Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solcellsparker allt fler och större

Bild:  Solcellsparker både i Sverige och i världen blir allt fler och större

Solcellsparker allt fler och större

Det finns ett växande intresse att etablera solcellsparker i Sverige. Drivkraften är bl a sjunkande priser att installera solceller på mark. En annan orsak är att tekniken väcker nyfikenhet bland investerare. Utanför Sverige har byggandet av stora solcellsparker sedan flera år varit en vanlig syn i landskapsbilden, och tillväxttakten ökar. Nu vill även Sverige stärka kompetensen inom området.

Största svenska solcellsparken snart verklighet  Under år 2020 har flera solcellsparker etablerats på olika håll i Sverige, och fler är planerade. Den i särklass största solcellsparken vill den danska solparksutvecklaren European Energy bygga på ett markområde nära Svedberga, strax utanför Helsingborg. Den skall kunna förse ca 10 000 villor om året med förnybar el. Markytan som solcellsparken kommer att ta i anspråk motsvarar ca 350 fotbollsplaner, fördelat på 280 000 solpaneler. Den installerade effekten förväntas till ca 130 MW. Det Köpenhamn-baserade företaget väntar nu på ett godkännande från Länsstyrelsen i Skåne och Helsingborgs kommun.

Dansk investerare i grön energi  European Energy är internationellt verksamma inom solceller, vindkraft och storskalig grön energilagring. De menar att den gröna tekniken för energiproduktion redan utkonkurrerar både kol, olja och gas, tack vare lägre kostnad per producerad kilowattimme. De arbetar på helt kommersiella villkor, utan behov av statligt investeringsstöd.

De bygger för närvarande solparker i våra grannländer Danmark och Finland, men även i Tyskland, Brasilien och Mexiko. Nyligen investerade de i Italiens största solcellspark någonsin, och står beredda att investera drygt 4 miljoner euro för kommande 5 år.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Andra större svenska solcellsparker  Idag finns bara ett 10-tal solparker som överstiger 10 MW, och betydligt fler är på gång. HSB i Södermanland har byggt landets största solcellspark nära E20 vid Strängnäs, med ca 50 000 solpaneler. Den byggs i två etapper. När den är färdigbyggd kommer den att vara Sveriges största solcellspark med en total installerad effekt på 20 MW och en elproduktionskapacitet på 18 000 MWh. Första etappen – som invigdes i början av september 2020 – motsvarar 14 MW och beräknas producera 13 000 MWh. Den producerade solelen från båda etapperna räcker till ca 7 500 lägenheter, bl a till de egna fastigheterna inom HSB. Storleken är nästan en fyrdubbling, jämfört med den närmast mindre solcellsanläggningen.

Utanför Sjöbo finns en solcellspark med en installerad effekt på 5,8 MW. Den består av nästan 21 000 solpaneler och upptar en markyta på ca 11,2 hektar – eller nästan 18 fotbollsplaner. Investeringen gjordes av Sparbanken Skåne under 2019.

Nya solcellsparker  Nya Solevi är en solcellsanläggning vid Säve flygplats, någon mil nordväst om Göteborg – även benämnd Säve Solcellspark – som har en installerad effekt på ca 5,5 MW. Den årliga produktionen av solel är beräknad till ca 5,5 GWh / år. Den invigdes i slutet av 2018.

Även Linköping satsar på en solcellspark i närheten av Gärstadverket. Den består av ca 30 000 solpaneler och har en installerad effekt på 12 MW. Den beräknade årsproduktion är ca 11,5 GWh per år. Det motsvarar hushållselen för ca 2 300 villor under ett år. Den i anspråktagna markytan är ca 13 hektar, vilket motsvarar ca 22 fotbollsplaner. Solcellsparken är uppförd i samarbete mellan Swedbank, Alight (f d Eneo Solutions), Infranode och Tekniska verken. Swedbank har tecknat ett energiköpsavtal (PPA) vilket innebär att de köper den producerade solelen från parken som ett led i deras hållbarhetsarbete. Den driftsattes i juli 2020.

Fler investeringar i solcellsparker  Fler solcellsparker är på gång i trakterna runt Göteborg. Platsen är Utby, nära Partille. Markytan omfattar ca 7 hektar, som motsvarar nästan 10 fotbollsplaner. Storleken på solcellsparken beräknas till närmare 5,5 MW och kommer att producera ca 5 700 MWh förnybar solel om året. Det motsvarar hushållselen till ca 1 000 villor. Den väntas stå driftsklar i slutet av 2020.

Hinder på vägen mot fler solcellsparker  Sveriges totala elanvändning är cirka 140 TWh / år, vilket motsvarar ca 25 000 solcellsparker med samma storlek som Nya Solevi, fördelat på en markyta på ca 3 000 kvadratkilometer. Det motsvarar ca 0,7 procent av Sveriges yta. Men för att kunna realisera solcellsparker på såpass stora markytor krävs betydande investeringar i infrastruktur, eftersom det annars skulle orsaka omfattande obalanser i elnätet, beroende på stora variationer mellan solelproduktion och elbehovet, t ex mellan soligt och molnigt väder, dagtid och nattetid, och speciellt mellan sommar och vinter.

Solcellsparker i Norden och Europa  Nordens största solcellspark byggs nära Legoland i Danmark. Den svenska infrastrukturfonden Infranode är en av finansiärerna bakom solcellsparken, som byggs av den danska solcellsoperatören BeGreen. Storleken omfattar 180 hektar mark från den nerlagda Vandel-flygplatsen i Vejle. Det motsvarar ca 250 fotbollsplaner. Förväntad årsproduktion beräknas till 152 000 MWh och täcker den årliga förbrukningen för ca 34 000 hushåll. Invigningen är planerad till början av 2021.

Även i ett europeiskt perspektiv tillhör den danska solcellsparken en av de 10 största i Europa. Nyligen har Europas största solcellspark tagits i drift av det spanska energibolaget Iberdrola. Den förväntas försörja en kvarts miljon personer med förnybar solel. De planerar att installera 3 GW markbaserade solceller till och med 2022 och 10 GW fram tills 2030. Iberdrola investerar i grön teknik på många platser i världen, även i USA.

Visionärer inom solenergi  Allt fler visionära institutionella investerare, till exempel pensionsfonder, letar efter långsiktiga investeringar i grön energiteknik. Det är inom dessa finansiella målgrupper som European Energy hittar kapitalet som krävs för vidare expansion inom den gröna energisektorn.

Världens största solcellspark  Den enskilt största solcellsparken i världen ligger i Abu Dhabi och består av 3,2 miljoner solpaneler. Den invigdes 2019 och har en effekt på 1 170 MW, 58 gånger större än solcellsparken som HSB alldeles nyligen uppfört i Strängnäs. Solpanelerna ger solproducerad el till ca 90 000 människor och sänka koldioxidutsläppen med en miljon ton. Det motsvarar det årliga utsläppen av koldioxid från ca 200 000 bilar. Nu planeras en nästan dubbelt så stor solcellspark, som beräknas vara klar för driftsättning år 2022.


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem