Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller med hög verkningsgrad

Bild:  Solpaneler i tunnfilmssteknik, monokristallin och polykristallin kiselteknik

Solceller med hög verkningsgrad

Solceller har funnits sedan 1950-talet, där den först användes för elförsörjning till satelliter. Inte undra på eftersom tekniken var extremt dyr och inte kommersiellt tillgänglig. Sedan 1970-talet har solcellstekniken börjat användas i alltfler tillämpningar inom både industri och fritid, t ex fyrar, fritidsbåtar och fritidsstugor. Numera används de även för att ladda mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Olika solcellstekniker  Dagens kiselbaserade solceller utgör ca 95% av kommersiellt tillgängliga solceller. Resterande andel utgörs av tunnfilmssolceller, som har många fördelar, t ex att den är väldigt materialsnål. Kiselceller är dock mer effektiva och erbjuds till ett lägre pris per installerad kilowatt och genererad kilowattimma.

Olika kiselceller  Kiselceller finns i två varianter – monokristallina eller polykristallina kiselceller. Den förstnämnda består av en halvledarkristall med extremt hög renhetsgrad. Därför har den också en högre verkningsgrad – generellt ca 18 - 22%. Sistnämnda varianten består av flera halvledarkristaller, en hög renhetsgrad, är billigare att tillverka. Nackdelen är en något lägre verkningsgrad – ca 16 - 18%.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Tunn film av solceller  Tunnfilm är sammanfattande begrepp för flera tekniker, där minsta gemensamma nämnare är de ytterst tunna skikt som utgör de aktiva materialen. Den kemiska föreningen kadmiumtellurid (CdTe) är vanligast förekommande, med ca 3% av den globala marknaden. Verkningsgraden för de bästa tunnfilmssolcellerna är strax över 20%.

Bättre verkningsgrad  Verkningsgraden behöver förklaras och är andelen elektrisk effekt som kan utvinnas från en solcell i förhållande till instrålad effekt från solen. Exempel – om en solcellspanel är specificerad till 270 W och verkningsgraden är 20% ger den under ideala förhållanden 54 W eleffekt. Den bestäms genom mätningar vid standardiserade testförhållanden. I slutändan finns många andra faktorer som påverkar den utvunna effekten, t ex solcellernas temperatur, åldringsprocesser m m. Under drift i verklig miljö påverkar även panelernas lutning och placering i väderstreck, ventilation, luftfuktighet, aerosoler i luften, skuggningar m m.

Livslängden är lång  De flesta tillverkare av solceller erbjuder 25 års effektgaranti, vilket oftast betyder att solcellerna skall ge 80% av den ursprungliga effekten efter 25 års användning. Det är diskutabelt om denna garanti är av något värde, eftersom det är svårt att verifiera över tid. Antagligen är livslängden längre, där certifierade solcellspaneler antas ha en livslängd på minst 30 år.

Åldring och temperatur ger mindre effekt  Åldring sänker verkningsgraden första året med 0,5 - 1%, därefter med ca 0,3 - 0,5 procent per år. Den kvarvarande effekten efter 30 år är ca 80 - 85% under goda förhållanden. Solceller åldras i första hand av solens UV-strålning och höga temperaturer. Vårt nordiska klimat bidrar sannolikt att solceller i Sverige har längre livslängd än i varmare länder.

Långa garantier  Produktgarantin är oftast 10 år och är mer trovärdig än nämnda effektgaranti, eftersom tidsperspektivet är överskådligt och att en defekt eller trasig solpanel är enklare att verifiera. Dock krävs att det genomförs mätningar, t ex via växelriktarens strängdetektering eller en soleffektmätare. Ännu enklare är solcellsanläggningar med s k effektoptimerare vid solpanelerna. Dessa skickar löpande driftstatus till växelriktaren, som i realtid via en webbportal eller app visar hur varje solpanel mår.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem