Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Spara sommarens solenergi till vintern

Bild:  Sommarens överskottsel från solceller kan lagras i vattenkraft och tas ut till vintern när elbehovet är som störst

Spara sommarens solenergi till vintern

Några elbolag erbjuder sedan något år lösningar för att lagra solproducerad energi. Till exempel erbjuder elbolaget Jämtkraft elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ som är en molntjänst som lagrar solel i stället för digitala bilder och dokument. En avgörande skillnad i funktion mellan en molnlagring och att lagra den egenproducerade solelen i ett batterilager är att batterierna bara kan jämna ut skillnader i elförbrukning under dygnet. Det innebär att t ex en villaägare producerar solenergi på dagen när elförbrukningen är låg, som lagras i ett batterilager och tas ut från batteriet för användning i hushållet under kvällstid, nattetid eller i arla morgonstund, d v s när elförbrukningen är högre.

Jämför batterilager och elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ Däremot finns ingen befintlig batteriteknik som kan lösa problemet med att solcellsanläggningar producerar mest el på sommaren, men använder mest el på vintern. En förutsättning är att elen från solenergin behöver kunna lagras mer än ett dygn, till de tider på året då energiförbrukningen är som störst.

Molnlagring av solel i vattenkraft Elhandelstjänsten utgår från att det finns väldigt mycket vattenkraft i det nordiska elsystemet. Vatten lagras i sjöar och i stora dammar och kan tappas ut när behovet är som störst. Vattenkraft har bra förutsättningar för att elhandelstjänsten med att molnlagra solenergin på sommaren och tappa ur den på vintern skall fungera. Den skall helst kunna ersätta dyra batteriväggar.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

En utmanande elhandelstjänst Jämtkraft gör satsningen eftersom de vill vara med och utveckla hållbara energilösningar. En av de största utmaningarna för elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ är hur el som genereras av solceller skall kunna lagras till tider när elbehovet är som störst men elproduktionen är som minst.

Solel sommartid lagras i vattenkraft vintertid Kort sagt fungerar elhandelstjänsten genom att elbolaget köper överskottsel på sommaren från t ex villaägare som installerat solceller. Den producerade solelen går in i det nordiska elnätet och gör att inte lika mycket vatten behöver tappas ut ur vattenkraftverkens dammar för att producera el. På vintern när solinstrålningen är begränsad är elbehovet desto större. Då köper elbolaget tillbaka elen från vattenkraftverken och levererar den tillbaka till villaägaren.

Vattenkraften som ett gigantiskt batteri Elhandelstjänsten är en alternativ affärsmodell där vattenkraften fungerar som ett gigantiskt batteri, som lagrar solelen från sommaren när den produceras, till vintern när den förbrukas. För en normal villakund kostar elhandelstjänsten ca 20 kronor per månad. Det kan jämföras med ett pris på mellan 50 000 och 100 000 kronor som en batteribank för villabruk kan kosta.

Skogsbolag delar vattnet för sina medlemmar Även skogsbolaget Södra marknadsför elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ till sina medlemmar, som ofta har lantbruk och skogsfastigheter med förhållandevis stora takytor. Att använda tjänsten är ett sätt att utveckla lantgårdar och skogsfastigheter, och därmed göra en investering i solceller både för miljön och ekonomin. Med dagens låga räntenivåer är det extra förmånligt, även om pengarna till investeringen inte finns sparade på banken.

Överskottelen från solen till vinterpris Till skillnad från ett batterilager, där solenergin bara kan lagra från en dag till en annan, så gör elhandelstjänsten ″Dela vattnet″ det möjligt för ägare av lantbruk och skogsfastigheter att spara överskottselen i vattenkraften, för att ta ut och förbruka den under vinterhalvåret. Detta gör att ersättningen för överskottselen från den lagrade solenergin kan betalas ut till vinterpriset, istället till sommarpriset som i normalfallet är lägre.

Elhandelstjänsten påverkar inte abonnentens nätkostnader och – under förutsättning att abonnenten uppfyller kraven för mikroproducent – gäller även skattereduktionen för ″Dela vattnet″.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem