addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); }

Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Stort utbud av solpaneler och växelriktare

Bild:  Energimyndigheten.se

Stort utbud av solpaneler och växelriktare

Solenergin utgör knappt 1% av Sveriges energiproduktion, men har en stor potential att komplettera annan eneriproduktion i Sverige. Energin från solen gynnar inte bara klimatet, utan är också en bra ekonomisk investering. Men alla har inte tillräcklig kunskap kring tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna som är förknippade med solceller.

Användning av solelen  Vanligast är solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Den solel som produceras på taket kan användas direkt i fastigheten. När solen inte lyser tillräckligt – t ex på vintern, mulna dagar eller nattetid – matas köpt nätel in till fastigheten. Om solelproduktionen istället överstiger fastighetens elbehov kommer överskottselen att skickas ut på elnätet och försäljas till ett elhandelsbolag.

Försäljning av solelen  Fastigheten och dess solcellsanläggning är ansluten till elnätet som ägs av ett elnätsbolag, som också bidrar med några ören per producerad kWh överskottsel, eftersom distributionen av el i deras elnät effektiviseras tack vare lokalt producerad solel.

Om mängden överskottsel är stor kan elnätsbolaget komplettera det befintliga uttagsabonnemanget med ett inmatningsabonnemang. Därefter kan överskottselen försäljas till valfri elhandelsbolag, som oftast har ett krav att fastighetens behov av nätel köps från dem.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solcellsanläggningens komponenter  De huvudsakliga komponenterna i en solcellsanläggning är ganska lika, oavsett om det rör sig om en villaanläggning, en anläggning på ett stort industritak, eller en solcellspark.

Solcellsanläggningens funktion  I korthet utgörs de ingående komponenterna av ett antal solcellspaneler och montagesystem (1), en eller flera växelriktare (2), elcentral (3), strömbrytare både på likströms- och växelströmssidan, energimätare och säkringar (5).

Solpanelerna är placerade på taket, väggen eller marken, och hålls på plats av ett montagesystem. Från solpanelerna löper kablar som distribuerar likström till växelriktaren, som oftast är placerad i närheten av fastighetens elcentral. Växelriktarens uppgift är att omvandla likströmen till växelström för att kunna distribuera solelen till fastighetens elförbrukare (4). Överskottselen är också växelström som måste ligga i fas med frekvensen i svenska elnätet – 50 Hz (6).

Säkerhet  Strömbrytare på likströmssidan är viktigt, inte minst av säkerhetsskäl. Om räddningstjänsten behöver rycka ut på grund av brand vill de inte utsättas för 100-tals volt likspänning, som kan utgöra livsfara för brandmännen. Strömbrytare på växelströmssidan (AC) – d v s mellan växelriktaren och fastighetens elmätare – skall alltid slås av så att nätanslutningen (AC) till växelriktaren bryts, innan DC-anslutningen (DC) till panelerna bryts. Bra att veta är att DC-anslutningen aldrig varken skall slås på eller av när växelriktaren är ansluten till elnätet (AC).


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem