Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Takpannor med inbyggda solceller

Bild:  Solceller kan integreras snyggt och estetiskt tilltalande och ersätta traditionell takbeklädnad

Takpannor med inbyggda solceller

Funderat på att lägga om taket? En takomläggning är ett utmärkt tillfälle att fundera på takpannor med inbyggda solceller – även kallade solpannor eller solcellspannor. De ser nästan ut som vanliga takpannor och finns i en rad olika varianter och utformningar.

Traditionella solpaneler vanligast  Antalet solcellsanläggningar ökar snabbt i Sverige. Installationer för småhus och villor med effekter upp till 20 kW dominerar marknaden och representerar mer än 80% av samtliga installerade solcellsanläggningar. Därav är mer än 90% traditionella solcellspaneler monterade i aluminiumramar som installeras ovanpå husets befintliga takpannor. Den senaste tiden har s k glas-glas-paneler blivit alltmer populära och prisvärda, eftersom de är mer estetiskt tilltalande och har något längre livslängd.

Takintegrerade solceller allt vanligare  Marknaden för takintegrerade solceller växer i takt med ett ökande utbud av olika varianter – t ex takpannor och shingelpannor med inbyggda solceller, takplåt med tunnfilmsolceller, samt solpaneler med tätning runtom som ersätter den traditionella takbeklädnaden, och som kan läggas direkt på bärläkten. De fungerar både som tätskikt och solelproducent.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Nya estetiska glas-glas-paneler  Vanliga rektangulära solpaneler kan integreras snyggt i taket, och från gatunivå är det svårt att se om det handlar om solpaneler eller annan slät takbeklädnad. Däremot finns risken med traditionella utanpåliggande solpaneler på en finare villa att fastighetsvärdet sjunker, trots att villan erbjuder en lägre energiförbrukning tack vare solcellerna på taket. Däremot kan de nya glas-glas-panelerna istället höja fastighetsvärdet, tack vare ett snyggare utseende och längre livslängd.

Solceller som klimatskal  Samtliga takintegrerade solceller har en sak gemensamt – de är inbyggda i taket, samt fungerar både som klimatskal och elproducenter – och de representerar en snabbt framväxande trend. De flesta tycker att de är estetiskt tilltalande, snygga, och att de passar in i en livsstil präglad av en global hållbar miljömedvetenhet.

Ny takintegrerad solcellsteknik dyrare  Den nya solcellstekniken med solceller integrerade i taket är dyrare än de traditionella solpanelerna, men många är beredda att betala för ett snyggare och mer estetiskt tilltalande utseende på taket, som förstärker intrycket av klimatsmart tänkande.

Solpannor ger lägre livscykelkostnad vid takomläggning  På ett befintligt tak som fortfarande är i gott skick är det oftast billigare att välja traditionella solcellspaneler. Men om en takomläggning är oundviklig eller ett nytt hus skall byggas, blir kostnaden ofta lägre än om en vanlig takläggning först görs, för att sedan installera solpaneler ovanpå taket. Att lägga takpannor med integrerade solceller redan från början blir mer prisvärt, samtidigt som både material och monteringstid kan sparas in. Även livscykelkostnaden blir lägre.

Solcellstak kräver noggrann installation  Integrerade solcellstak tillverkas i olika material, t ex tegel, glas, plåt, betong och tunnfilm. Den gemensamma nämnaren är att installationen skall göras av ett installationsföretag, registrerat hos Elsäkerhetsverket, med behörighet för elproduktionsanläggningar.

Tesla i frontlinjen – igen!  Trenden till takpannor med inbyggda solceller startade med Tesla – mest kända som elbilstillverkare – som gjorde idén med takintegrerade solpannor känd hos gemene man. Deras solcellspannor är tillverkade i härdat glas och finns med olika ytstrukturer – t ex slät, struktur, toskansk och skiffer – med syfte att efterlikna traditionella takbeklädnader av tegel, glas, plåt, betong eller skiffer.

Takpannetillverkare hakar på trenden  Även några av Sveriges större tillverkare av takpannor erbjuder dem med inbyggda solceller – både som vanligt kupade soltakpannor och som släta shingel-liknande takpannor. Dessa solpannor med monokristallina solceller har i regel två kontakter på baksidan, med vilka de sammankopplas i serie med varandra. Vissa av soltakpannorna har icke-reflekterande ytskikt för att inte störa omgivningen och boende i området under soliga dagar.

Intresse för solpannor bland hus- och bostadsutvecklare  Flera hustillverkare och bostadsutvecklare har också tagit steget till att erbjuda integrerade solceller på taket – förutom nämnda versioner i tegel, glas, plåt och betong – även med flexibla tunnfilmsolceller. De kan limmas direkt på takplåt eller kupas så att de följer kurvaturen för den traditionella takpannan. En svensk tillverkare erbjuder dessa böjbara tunnfilmsolceller, och ett större svenskt takplåtföretag säljer den kompletta produkten med solceller i tunnfilm limmade direkt på takplåten.

Svensk solteknologisk koncern utmanar marknaden  Svenska Soltech Energy har utvecklat solpannorna ShingEl och RooF, samt fasadpanelen Facade – samtliga med inbyggda solceller som består av tunnfilmsolceller. De ser en stark trend mot integrerade solceller på taken och är övertygade att det kan bli standard i framtiden. Samtidigt ställer tekniken lite högre krav på installatören jämfört med traditionella solpaneler. Elinstallatören behöver samarbeta med solcellsmontörer och takläggare, vilket gör installationen något mer komplex.

Kort sagt – marknaden för både takintegrerade solceller och självförsörjande villor, bostadshus och kommersiella fastigheter ligger i tiden och bidrar till morgondagens hållbara samhälle.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även nyheter om energilagring och energieffektivisering – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem