Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller på bostadshus med individuella abonnemang

Bild:  Solceller på bostadshus med individuella abonnemang ger flera fördelar – både ekonomiska och miljömässiga

Solceller på bostadshus med individuella abonnemang – IMD

Bostadshus med lutande tak har bra förutsättningar till en hög elproduktion från solceller, särskild om solpanelerna installeras på ett lutande tak i söderläge. Även tak med lutning i rakt öst- eller västläge är gynnsamma för solelproduktion eftersom effektkurvan får ett flackare men bredare förlopp under dagen. Dock ger ett söderläge den högsta solelproduktion, med en tydlig effekttopp mitt på dagen, men med snabbt effektfall under tidig förmiddag och sen eftermiddag.

Utredning för bästa solcellslösning  Ett första steg i processen att investera i solceller är att kartlägga fastighetens elprofil och elförbrukning. Det gäller att ta hänsyn till takvinklar, väderstreck och taklutningar till bostadshuset, vilket har betydelse vid beräkning av lönsamheten och solcellernas effektiviteten för solelproduktionen. Det handlar också om skuggande objekt, t ex takkupor och takhuvar, ventilationstrummor, träd i närheten och andra högre byggnader i närheten. Hänsyn måste även tas till hur regelverket ser ut. Detta är faktorer som bestämmer hur en projektering inför installation av solpaneler kan gå till.

Den allra mest lönsamma och effektiva solcellslösningen måste tas fram för varje enskild fastighet, med beräkning av årsproduktion från solcellsanläggningen. Kunniga solcellsföretag och kompetenta energikonsulter har den kompetens som behövs för att projektera och dimensionera för en välavvägd solcellsanläggning till bostadshuset.

Fördelning och användning av solelen  Vid projektering av solcellsanläggningen behöver det också utredas hur den solproducerade elen skall fördelas och användas i bostadshuset. Att använda mer el är inte syftet med solcellsanläggningen, utan om hur den solel som tillkommer från solcellerna skall fördelas. Den fråga som bör diskuteras är om solelen skall användas för bostadshusets gemensamma elförbrukning allena – t ex fastighetsel till ventilation och belysning i trapphuset – eller om solelen skall fördelas mellan lägenheterna i bostadshuset – eller bådadera.

Det är vanligast att lägenheternas elanvändning är skild från fastighetselen och att varje lägenhetsinnehavare har sitt eget elavtal. Ur fastighetsägarens perspektiv är detta bekvämt, eftersom det innebär mindre administration. Fastighetsägaren slipper administrera hyresgästernas elräkning. Det medför också att varje hyresgäst fritt kan välja egen elleverantör. Samtidigt innebär det höga fasta nätkostnader med ett säkringsabonnemang för varje hyresgäst.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solcellsgrupper på taket för individuell solel  Den beskrivna lösningen innebär att bygga en stor solcellsanläggning, som ansluts centralt till fastighetselen. Ett alternativ är att ansluta solcellsanläggningen direkt till lägenheterna, vilket kan ske genom att elektriskt dela upp anläggningen i grupper. I praktiken innebär det att varje grupp av solpaneler ansluts separat till de enskilda lägenheterna för individuell mätning och debitering – IMD. I bostadshus med låg användning av fastighetsel och högre elbehov i lägenheterna, till exempel där tvättstugan ersatts med individuella tvättmaskiner och torktumlare, kan en sådan installation ge ett mindre överskott av solel. I jämförelse med en central solcellsanläggning och gruppabonnemang kommer dock andelen överskottsel från solcellerna att bli större.

Mångdubblad skattereduktion  En fördel med att ansluta den stora solcellsanläggningens små solcellsgrupper direkt till lägenheterna är att skattereduktionen för överskottsel med 60 öre per kWh inte längre är begränsad till maximalt 30 000 kWh per år, utan till 30 000 kWh per lägenhet. Å andra sidan måste varje lägenhetsinnehavare på egen hand administrera elcertifikat, vilket de flesta troligen inte kommer att bemöda sig med för de små belopp det handlar om per lägenhet. Att särskilja den stora solcellsanläggningen till mindre elektriskt isolerade solcellsgrupper är generellt också dyrare än att bygga enda stor anläggning.

Investering i solceller alltid lönsamt  Vi rekommenderar fastighetsägare av bostadshus att investera i solceller. Det innebär problemfri och klimatsmart energiförsörjning, som ger ett fast pris per kilowattimma för den mest förnybara energin som existerar. Solenergi förnyas varje sekund, till skillnad från förnybara biobränslen som förnyas i mångåriga cykler, eftersom koldioxiden först måste infångas av växtligheten innan den kan förbrännas igen. Använd den 100% förnybara energin som skördas direkt från bostadshusets tak till att ladda elbilen eller laddhybriden – oavsett om det gäller laddel till lägenhetsinnehavares boendeparkeringar, fastighetsbolagens hyresgäster eller besökare till bostadshuset.

Även batteri- och energilager blir ekonomiskt allt intressantare, tack vare ökade elpriser, större skillnader med dag och nattariffer och allt billigare solcellsteknik. Så komplettera med solceller för nästan helt kostnadsfri laddel!


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem