Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till industrifastigheter

Bild:  Solceller på industritak ger industriella fastighetsägare många fördelar – både ekonomiska och miljömässiga

Solceller till industrifastigheter

Stora platta tak är väldigt lämpliga för solceller, tack vare att solpanelerna inte behöver fästas i takbeläggningen, utan kan hållas på plats med hjälp av ballastklossar. Det minskar också tidsåtgången för en installation av solcellsanläggningen. På senare tid har det introducerats metoder att svetsa fast fötterna till solcellernas monteringsstativ direkt mot takpappen eller gummiduken, vilket också ger en förhållandevis snabb installation. Den största fördelen är att vikten på det platta industritaket minskar betydligt, vilket skapar möjligheter att installera solceller även på äldre industrifastigheter med lägre takbärighet eller takhållfasthet.

Stora platta tak optimala för solel  Många industrifastigheter och industrilokaler – med även datahaller och hangarer – har stora platta tak, vilket är optimalt för solelproduktion. Solceller bidrar till att minska elkostnaderna i denna typ av stora industriella fastigheter. Det påskyndar även avbetalningen av solcellsanläggningen på industritaket, med en payoff-tid som oftast understiger 10 år.

Solceller kapar effekttoppar  Industriella fastigheter har ofta höga effekttoppar, särskilt när många maskiner startas samtidigt. Dessa effekttoppar kan kapas med hjälp av effekten från solceller på taket till industrifastigheten. Det minskar effektavgiften och effektabonnemanget kan ofta reduceras ner, vilket ger lägre elkostnader.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solceller på platta tak billigare  Att installera solceller på stora platta tak innebär att kostnaden per installerad kilowattimma solpaneler sjunker drastiskt. Under förutsättning att den tillgängliga takytan är tillräckligt stor i förhållande till fastighetens elprofil, så är det kostnadseffektivt att installera stora solcellsanläggningar upp till 500 kW – därutöver belastas den egenkonsumerade solelen med full energiskatt. Under denna effektgräns betalas ingen energiskatt alls för egenkonsumerad solel.

Rekordstor solcellsanläggning på industritak  Under hösten år 2020 installerades Nordens största solcellsanläggning på tak, där ungefär hälften av elproduktionen från solcellerna förser den underliggande industriella fastigheten med solel och den andra hälften bidrar till att förse närområdet med solel. Takytan omfattar 83 000 kvadratmeter, varav 60 000 kvadratmeter används till 5 MW installerad effekt. Solcellsanläggningen är installerad i Borås och är den största någonsin installerad på tak i Norden. Solcellsanläggningen beräknas att både täcka fastighetens elbehov, men också bidra med 2,6 MWh solproducerad el till närområdets elnät. Det innebär att solcellsanläggningen är den överlägset största takinstallerade i Sverige – men fler större solcellsanläggningar på tak är att förvänta i framtiden.

Solel ger 100% förnybar energiförsörjning  Vi rekommenderar alla fastighetsägare till industrifastigheter och industrilokaler – och även ägare till datahallar och hangarer – att investera i solceller. Det innebär en problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast pris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen.

Solel direkt till batteriet i elbilen  Den till 100% förnybara solenergin skördas direkt från egna industritaket och kan – förutom att förse fastigheten med egenproducerad solel – även användas för laddning av eltruckar, de anställdas elbilar och laddhybrider, men också kunders elektrifierade tjänstebilar. Det är ett utmärkt sätt att erbjuda kunder och besökare laddmöjligheter under besökstiden, eller i samband med gemensamma affärsmöten. Med möjligheten att ladda elbilen eller laddhybriden kan de ta sig vidare till nästa kund eller hem utan att behöva utnyttja dyra laddstationer utmed de stora vägarna.

Batterilager spapar billig el  Även energi- och batterilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader mellan dag- och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så använd solceller på industritaket för billigare och mer miljövänlig el till industrifastigheten – och komplettera med batterilager och elprisladdning för nästan helt kostnadsfri laddel!


Våra rekommendationerPå sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem