Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller och LED-belysning ger klimatsmart energibesparing

Bild:  LED-belysning med el från solceller ger hög energieffektivitet

Solceller och LED-belysning ger klimatsmart energibesparing

Lysdioden – där LED står för Light Emitting Diode – är en rysk uppfinning från mitten av 1920-talet, men det var först i början på 60-talet som den första lysdioden lanserades. Den emitterade rött ljus, men snart skapades även gröna dioder, och i början av 70-talet introducerades även gula och orange färger. Forskare startade under 80-talet jakten på den blå ljusdioden, eftersom den är en förutsättning för att kunna skapa vitt ljus. På 90-talet lyckades framtagningen av den blåa lysdioden, men det var först på 00-talet som den fick ett kommersiellt genombrott. Uppfinningen belönades med Nobelpriset i fysik år 2014.

Många användningsområden för LED  Idag finns lysdioder och LED-lampor i många olika färger, från infrarött ljus, vidare över de synliga färgerna, till ultraviolett. Även olika varianter av vitt ljus finns tillgängliga på marknaden – t ex kallt och varmt vitt ljus. Användningsområdena är många – allt från kommunikationsutrustning, elektronik och vitvaror – vidare till trafikljus, bil-, cykel- pch pannlampor, smarta telefoner, effektbelysning för scenbruk och informationsskyltar – samt för lampor och belysning.

LED en mångsidig belysningskälla  Från början var den vanligaste tillämpningen för lysdioder att fungera som indikatorlampor för olika elektriska apparater och i displayer. Snart introducerades nya, ljusstarkare ljusdioder och LED-lampor som kunde användas för belysningsändamål och som började ersätta de vanliga glödlamporna.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Fördelar med LED  Det finns många skäl till att ersätta lågenergilampor, kvicksilverlysrör och andra belysningskällor, och istället använda LED-lampor och LED-lysrör.

 • LED sänker energikostnaderna, eftersom LED-lampor och LED-lysrör i förbrukar ca 60% mindre energi än ett lågenergilampa eller lysrör. Även underhållskostnaderna minskar tack vare tre gånger längre livslängd. Det betyder färre byten och färre arbetstimmar.
 • LED ger minst lika bra ljus som kvicksilverlampan eller lysröret, och kan lättare avbländas. Dessutom är den helt flimmerfri.
 • LED kan anpassas och möta många olika behov, bl a inom industri, lager, logistik, kontor och detaljhandel, men förstås även i hemmamiljö. Både LED-lampor och LED-lysrör fungerar oftast i befintliga armaturer. Det förlänger armaturens livslängd med flera år. Att byta till LED i en befintlig armatur är i de allra flesta fall lika enkelt som att byta en konventionell lågenergilampa eller kvicksilverlysrör.
 • LED är helt befriad från kvicksilver, i motsats till lågenergilampor och konventionella lysrör som alla innehåller kvicksilver. Även bidraget till koldioxidutsläpp är klart mindre, tack vare 60% lägre energiförbrukning.
 • LED avger betydligt mindre värme, eftersom ca 80% av inmatad energi omvandlas till ljus och endast 20% till värme. För konventionella lågenergilampor och lysrör är siffrorna omvända, d v s drygt 80% omvandlas till värme och mindre än 20% avges i form av synligt ljus. Det bidrar till att bostäder och lokaler uppvärms onödigt mycket, särskilt under sommarhalvåret.
 • LED har en snabb återbetalningstid, oftast ca 2 - 4 år.

LED finns för många andra användningsområden, t ex känslig verksamhet där en ljuskälla av glas inte bör användas på grund av splitterrisk, eller högeffekts-LED som ger ett mycket högt ljusflöde, t ex för arenor, scener, utställningar, byggarbetsplatser och andra stor ytor.

LED ger hög ljuskvalitet  Många fastighetsägare till industrifastigheter och andra större kommersiella fastigheter har – efter investering i LED-belysning - upplevt en tydlig förbättring av både ljuskvalitet och en kostnadsreduktion. Inom industrin leder övergången till LED-baserad belysning oftast till effektivare avsyning och högre kvalitet på producerade produkter, eftersom annars osynliga defekter och felaktigheter upptäcks tack vare det klara och avslöjande LED-ljuset.

Solceller i kombination med LED  Solceller och LED har flera gemensamma egenskaper som kompletterar varandra på ett bra sätt:

    – Inga rörliga delar,
    – Robust konstruktion,
    – Resurs- och energieffektiva,
    – Effektiva tekniker för att möta klimathotet,
    – Bra energiprestanda i förhållande till priset,
    – Låga drifts- och underhållskostnader.

Solceller kan oftast möta hela fastighetens elbehov för belysning, när uteslutande LED-lampor och LED-lysrör används.

Spara solljus från dagen till LED-ljus på natten  Den lagringskapacitet som dagens batteri- och energilager erbjuder räcker oftast för att möta energibehovet för att driva belysningen i industriella fastigheter, lager- och logistikhallar, samt köpcentrum – t ex under kvällstid och för nödbelysning. Men för att energi- och batterilager skall bli ett kostnadseffektivt alternativ behöver energitätheten öka och priset minska med minst 40 - 50%.

En energismart kombination  Spara tid, pengar och bidra till en klimatsmartare värld genom att förena överlägsen energieffektiv LED-belysning med solcellers förnybara energiproduktion.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

 • Bra ägarstruktur,
 • Ekonomi i balans,
 • Goda tillväxtprognoser,
 • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
 • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
 • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem