Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till företag

Bild:  Solceller ger lantbruk en rad fördelar – t ex ökad lönsamhet, egen elförsörning och en förbättrad miljö

Solceller till lantbruk

Lantbruk har goda förutsättningar till installera kostnadseffektiva solcellsanläggningar med hög solelproduktion, framförallt tack vare stora takytor belagda med takpannor eller takplåt. De brukar också vara ganska lättillgängliga, där eventuella byggnadställningar vid installationen inte är lika störande som när solcellsanläggningar skall uppföras i stadsmiljö eller på ett industriområde.

 De stora takytorna på ladugårdar, stall och ekonomibyggnader ger också skalfördelar, eftersom en större solcellsanläggning blir en mer prisvärd investering än t ex solceller till en villa. Det betyder också att återbetalningstiden förkortas och avkastningen blir större.

 Om lantbrukets stora takytor ligger i söderläge ger det extra många elproducerade kilowattimmar per installerad kilowatt – kWh / kWp. Även ekonomiskt är det mer gynnsamt med lägre pris mer installerad kilowatt – kr / Wp. Påverkan från prishöjningar för den köpta nätelen blir också mindre, vilket innebär att pengar kan sparas redan från första dagen efter installationen av solcellsanläggningen, vilket syns direkt i lantbrukets resultaträkning.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

 Ägare till lantbruk är medvetna om betydelsen att sänka driftskostnaderrna. Dagens marginaler är små och för att ha en så ekonomiskt lönsam verksamhet som möjligt är varje sparad krona viktig. Samtidigt är lantbrukare och extra medvetna om vikten av att satsa på förnybar energi för kommande generationers skull. Intresset för solceller ökar starkt bland lantbrukare.

 Genom att investera i en solcellsanläggning till lantbruket minskar elräkningen och ökar lönsamheten. Samtidigt utnyttjas lantbrukets fördelar att den högsta elförbrukningen är dagtid, när maskiner, mjölkanläggningar, foderpressar och annan eldriven utrustning kräver mycket el. Det är också tidpunkten på dygnet när solpanelerna på ladugårdstaket producerar som mest solel. Därför passar lantbrukets förutsättningar bra för installation av solcellsanläggningar.

 Förutom ladugårdstaket har lantbruk ofta många och stora byggnader, där det är förhållandevis lätt att montera solceller på taken. Det kan vara maskinhallen, verkstaden eller foderbyggnaden. Elen som produceras från solpaneler på dessa byggnader kan användas direkt i verksamheten. Det är fastighetens elbehov som är avgörande för dimensioneringen av solcellsanläggningen.

 Att investera i solceller inom lantbruket är ett bra sätt att sänka verksamhetens driftskostnader, samtidigt som investeringen ger god avkastning – ofta 7 - 12% – under många år framöver. Viktigt är dock att dimensionera solcellsanläggningen efter elförbrukningen, samt hur den fördelas under dygnet och mellan årstider.

 Solceller är inte bara en bra ekonomisk investering, utan även bra för miljön – och förstås för lantgårdens framtid. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen. Men biobränslen är naturligtvis mångt mycket bättre än att använda fossila bränslen – men det vet förstås varje lantbrukare redan!

Vi rekommenderar alla ägare av lantbruk att investera i solceller. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast elpris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Använd den 100% förnybara solenergin som skördas direkt från egna ladugårdstaket till att ladda elbilen eller laddhybriden. Även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera lantbruket med solceller för ett ökat oberoende från elbolagens nätel.

Morgondagens lantbrukare är inte bara en bonde – utan även en modern solenergibonde!


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem