Partnerföretag till SolarVolt

Solceller och entreprenader för rikstäckande hållbara energilösningar
Klicka för fler partnerföretag


Artikel

Solkraft Sverige – företaget som levererar styrka i varenda cell

Bild:  Solkraft Sverige erbjuder solceller med styrka i varenda cell, med kundrelation under solcellsanläggningens hela livslängd

Solkraft Sverige – företaget som levererar styrka i varenda solcell

Solkraft Sverige hjälper alla fastighetsägare – oavsett om det är privatpersoner, företag, offentliga och kommersiella fastigheter – att minska klimatavtryck och miljöpåverkan och samtidigt minska fastighetens driftkostnader med effektiva solcellsanläggningar. Vi kan med gott omdöme och goda recensioner rekommendera dem som leverantörer av solceller till alla typer av fastigheter.

Stark solcellspartner genom hela processen  Kunden får professionell vägledning – från första besöket och besiktning av taket – via kalkyl och offert – till projektering, installation och driftssättning av nyckelfärdig solcellsanläggning. Medarbetarna är kompetenta, garantivillkoren är generösa, och kan efterlevas tack vare Solkraft's starka ägarstruktur, med många goda omdömen.

Solceller levererade från stark ägarstruktur  Under våren 2020 blev Solkraft Sverige ett dotterbolag, med Bravida som majoritetsägare. Förvärvet är ett led för Bravida att kunna erbjuda deras 55 000 kunder hållbara sol- och energilösningar. Efterfrågan inom sol- och energiområdet är stort – inte bara bland Solkraft's kunder – utan även bland alla kunder hos Bravida.

Med Solkraft Sverige inom Bravida-koncernen kan nya erbjudanden skapa nya möjligheter för att möta kundernas behov och leverera långsiktiga solcellslösningar med god långsiktig avkastning.

Hållbara solceller för alla tak  Solel producerad på fastighetsägarens egna tak sänker elkostnaden – oavsett om det handlar om ett mindre vilatak eller en stor sammanhängande platt takyta på en industrifastighet.

Varje genomfört uppdrag inom solceller skall resultera i mer energieffektiva fastigheter, vilket är ett led på vägen till ett mer hållbart samhälle. Det innefattar även alla medarbetare som skall kunna verka i en god, säker och hållbar arbetsmiljö.

Fokus på kvalitet i varje solpanel  Solcellsteknologin har funnits i många årtionden, men solcellsbranschen är en ung och utvecklingen har gått rasande fort. Med allt snabbare produktionstakt så har även solpaneler av lägre kvalitet nått marknaden. Därför är noggrannhet vid valet av solpaneler, materialval, montering och installation av yttersta vikt.

Hos Solkraft Sverige kan varje solcellsköpare lita på att få solpaneler och marknadsledande komponenter monterade och installerade av solexperter. Inga genvägar tas när det gäller byggnormer, lagkrav och säkerhet och det tummas aldrig på den kvalitet som varje solcellsuppdrag kräver.

Kompetensutveckling inom solcellsteknik  Tusentals lyckade solcellsinstallationer är resultatet av ett kvalitetsinriktat arbete sedan starten av verksamheten år 2014. Våren 2020 förstärktes kvalitetsarbetet genom en ny ägare – Bravida – vilket också stärker företagets samlade kunskap och erfarenhet ytterligare. Varje kund kan känna sig trygg med att all erforderlig kompetens finns inom Solkraft Sverige och Bravida, för att skapa den bästa lösningen utifrån kundens behov och fastighetens förutsättningar.

Trygghet i många år  Omfattande garantier och starka partners innebär att varje kund kan känna sig trygg i många år. Skulle behovet uppstå finns service- och underhållsresurser fördelade via filialkontor över hela Sverige. Bravida har funnits i årtionden och kommer att vara en trygg ägare och partner till både Solkraft Sverige och dess kunder.

Med en installationsgaranti på hela 10 år och solpaneler från välkända leverantörer med branschledande effektgarantier finns ingen anledning till oro. Varje solcellsanläggning kommer att därför att kunna leverera maximalt med energi under hela solcellsanläggningens livstid.

Fastigheten avgör lönsamheten  En solcellsanläggning från Solkraft Sverige sänker årsbehovet av köpt nätel väsentligt, vilket minskar känsligheten för framtida prishöjningar. Utfallet från en investering i solceller varierar, bl a beroende på var fastigheten är belägen, takets beskaffenhet, valet av solpaneler och övriga komponenter m m – men för fastighetsägare skall en satsning på solceller alltid utgöra en långsiktigt lönsam investering.

Övervakning av solelproduktionen  Via molntjänster kan varje solcellsanläggning övervakas ner till solpanelnivå – allt för att fastighetsägaren skall få en komplett överblick av solelproduktionen på taket. Det är bara att logga in via app eller webbläsare för att få en snabb översikt, vilket även innebär möjlighet att djupdyka i statistik och grafer. Full kundsupport erbjuds förstås även efter att solcellsanläggningar är driftsatt.

Långsiktig solelproduktion  Att investera i en solcellsanläggning innebär en långsiktig produktion av solel, som omedelbart sänker fastighetens elkostnader, samtidigt som fastighetens värde ökar. Men det är förstås under förutsättning att anläggningen fungerar och levererar problemfritt under hela livslängden. Det långsiktiga tänkandet är viktigt för fastigheten, men även för Solkraft Sverige, som behöver nöjda kunder för att vinna nya kunders förtroende.

Kundrelation i 25 år eller mer  Solkraft Sverige finns alltid vid kundens sida och då är det extra viktigt att även känna trygghet med de lösningar som levereras. Det betyder att en färdigställd solcellsinstallation är början på en lång och givande kundrelation.

Det är först vid överlämnandet av den driftsatta solcellsanläggningen som den långa och givande kundrelationen börjar. Om det finns önskemål att Solkraft Sverige även skall driftsövervaka och serviceunderhålla solcellsanläggningen finns möjligheter till en extra stark kundrelation.

Stark rikstäckande organisation ger trygghet  Sedan verksamhetsstarten år 2014 finns huvudkontoret kvar i Mölndal, med lokalkontor i bl a Arlöv, Jönköping, Kalmar, Linköping, Skövde, Stockholm och Uddevalla. Teamet av rådgivare, egna montörer och noga utvalda partners inom installation växer ständigt, med täckningsområde i hela Götaland, Svealand och södra Norrland.

Kompetensutveckling ger trygghet  Kombinationen av ett kraftfullt centralt huvudkontor – som säkerställer såväl leverans som kunskap, service, drift och support – och en spridning av vidareutbildade och kunniga rådgivare och solmontörer över nästan hela Sverige, utgör en god grund till leverans av högkvalitativa solcellsanläggningar med senaste teknik, som gör fastighetsägare självförsörjande på solel under lång tid.

Solceller från mindre till större fastigheter  De första åren efter verksamhetsstarten var det i första hand villaägare som tillhörde kundkretsen. Numera finns även företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner på kundlistan. Det är ett bevis på att kompetensen och förtroendet finns för att kunna erbjuda en solcellslösning av högsta kvalitet – från en väloljad organisation med styrka i varenda cell!

Hela organisationen inom Solkraft Sverige har ett huvudsakligt mål – att ge maximalt med solproducerad el under hela solcellsanläggningens livstid. Bara så kan visionen om ett fossilfri framtid infrias.


Vår rekommendation / omdömeEtt företag vi vill rekommendera är Solkraft Sverige, som hjälper både små och stora fastighetsägare och företag att minska sin miljöpåverkan och sina driftkostnader med grön och hållbar teknik, t ex solceller, energilagring och laddboxar till elbilar. Med generösa garantivillkor, kompetenta medarbetare och en stark ägarstruktur – i form av Bravida – levererar de långsiktiga energilösningar som ger bra avkastning på investerat kapital. Vårt omdöme är att Solkraft Sverige har goda förutsättningar att lyckas växa ytterligare på solcellsmarknaden.

Solkraft Sverige AB
Kontaktperson:  Johnny Petré, VD
Telefon:  031-788 83 99, 0705-15 00 10
E-post:  johnny.petre@bravida.se


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Rekommenderad partner

Soltech Energy

Solpaneler skall vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans! Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Solkraft Sverige AB, kontakta VD, Johnny Petré!


Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem