Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller ökar fastighetsvärdet

Bild:  Solceller ökar värdet på fastigheter

Solceller ökar fastighetsvärdet

Det finns goda skäl för villa- och småhusägare att satsa på solceller. Många hushåll har en utpräglat miljöanpassad livsstil, där en investering i solceller är ett led att bidra till mer klimatnytta, som samtidigt ger ett ökat fastighetsvärde.

Många skäl till solceller  För andra hushåll är investeringen av mer symbolisk karaktär, för att illustrera en miljömedvetenhet och föregå med gott exempel. Det finns också de som investerar i solceller som ett sätt att bli mer självförsörjande, och få ett mer stabilt elpris. Solceller erbjuder faktiskt ett fast elpris under hela anläggningens livstid. En del vill även demonstrativt visa ett oberoende från politiska energibeslut, elmarknadens aktörer och varierande elpriser.

Värdeökning på fastigheten  En annan aspekt är att villa- och småhusägaren väljer att ta en betydande investeringskostnad och därmed minska kommande månadskostnader för el, som samtidigt ökar värdet på fastigheten och på så vis blir en lönsammare investering.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Lågt elpris sommartid  En ökad andel väderberoende förnybar elproduktion i det svenska elnätet innebär att elpriset i framtiden kan bli lågt under de tre mest solintensiva sommarmånaderna, när elbehovet är lägre, medan den förnybara elproduktionen kan bli hög.

Indexreglerad energiskatt  Det kompenseras av att energiskatten i takt med konsumentprisindex kommer att öka varje år. Även kostnaderna för elnätsabonnemang kommer att ökatde kommande åren, eftersom det krävs stora investeringar i elnäten. Sammantaget innebär det att den egna solcellsanläggningen med åren blir alltmer lönsam.

Elbilar i solcellskalkyler  De flesta solcellskalkyler som används för att övertyga fastighetsägare om solcellernas ekonomiska förträfflighet tar inte hänsyn till möjligheten att ladda en plug-in-hybrid- eller elbil och därmed ersätta bränslet med billigare och mer miljövänlig solel. Både plug-in-hybrider, rena elbilar och batterier följer en prisutveckling som är fallande, så förutsättningarna för att skaffa både solceller och eldrivna bilar kommer att förändras inom bara ett par tre år.

Fördelar för de med elbilar och solceller  En kvalificerad prognos för de kommande åren är att antalet eldrivna bilar kommer att öka markant, och kanske mest bland villa- och småhusägare. I kombination med solceller kommer de ekonomiska fördelarna att bli signifikanta.

Solel mer värdefull i framtiden  Vinster finns att hämta både för den egenkonsumerade solelen från taket, eftersom elpriset tenderar att öka i framtiden. Både de utbyggda elledningarna till kontinenten – där elpriset är långt högre än i Sverige – och det svenska behovet av en upprustning och utbyggnad av elnätet, är några orsaker till att den egna solcellsanläggningen blir alltmer värdefull för varje år som går.

Att tanka el till sin elektrifierade bil utmed de stora vägarna kommer på sikt att bli lika dyrt som att tanka dagens bensin- och dieseldrivna bilar. Följden blir att fler kommer att överväga sitt körbehov och körbeteende, där tankning av billigare el vid carporten eller vid garageuppfarten är ett intressantare alternativ. Med solceller på taket blir den tankade elen ännu mer prisvärd – och fastigheten ännu mer svärdefull.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem