Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Spaniens solcellsparker betydligt större än i Sverige

Bild:  Solinstrålningen i Europa

Spaniens solcellsparker betydligt större än i Sverige

Trots att Spanien är ett av Europas mest solsäkra länder är antalet installerade solpaneler per invånare betydligt lägre än i Sverige. Det kan tyckas märkligt, dels med tanke på den höga solinstrålning som Spanien har – dels på grund av det höga elpriset. Bilden ovan visar den totala solinstrålningen över Europa, där det tydligt framgår att länder söder om Alperna har betydligt fler soltimmar än norra och mellersta Europa.

Föregångsland  Spanien förstod tidigt den stora potential som finns inom solenergi. Framförallt var solfångare populära att installera för att minska energikostnader till följd av höga gaspriser under 80-talet.

Hög avkastning på solel  Med en ny socialistisk regering i början av 2000-talet lagstiftades om 8% avkastning på solcellsanläggningar. Många solcellsparker anlades och driftsattes. Investerare lockades till denna riskfria investering med hög avkastning. Efter finanskrisen valde den dåvarande regeringen att upphäva lagen om den garanterade avkastningen, med hänvisning till EU's hårda besparingskrav.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solskatt  Under år 2012 infördes en solskatt som innebar att ägare till solcellsanläggningar skulle betala en straffskatt för sina solceller. Argumentet vra att solcellsägare belastade elnätet – jämför med Sverige där elnätsbolaget betalar solcellsägare för att solceller effektiviserar elnätet. Denna solskatt upphävdes under 2018, vilket nu har gjort det lönsamt att skaffa solceller i Spanien igen. Numera är det ekonomiska incitamentet för anskaffande av solceller ungefär som på andra stora solcellsmarknader i Europa.

Mindre byråkrati – högre efterfrågan  Nu har Spaniens regering gjort regelverket ännu mindre byråkratiskt för installation av solceller. Följden är en enorm efterfrågan på solceller, både från privatpersoner och företagsägare. Solpanelsinstallatörer vittnar om en tidigare efterfrågan på bara några få förfrågningar om dagen, som numera stigit upp till 10-tals per dag.

Det avbyråkratiserade regelverket och införandet av regellättnader har lockat många fler att dra nytta av egenproducerad solel. Den kraftigt ökade efterfrågan har även inneburit att priser för installationsarbetet sjunkit kraftigt. Det rapporterar Spaniens största morgontidning El País.

Ny generation  Spaniens solcellsunion (Unef) talar om om den nya solcellsgenerationen, d v s en stor andel av befolkningen kommer nu att växa upp med att förnybar energi står för merparten av elproduktionen i landet.

Förra året tillkom totalt 235 MWh som en följd av att nya solcellsanläggningar kopplades in på det spanska elnätet. I år uppskattar energiindustrin att se en total ökning på omkring 400 MWh förnybar solenergi.

Växande bransch  Priset för installationer av solcellsanläggningar uppges ha fallit med ca 80% under de senaste 10 åren. Även efterfrågan på service har på senare tid den senaste tiden ökat markant, med inte mindre än 140 procent.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem