Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Solceller, elbilsladdare och batterilager i gemensamt likströmsnät

Bild:  Att förena solceller, elbilsladdare och batterilager i samma system minskar överföringsförluster

Solceller, elbilsladdare och batterilager i gemensamt likströmsnät

Solenergi, vindkraft och lagrad el kan sammankopplas och integreras i ett och samma energisystem – och överföras lokalt i ett eget elnät för likström inom fastigheten. I ett sådant energisystem kan även effektreglering och fasbalansering mot elnätet integreras.

Energistyrning inom fastighetenDet förändrar sättet hur el kan användas och produceras. Filosofin är lika enkel som genial. En central styrenhet kopplar samman elproducerande solpaneler, som via solsträngsoptimerare förser elförbrukare med likström. Samtidigt laddas batterilager med en lokalt producerade likströmmen via det lokala likströmsnätet.

Anpassningsbart till alla effektbehovOmvandlingen av likström till växelström sker i en centralt placerad styrenhet, som kopplar växelströmmen från allmänna elnätet (AC) till likström i det lokala likströmsnätet (DC). På så sätt kan elen överföras på ett effektivt sätt och med minimala förluster jämfört med traditionella energisystem.

Ett sådant system är skalbart och kan enkelt anpassas till alla effektbehov – från villor till stora kommersiella fastigheter. Det ger systemet flexibilitet som är lätt att bygga ut, skala upp och expandera med fler solpaneler, ytterligare elbilsladdare för DC och större batterilager.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Central styrenhet är hjärtat i energisystemetDet självreglerande likströmsnätet (DC) sammankopplar alla enheter – både elproducerande, elförbrukande och ellagrande – så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt. Den centrala styrenheten kopplar ihop likströmsnätet med det allmänna elnätet, och styr omvandlingen till och från växelström efter behov. Det sker med hjälp av högupplöst mätning av fastighetens elservis.

Likström den gemensamma nämnarenSolpaneler producerar likström, elbilar använder likström vid laddning, och batterilagret behöver likström för lagring av elen – alla anslutna till energisystemets gemensamma likströmsnät. Att koppla samman dessa i likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna avsevärt jämfört med traditionella energisystem.

Likströmsnätet ger energisystemet en flexibel uppbyggnad och gör det lätt att bygga ut systemet, t ex om fler solpaneler skall installeras, antalet elbilsladdare skall utökas, eller om lagringskapaciteten för batterilagret skall ökas.

Skalbart energisystemOm effektbehovet ökar kan enkelt en ytterligare styrenhet anslutas. Skalbarheten gör att energisystemet lätt kan anpassas till alla effektbehov – från villor till stora kommersiella fastigheter. Styrenheten är energisystemets centrala hub och ser till att elen används på mest effektiva sätt. Energisystemet jämnar också ut obalanser mellan faserna i anslutningen till elnätet, oberoende av var den uppstått. Det ger fasbalansering som minskar belastningen på fastighetens enskilda faser.

Sol och vind kompletterar varandraLikströmsnätet kan även kompletteras med vindkraft. Tack vare likströmsöverföringen kan avståndet mellan den centrala styrenheten och vindkraftverket vara upp till en kilometer utan att orsaka några större energiförluster eller behov av dyra kablar för elöverföringen.

Få kontroll över energibehovetVarje central styrenhet ansluts till en molnbaserad mätcentral, där alla mätdata kontinuerligt samlas in och lagras. Dess display visar hur mycket förnybar el som produceras, mängden el som förbrukas, och hur mycket el som lagras i batterierna. Det ger bättre förståelse för hur elen flödar i energisystemet. Rapporter och analysverktyg hjälper till kontrollera och sänka kostsamma effekttoppar, och finjustera energisystemet för optimerad elanvändning.

En brygga mellan två elsystemDen centrala styrenheten omvandlar och styr elflödet åt båda hållen mellan det allmänna elnätet och likströmsnätet. Samma styrenhet används för sammankoppling av solceller, vindkraft, elbilsladdning och batterilager, där elen styrs direkt från elproduktionen, till elförbrukare och batterilagret. Eftersom omvandling från likström till växelström endast sker en gång minskas omvandlingsförlusterna. Styrenheten mäter fastighetens elförbrukning i realtid och styr alla delkomponenter, så att elen kan utnyttjas effektivast möjligt – helt automatiskt. Systemet är skalbart så att kapaciteten kan anpassas till alla elbehov. Små system är väggmonterade medan det större byggs in i rackskåp.

Problemfri elbilsladdningVid elbilsladdning med växelström påverkas oftast endast en av de inkommande faserna. Det skapar obalans och en högre avsäkring kan behövas för att säkerställa så det finns tillräckligt med ström till övriga elförbrukare i fastigheten. Det kan ge upphov till ökade fasta kostnader för el- eller effektabonnemanget. Teknologin för fasbalansering minimerar denna risk genom att automatiskt flytta elen mellan faserna och jämna ut obalansen. Ofta kan avsäkringen vara oförändrad, vilket sparar kostnader och arbete.

Denna nya teknologi är ett nytt framtidssäkert sätt att integrera förnybar el från solceller och vindkraft, med elbilsladdning och energilagring i ett och samma energisystem.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även nyheter om energilagring och energieffektivisering – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem