Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Solceller globalt snabbast växande förnybara energikälla

Bild:  Solcellspark 27,6 MW i Waianae, Oahu, Hawaii

Solceller globalt snabbast växande förnybara energikälla

I början av 2000-talet var solceller ännu en ganska obetydlig energikälla i världen. Numera är solceller den snabbast växande förnybara energikällan ur ett globalt perspektiv. Framförallt Kina och Indien satsar på gigantiska solcellsparker, men även Arabvärlden och USA ligger inte långt efter. I många länder är dagens solel det billigaste energislaget när ny elproduktion planeras och byggs.

Enorm solcellspark i Kina  I Tengger-öknen i norra Kina ligger en av världens största solcellsparker. Den installerade effekten 1 500 MW på en markyta på mer än 43 kvadratkilometer. Kinas mål är att 20 procent av elproduktionen skall vara baserad på solenergi år 2030.

Indien på frammarsch  Solcellsparker är på stark frammarsch i Indien, där den nationella solplanen anger att parkerna i första hand skall byggas i ökenliknande områden och nära motorvägar, d v s på markytor som inte används till jordbruk eller annan odling, eller på andra glest befolkade platser. Nackdelen är att det kräver en stor utbyggnad av infrastruktur för elöverföring.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Emiraten nära tätposition  Även Förenade Arabemiraten satsar stort på enorma solcellsanläggningar, varav den största har 3,2 miljoner paneler med en installerad effekt på 1 200 MW. Det räcker för att försörja en stad med 90 000 invånare med förnybar solel.

På köpet bidrar anläggningen med flera fördelar – den hindrar öknen att breda ut sig – skuggan från solpanelerna låter växter gro och binda jorden – och solelen driver ett droppbevattningssystem.

Chile har optimala förutsättningar  Chile är ett annat land som har optimala förutsättningar för solel. Utbyggnadstakten är hög. I en av världens torraste öknar, Atacamaöknen, har det på många platser inte regnat på 100-tals år. Med stark solstrålning och förhållandevis låga temperaturer på grund av hög höjd skapas perfekta förutsättningar. Solceller producerar el mycket effektivare vid låga temperaturer. En temperatursänkning på 10 grader ger nästan 5% bättre energiutbyte.

Även bland Chiles offentliga byggnader märks utbygganden av solcellsanläggningar tydligt – där förutom självaste presidentpalatset – även 100-tals offentliga byggnader täcks med solpaneler. Intressant är att tillväxten inom solenergi skett helt utan subventioner. Däremot har regeringen givit marknaden tydliga spelregler, som bidragit till en optimism och tillförlitlighet bland marknadens aktörer.

Stordriftfördelar  Det senaste 10 årens kraftigt sjunkande priset på solceller – som dock håller på att plana ut – har förstås varit en pådrivande kraft bakom utbyggnaden av storskaliga solcellsparker. Men även kostnadseffektiviteten vid investeringar i elöverföring, drift, underhåll och övervakning är betydligt gynnsammare. Ett annat argument är att stora solcellsprojekt ger förenklingar i tillståndsprocessen, i jämförelse med utbyggnad i samma takt för många mindre solcellsprojekt.

Solpaneler på hus och fastigheter  Även marknaden för solpaneler på vanliga hustak och industriella fastigheter förväntas växa starkt i många länder i världen. Marknadspotentialen är till och med större än för solcellsparker. Den största fördelen är att solelen produceras där den förbrukas, d v s i det underliggande huset eller fastigheten. Det blir lättare att integrera distribuerad elproduktion, när solpanelerna sitter på hushållens tak. Det tar heller ingen extra markyta i anspråk.

Ökat incitament för energilager  Inom marknadssegmentet för takbaserade solcellsanläggningar är även betalningsviljan för energilager större än i solparker – dels för att nätelen ofta är dyr – men även för att nätelens tillgänglighet och distribution i många länder inte är tillförlitlig.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem