Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till småhus och villa

Bild:  Solceller på småhus och villor ger stor andel överskottsel – som ger god ersättning

Solceller till småhus och villa

Många villaägare funderar på att sätta upp solceller på villataket. På svenska villatak fanns vid utgången av år 2019 nästan 40 000 solcellsanläggningar. Utvecklingen har gått fort de senaste åren, men chansen för fortfarande stor för varje villaägare att bli först med solceller på sin egna gata. Minst 500 000 villor har utmärkta förutsättningar för solceller. Många kommuner har nu tagit fram solkartor som kan visa förutsättningarna för solel på kommunens fastigheter.

Solceller för villa  Att installera solceller är ett utmärkt sätt att leva mer hållbart och dessutom sänka boendekostnaderna, men alla tak är olika och ger olika förutsättningar att producera förnybar solelör att producera 5 000 kilowattimmar solel behöver en villa eller ett småhus med normal taklutning i söderläge en takyta på cirka 35 kvm. Ett typiskt pris för ett sådant solcellspaket till en villa av standardmått är ca 100 000 kr inklusive moms och installation. Värdet av den solel som produceras är ca 6 600 kr per år – en kalkyl om många villaägare tycker ger en god lönsamhet. Återbetalningstiden är beräkans till ca 15 år.

Stor andel överskottsel från småhus- och villatak  Installation och driftsättning av en solcellsanläggning på ett villatak eller småhus tar en till två dagar. En villaanläggning producerar oftast överskottsel med en andel på ca 50%, eftersom solinstrålningen är som störst mitt på dagen när en normal villa eller ett småhus har den lägsta elförbrukningen. Anledningen är att de flesta människor är på sina arbetsplatser, samt att belysning och hushållsmaskiner oftast inte är påslagna. På sommaren är elanvändningen lägre än vintertid, vilket står i motsatsförhållande till solelproduktionen som är högst på sommaren och lägst vintertid. Under de trr mörkaste månaderna producerar en solcellsanläggning i mellersta Sverige mindre än ca 10% av solcellsanläggningens totala solelproduktion.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Ersättningar från försåld överskottsel  För den överskottsel som matas ut på allmänna elnätet betalar elhandelsbolaget en ersättning – oftast spotpriset plus möjligen några extra ören per kilowattimma. Elnätsbolaget betalar ytterligare ett antal ören för s k nätnytta, eftersom lokalt producerad el effektiviserar elöverföringen i elnätet. Sedan kan ersättning begäras för ursprungsgarantier och elcertifikat, där den sistnämnda kräver att en elcertifikatmätare installers. Det möjliggör handel med elcertifikaten på en öppen marknad med varierande priser. Under senare år har priset för elcertifikat sjunkit till väldigt låga nivåer och beslut har fattats att fasa ut elcertifikatsystemet, som en gång i tiden introducerades för att stimulera utbyggnaden av förnybar energi. Mer information om elcertifikat finns att läsa här!

Skattereduktion för överskottsel  Som småhus- eller villaägare finns även en skattereduktion att få för den överskottsel som matas ut på allmänna elnätet, vilken uppgår till 60 öre per kilowattimma, upp till 30 000 kWh / år och en huvudsäkring på högst 100 A. Det gör att även överskottselen bidrar till en kalkyl med god lönsamhet.

Huvudsäkringen avgör rätten till skattereduktion  Skattereduktionen – som gäller sedan 1 januari 2015 – gäller både för privatpersoner och företag, men torde vara inaktuell för många flerbostadshus. Vidare så gäller gränsen 30 000 kWh / år inte per byggnad utan per juridisk person, vilket kraftigt begränsar nyttan för ett bostadsbolag med flera solcellsanläggningar.

Grönt ROT-avdrag  Fram tills år 2020 fanns ett statligt investeringsstöd som blivande ägare till solcellsanläggning till villan eller småhuset kunde ansöka om, men är numera avskaffat. Det har ersatts av ett grönt rotavdrag på 15% som solcellsleverantören drar av direkt på fakturan, och avser material och kostnader för installationen, d v s nyckelfärdigt solcellsanläggning.

Investera i solceller  Det finns det gott om solcellsleverantörer – och även energibolag – med bra erbjudanden för solceller till egna småhuset eller villan. Ofta erbjuder de fördelaktiga färdiga solcellspaket inklusive installation och driftsättning. Ett bra riktmärke vid val av solcellsleverantör är att vara förutseende och ställa sig frågan om det är sannolikt att solcellsleverantören finns kvar om 10 eller 15 år. Anledningen till frågeställningen är att det inte finns några tekniska system som fungerar klanderfritt under hela dess livslängd. Något tekniskt fel brukar alltid uppträda under livstiden. Då kan det vara bra att ha om solcellsleverantören finns kvar på marknaden och kan vara behjälplig med service och underhåll.

Förnybar solenergi under lång tid  Vi rekommenderar alla småhus- och villaägare i Sverige att investera i solceller. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger dig ett fast pris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen.

Ladda elbilen med solceller  Använd den 100% förnybara energin som skördas direkt från egna taket till att ladda elbilen eller laddhybriden – oavsett om det är hemma vid småhuset, villan eller fritidshuset. Släkt, vänner och andra besökare erbjuds laddmöjligheter under besökstiden. Ge dem möjligheten att ladda elbilen eller laddhybriden och ta sig hem igen utan att behöva utnyttja dyra laddare utmed de stora vägarna.

Även batteri- och energilager blir alltmer ekonomiskt intressanta, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera med solceller för nästan helt kostnadsfri laddel!


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även nyheter om energilagring och energieffektivisering – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem