Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Solceller globalt snabbast växande förnybara energikälla

Bild:  Solcellspark 27,6 MW i Waianae, Oahu, Hawaii

Solceller globalt snabbast växande förnybara energikälla

I början av 2000-talet var solceller ännu en ganska obetydlig energikälla i världen. Numera är solceller den snabbast växande förnybara energikällan ur ett globalt perspektiv. Framförallt Kina och Indien satsar på gigantiska solcellsparker, men även Arabvärlden och USA ligger inte långt efter. I många länder är dagens solel det billigaste energislaget när ny elproduktion planeras och byggs.

Enorm solcellspark i KinaI Tengger-öknen i norra Kina ligger en av världens största solcellsparker. Den installerade effekten 1 500 MW på en markyta på mer än 43 kvadratkilometer. Kinas mål är att 20 procent av elproduktionen skall vara baserad på solenergi år 2030.

Indien på frammarschSolcellsparker är på stark frammarsch i Indien, där den nationella solplanen anger att parkerna i första hand skall byggas i ökenliknande områden och nära motorvägar, d v s på markytor som inte används till jordbruk eller annan odling, eller på andra glest befolkade platser. Nackdelen är att det kräver en stor utbyggnad av infrastruktur för elöverföring.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Emiraten nära tätpositionÄven Förenade Arabemiraten satsar stort på enorma solcellsanläggningar, varav den största har 3,2 miljoner paneler med en installerad effekt på 1 200 MW. Det räcker för att försörja en stad med 90 000 invånare med förnybar solel.

På köpet bidrar anläggningen med flera fördelar – den hindrar öknen att breda ut sig – skuggan från solpanelerna låter växter gro och binda jorden – och solelen driver ett droppbevattningssystem.

Chile har optimala förutsättningarChile är ett annat land som har optimala förutsättningar för solel. Utbyggnadstakten är hög. I en av världens torraste öknar, Atacamaöknen, har det på många platser inte regnat på 100-tals år. Med stark solstrålning och förhållandevis låga temperaturer på grund av hög höjd skapas perfekta förutsättningar. Solceller producerar el mycket effektivare vid låga temperaturer. En temperatursänkning på 10 grader ger nästan 5% bättre energiutbyte.

Även bland Chiles offentliga byggnader märks utbygganden av solcellsanläggningar tydligt – där förutom självaste presidentpalatset – även 100-tals offentliga byggnader täcks med solpaneler. Intressant är att tillväxten inom solenergi skett helt utan subventioner. Däremot har regeringen givit marknaden tydliga spelregler, som bidragit till en optimism och tillförlitlighet bland marknadens aktörer.

StordriftfördelarDet senaste 10 årens kraftigt sjunkande priset på solceller – som dock håller på att plana ut – har förstås varit en pådrivande kraft bakom utbyggnaden av storskaliga solcellsparker. Men även kostnadseffektiviteten vid investeringar i elöverföring, drift, underhåll och övervakning är betydligt gynnsammare. Ett annat argument är att stora solcellsprojekt ger förenklingar i tillståndsprocessen, i jämförelse med utbyggnad i samma takt för många mindre solcellsprojekt.

Solpaneler på hus och fastigheterÄven marknaden för solpaneler på vanliga hustak och industriella fastigheter förväntas växa starkt i många länder i världen. Marknadspotentialen är till och med större än för solcellsparker. Den största fördelen är att solelen produceras där den förbrukas, d v s i det underliggande huset eller fastigheten. Det blir lättare att integrera distribuerad elproduktion, när solpanelerna sitter på hushållens tak. Det tar heller ingen extra markyta i anspråk.

Ökat incitament för energilagerInom marknadssegmentet för takbaserade solcellsanläggningar är även betalningsviljan för energilager större än i solparker – dels för att nätelen ofta är dyr – men även för att nätelens tillgänglighet och distribution i många länder inte är tillförlitlig.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem