Kunskapsportalen inom svensk solenergi


Artikel

Smarta elmätare för solceller

Bild:  Smart elmätare från Landis+Gyr E360

Smarta elmätare för solceller

Hösten 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. Det handlar om sju nya funktionskrav, som även står angivna i regeringens förordning (1999:716) som börjar gälla 2025. Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08 som föreslagit de nya reglerna, ger en god översikt och varje krav är utförligt beskrivet. De handlar i huvudsak om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Nya funktionskravFunktionskraven för framtidens elmätare är bl a att för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el, t ex från en solcellsanläggning. Ett inbyggt användargränssnitt skall stödja av en öppen standard som möjliggör avläsning av mätdata på plats samt på distans, i nära realtid, inklusive uppgifter om elavbrott. Mängden överförd energi per kvart eller timme. Elnätbolagen skall kunna uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans, och även kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Motivet att införa nästa generations smarta elmätare i Sverige är att kundens roll skall stärkas och elmarknaden stimuleras. Fastighetsägare får bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten.

Miljoner elmätare ska bytas utDet är en stor mängd elmätare som behöver ersättas, vilket i de flesta fall handlar om att de gamla elektroniska elmätarna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Uppskattningsvis handlar det om 5,4 miljoner elmätare i Sverige. Kostnaden är beräknad till minst 10 miljarder kronor. Samtidigt får elnätbolagen bättre förutsättningar för att övervaka och hantera lågspänningsnätet i realtid.

Vissa befarar att de nya reglerna på vissa punkter redan är föråldrade och ser hellre krav på typ av data och information, istället för mätning på vissa tidsintervall.

Smarta funktioner med solcellerSmarta elmätare är förberedda att kunna hantera mikroproduktion, t ex från solceller. Det innebär att fastighetsägaren både kan ta emot el från nätet, men också kan mata ut och försälja överskottsel från solcellerna på elnätet. Kunden kan både läsa av solelproduktionen och elförbrukningen i fastigheten i nära realtid.

Snabbare åtgärder vid elavbrottMed dagens äldre elmätare kan elbolagen inte se om enskilda kunder har elavbrott, utan endast i vilket område elavbrottet skett. Med smarta elmätare kan elbolagen på distans avläsa om delet ligger hos den enskilda kunden eller om det är fler drabbade. Riktade insatser gör att elavbrottet kan återställas snabbare.

Smart kommunikationMånga smarta elmätare har också ny modern kommunikationsteknik inbyggd, t ex NB IoT – Narrowband Internet of Things – som bygger på överföring av små datamängder via 4G-nätet. Det innebär att dataöverföringen från elmätare inte längre behöver anslutning till det fasta bredbandet, utan kommunicerar helt trådlöst.


Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev