Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Smarta elmätare för solceller

Bild:  Smart elmätare från Landis+Gyr E360

Smarta elmätare för solceller

Hösten 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. Det handlar om sju nya funktionskrav, som även står angivna i regeringens förordning (1999:716) som börjar gälla 2025. Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 som föreslagit de nya reglerna, ger en god översikt och varje krav är utförligt beskrivet. De handlar i huvudsak om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Nya funktionskrav  Funktionskraven för framtidens elmätare är bl a att för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el, t ex från en solcellsanläggning. Ett inbyggt användargränssnitt skall stödja av en öppen standard som möjliggör avläsning av mätdata på plats samt på distans, i nära realtid, inklusive uppgifter om elavbrott. Mängden överförd energi per kvart eller timme. Elnätbolagen skall kunna uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans, och även kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Motivet att införa nästa generations smarta elmätare i Sverige är att kundens roll skall stärkas och elmarknaden stimuleras. Fastighetsägare får bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten.

Miljoner elmätare ska bytas ut  Det är en stor mängd elmätare som behöver ersättas, vilket i de flesta fall handlar om att de gamla elektroniska elmätarna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Uppskattningsvis handlar det om 5,4 miljoner elmätare i Sverige. Kostnaden är beräknad till minst 10 miljarder kronor. Samtidigt får elnätbolagen bättre förutsättningar för att övervaka och hantera lågspänningsnätet i realtid.

Vissa befarar att de nya reglerna på vissa punkter redan är föråldrade och ser hellre krav på typ av data och information, istället för mätning på vissa tidsintervall.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Smarta funktioner med solceller  Smarta elmätare är förberedda att kunna hantera mikroproduktion, t ex från solceller. Det innebär att fastighetsägaren både kan ta emot el från nätet, men också kan mata ut och försälja överskottsel från solcellerna på elnätet. Kunden kan både läsa av solelproduktionen och elförbrukningen i fastigheten i nära realtid.

Snabbare åtgärder vid elavbrott  Med dagens äldre elmätare kan elbolagen inte se om enskilda kunder har elavbrott, utan endast i vilket område elavbrottet skett. Med smarta elmätare kan elbolagen på distans avläsa om delet ligger hos den enskilda kunden eller om det är fler drabbade. Riktade insatser gör att elavbrottet kan återställas snabbare.

Smart kommunikation  Många smarta elmätare har också ny modern kommunikationsteknik inbyggd, t ex NB IoT – Narrowband Internet of Things – som bygger på överföring av små datamängder via 4G-nätet. Det innebär att dataöverföringen från elmätare inte längre behöver anslutning till det fasta bredbandet, utan kommunicerar helt trådlöst.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem