Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller till bostadsrättsföreningar

Bild:  Investering i solceller ger stor potential för ökad lönsamhet och minskade elkostnader för en Brf

Solceller till bostadsrättsföreningar

I en bostadsrättsförening – även kallat Brf – använder den gemensamma elförbrukningen för bland annat uppvärmning, varmvatten, tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan, trapphusbelysning, utebelysning och för andra gemensamma ytor. Bostadsrättsföreningens elförbrukning – som ibland kan bestå av flera byggnader – ingår i månadsavgiften.

Gruppanslutning ger sänkta månadsavgifter  När en bostadsrättsförening investerar i solceller, så kommer det alla bostadsinnehavare tillgodo genom sänkta månadsavgifter. För de bostadsrättsföreningar som har likvärdiga lägenheter, så är det möjligt att ansluta alla lägenheter i samma elnät och låta alla bostadsinnehavare betala samma belopp, per kvadratmeter, oavsett elförbrukningen i de olika lägenheterna – en s k gruppanslutning.

Individuell anslutning ger billigare hushållsel  Ett alternativ är att ansluta lägenheterna till fastighetens elnät och därefter installera individuella elmätare för varje lägenhet. Det möjliggör för lägenhetsinnehavarna att ta del av egenproducerad solel och samtidigt endast betala för den solel som används i respektive lägenhet. Det möjliggör att den el som bostadsrättsföreningens solceller producerar även användas för lägenheternas hushållsel.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Rimlig återbetalningstid givet den långa livslängden  Om en bostadsrättsförening väljer att investera i en solceller och priset för en komplett nyckelfärdig solcellsanläggning ligger kring 12 000 per installerad kW, exklusive moms, så är återbetalningstiden ca 10 år. Det betyder att bostadsrättsföreningen efter 10 år i princip har tillgång till kostnadsfri solel. Om varje lägenhet ansluts till fastighetens elnät så kommer denna besparing även bostadsinnehavarna tillgodo, som får lägre elkostnader för sin hushållsel.

Klimatklivet för bostadsrättsföreningar  Tidigare kunde bostadsrättsföreningar ansöka om det statliga solcellsbidraget, men det avskaffades kring halvårsskiftet år 2020. Ett alternativ är att söka investeringsstöd för solceller via Klimatklivet, som är ett statligt investeringsstöd som riktar sig till företag, föreningar och kommuner, som vill göra en fysisk investering som minskar på samhällets klimatpåverkan. Ansökan om Klimatklivet kan göras via Naturvårdsverkets hemsida.

Solceller en lönsam investering  En investering i solceller för bostadsrättsföreningar är – precis som för privatpersoner och företag – en mycket lönsam investering som innebär att bostadsrättsföreningens behov av att köpa nätel minskar. Det innebär i sin tur att bostadsrättsföreningen får minskade energikostnader, vilket gynnar alla bostadsinnehavare genom sänkta månadsavgifter.

Gruppanslutning eller individuell anslutning?  Normalt sett brukar en bostadsrättsförening endast ansluta solcellsanläggningen till det gemensamma elnätet. Det innebär att den producerade solelen används för uppvärmning och el för gemensamma ytor, och inte för hushållselen i lägenheterna.

Om varje lägenhet istället ansluts till fastighetens elnät och förses med en egen elmätare, kan varje lägenhet använda den el som bostadsrättsföreningens solceller producerar, men bara betala för den el som lägenheten förbrukar. Det innebär att bostadsinnehavarna inte längre behöver ha egna elavtal, utan bostadsrättsföreningen förhandlar till sig ett gemensamt elavtal med utvalt elbolag, vilket ofta innebär reducerade kostnader för alla bostadsinnehavare i bostadsrättsföreningen. En sådan lösning innebär sannolikt att nästan all solel kommer att egenförbrukas inom bostadsrättsföreningen, så andelen överskottsel blir minimal.

Beslut om solceller fattas i styrelsen  Varje bostadsinnehavare kan visserligen köpa 100% förnybart producerad el från elhandelsbolaget, men kan inte på egen hand besluta om investering i solceller till bostadsrättsföreningen. Det är ett beslut som styrelsen i föreningen behöver fatta. En bostadsinnehavare kan emellertid lämna in ett förslag till bostadsrättsföreningen, begära föreningsmöte, för att sedan ta vidare frågan till styrelsemöte för beslut.

Inför beslutet om att investera i solceller, så behöver styrelsen även ta ställning till om solelen endast skall komma den gemensamma fastighetselen tillgodo, eller om även varje bostadsinnehavare också skall få dra nytta av den egenproducerade solelen för lägenhetens hushållsel. Att erbjuda alla lägenheter i en bostadsrättsförening egenproducerad solel kräver att alla bostadsinnehavare väljer att ansluta sig till fastighetens elnät och därmed tvingas säga upp alla individuella elavtal.

Lönsamt för både Brf och bostadsinnehavare  Den vinning för bostadsinnehavare att anslutas till fastighetens elnät är – förutom att ta del av solel från egna taket – att de fasta kostnader som är förknippade med varje lägenhets elabonnemang försvinner, vilket innebär en rejäl besparing. Det minskar också de individuella energikostnaderna. Inom föreningen kommer det bara finnas kvar ett elabonnemang.

Det blir också lättare att förhandla fram bättre elpriser genom att bostadsrättsföreningen kan teckna mer gynnsamma företagsavtal för volymköp av el med elhandelsbolaget. Besparingen kan uppgå till ett 1 000-tal kronor per år för varje lägenhetsinnehavare, bara genom att ansluta sig till fastighetens elnät.

Fördelar med solceller i en Brf  Att installera solceller för bostadsrättsförening innebär många fördelar, både för föreningen men även för varje lägenhetsinnehavare. Bostadsrättsföreningen kan spara in 20 - 30% av sina elkostnader varje år. Återbetalningstiden för solcellsanläggningen kan förkortas med 1 - 2 år genom gemensam upphandlingen av nätelen. Att ansluta alla lägenheter till fastighetens elnät innebär goda vinster för varje bostadsinnehavare, dels genom tillgång till föreningens lägre elpriser, dels så försvinner den fasta avgiften för elabonnemanget, dels blir den egenproducerade solelen kostnadsfri efter ca 10 år när solcellsanläggningen är avbetald.

Miljövänlig el  En bostadsrättsförening som investerar i solceller bidrar till att elbehovet tillgodoses på ett miljövänligt sätt, samtidigt som solcellerna medverkar till att minska klimatpåverkan. Många människor är miljömedvetna, där en investering i solceller tillför föreningens lägenheter ett högre värde på marknaden, och därmed gör dem mer attraktiva och lättsålda. Samtidigt innebär en investering i egenproducerad och miljövänlig el att bostadsrättsföreningens fastighetsvärde ökar, vilket underlättar för framtida lån. t ex när byggnader behöver underhållas eller renoveras.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även nyheter om energilagring och energieffektivisering – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem