många frågor när solcellsleverantör skall väljas. Vilken solcellsteknik är bäst? Är billigast alltid bäst? Hur ser den ekonomiska avkastningen ut? Vem av leverantörerna av solceller håller vad de lovar? Frågorna är många när det kommer till investering i solceller!


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Tillfredställande med egna solceller  Att kunna producera egen förnybar el från solceller på villataket är en tillfredställande upplevelse – både för plånboken, samhället, miljön och klimatet. Villaägare kan med små medel bidra till att rädda klimatet och världen från en klimatkollaps – åtminstone kan de lämna ett betydligt mindre klimatavtryck.

Allt bättre kvalitet  Solpaneler på egna taket är en investering allt fler gör. Det råder gynnsamma förutsättningar och teknikutvecklingen har gjort stora språng i rätt riktning. Kvaliteten på solpaneler, fästanordningar, växelriktare och allt annat elektriskt kring en solcellslösning har blivit bättre och mer hållbart – även ur mijösynpunkt. I slutändan är det ett team av installatörer som skall montera anläggningen på taket. Installationen är en av flera kritiska faktorer som kan avgöra solcellsanläggningens verkliga livstid.

Fler solprodukter och fler solcellsleverantörer  Med ett ökat utbud av solprodukter på solcellsmarknaden ökar också valmöjligheterna och antalet solcellsleverantörer som vill vinna alla tillströmmande kunders förtroende. Så det finns flera faktorer att beakta inför valet av solcellsleverantör. Nedan presenteras några tips för hur en blivande solcellsägare skall resonera vid val av solcellsleverantör.

Varför skaffa solceller?  Det första steget är att fundera över varför just solceller är lämpliga för investering på taket till villan eller flerbostadshuset. Är det en god investering med bra lönsamhet, eller är det den tillfredställande känslan att producera egen förnybar el, eller kanske en känsla av oberoende från elbolaget – åtminstone delvis – eller är det känslan att göra gott för miljön och klimatet? Är det alla tre känslorna som styr, så är det bingo och dags att ta nästa steg!

Hur hitta den optimala lösningen?  En solcellsanläggning kan optimeras på flera olika sätt. Det kan t ex handla om vilka förutsättningar som villan eller flerbostadshuset har, dess geografiska läge, väderstreck, takets beskaffenhet, takmaterial och lutning. Andra faktorer är hur elbehovet ser ut och under vilka timmar på dygnet som elförbrukningen är som högst – även om det inte brukar vara så stora skillnader för den aktuella typen av fastigheter. Är takytorna riktade rakt mot öster och väster finns möjligheten till en jämnare effektkurva över dagen, än om solpanelerna är riktade i sydlig riktning, dock på bekostnad av något mindre energiproduktion räknat som ett genomsnitt över året.

Se upp för skuggor  Även faktorer i närområdet – t ex skuggor från träd, flaggstänger, skorstenar, ventilationsrör och takkupor – är avgörande för vilken typ av solpaneler som kan vara lämpligast. Just risken för skuggbildningar har också betydelse vid valet av växelriktare. Är skuggor oundvikliga kan t ex en växelriktarlösning med effektoptimerare kopplade till solpanerna vara värd att titta närmare på. Något dyrare, men väl värd sitt pris i rätt sammanhang. En erfaren solcellsleverantör bör kunna ge dig bra vägledning i dessa frågor.

Vilken grad av självförsörjning på el?  Finns önskemål att bli hyfsat självförsörjande på el, så kanske en extra hög verkningsgrad på solpanelerna är en viktig egenskap – även om det blir en något dyrare solcellsanläggning. Då kan även ett batterilager vara väl investerade pengar, för att kunna nyttja den under dagtid skördade solelen även under dygnets mörka timmar.

Hur stor solcellsanläggning för bästa lönsamhet?  Under förutsättning att takytan är tillräckligt stor, finns möjligheten att inte bara täcka villans eller flerbostadshuset elbehov, utan det kan även bli en hel del överskottsel som kan försäljas till elhandelsbolaget som annars levererar nätelen till fastigheten. Tack vare skattereduktionen med 60 öre per kilowattimma på den försålda solelen, finns en del pengar att hämta. Dock kan det finnas regler, förordningar, riktlinjer och begränsningar att ta hänsyn till, med det är frågor som en duktig solcellsleverantör bör kunna svara på.

Vilken solcellsleverantör är bästa valet?  Svaret på frågan är ganska enkelt – be dem redovisa referenser, be att få tala med kunder som redan köpt solceller av dem, till exempel med liknande förutsättningar som den egna villan eller flerfamiljshuset har. Det är bra att jämföra äpplen med äpplen – och inte med päron.

Risk att leverantören av solcellerna inte finns kvar om 10 år?  Inte heller solcellsbranschen är förskonad från lycksökare som hoppar på en växande bransch, för att några år senare hoppa vidare till nästa tillväxtbransch. Dessa företag är oftast inte särskilt långlivade eftersom ryktet hinner ikapp dem. Men för de som drabbas är det surt att efter ett antal år upptäcka att leverantören av solcellsanläggningen inte finns kvar på marknaden längre, när behovet av underhåll och service börjar göra sig märkbar. Då är alla utlovade garantier inte värda något alls. Inte kul att behöva vända sig till den kinesiska tillverkaren och åberopa garantianspråk för att få trasiga solpaneler eller växelriktare utbytta och ersatta med fungerande diton.

Välj solprodukter och solcellsleverantör som håller över tid  Solceller är en investering som betalar sig på i runda svängar tio år men lever i 30 år eller däröver. De flesta leverantörer av solceller erbjuder minst 10 års produkt- och installationsgarantier, och minst 25 års effektgaranti, vilket betyder att solpanelerna skall kunna ge minst 80% av den ursprungliga effekten efter 25 år.

Att välja en seriös och finansiellt stabil solcellsleverantör som fortfarande finns kvar på marknaden, till exempel om det skulle bli ett garantiåtagande om tio eller femton år, är väl investerade pengar som sörjer för en trygg nattsömn – när solen inte skiner.

Tänk enkelhet och hållbarhet  Att tänka hållbarhet ur alla perspektiv är ett bra riktmärke. Är solcellsanläggningen också enkel att hantera och följa upp, t ex när det gäller solelproduktionen på taket vid varje givet tillfälle, men även historiskt, så gör det investeringen till något roligt att följa under de kommande åren. De flesta solcellsleverantörer erbjuder olika lösningar för visualisering av solelproduktionen – t ex via app eller dator – eller varför inte via en bildskärm på väggen. Det skall inte bara vara nyttigt, utan även roligt att investera i förnybar energi från solen.

En rekommendation är att besöka Sol- och EnergiGuiden Pro, som bl a ger tips på de bästa och mest rekommenderade solcellsleverantörerna.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem