Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Skillnaden mellan olika takintegrerade solceller

Bild:  Takintegrerade solceller blir en byggnadsintegrerad del av fastighetens konstruktion

Skillnaden mellan olika takintegrerade solceller

Utanpåliggande solpaneler är en påbyggnad som monteras ovanpå det befintliga taket och betecknas som utanpåliggande solpaneler. De bygger på beprövad teknik. Traditionella kiselbaserade solpaneler har funnits sedan 80-talet och har fortlöpande vidareutvecklats till dagens högpresterande förnybara energikälla, med enkel installation utanpå de flesta taktyper och fastigheter.

Soltak  För takintegrerade solpaneler – även kallade soltak – gäller andra förutsättningar, eftersom de är integrerade i taket. De ersätter med andra ord det vanliga takmaterialet och blir både design- och konstruktionsmässigt en del av fastigheten. Kort sagt – för soltak är takmaterialet och solpanelerna byggda som en enhet – d v s solpanelerna är själva takmaterialet, medan vanliga standardpaneler monteras utanpå det befintliga taket. Ett sådant alternativ blir mer estetiskt tilltalande, men också dyrare. Prisvärt blir det i samband med takomläggning, då de takintegrerade solpanelerna kan ersätta det traditionella takmaterialet.

Byggnadsintegrerade solceller  För så kallade soltak är solpanelerna inte lagda ovanpå takmaterialet, utan integrerade direkt i taket och blir på så vis en byggnadsintegrerad del av fastighetens konstruktion. Mellan solpanelerna finns tätningsmaterial för att undvika inträngning av fukt eller vatten.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solcellstak / solpannor  Med solcellstak eller solpannor menas takpannor med inbyggda solceller. För en sådan lösning är solcellerna integrerade i själva takpannan, vilket innebär att taket i stort sett har samma utseende och estetik som ett traditionellt tak med vanliga tegel- eller betongpannor. Detta alternativ är det mest estetiskt tilltalande alternativet, men det är också det dyraste. De är också ett alternativ på äldre kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, tack vare att de oftast inte går att skilja från vanliga takpannor.

Takplåt med solceller  Även solceller integrerade i traditionell takplåt kan betecknas som takintegrerade solceller. Dessa solceller skiljer sig dock på en viktig punkt – nämligen att de inte är kiselbaserade utan tillverkade med tunnfilmsteknik. De är också flexibla och böjbara, mycket tåliga och har en lång livslängd. Dock är verkningsgraden något lägre än för kiselbaserad solcellsteknik.

Prisbild  Priset på soltak – d v s takintegrerade solpaneler – varierar beroende på många fastighetsspecifika faktorer, men blir förstås något dyrare än vanliga utanpåliggande solpaneler.

Prisbilden för solcellstak – d v s solpannor eller takpannor med integrerade solceller – är ännu något dyrare. Å andra sidan kan det traditionella takmaterialet sparas in, vilket totalt sett blir en kostnadsbesparing, speciellt som att solcellstaket genererar solel under hela dess livslängd.

Fördelar med takintegrerade solceller  En av fördelarna med takintegrerade solceller – d v s det som i dagligt tal ofta benämns soltak, solcellstak eller solpannor – är i jämförelse med utanpåliggande traditionella solceller att fastigheten får ett högre estetiskt värde, tack vare att solcellerna blir en naturlig del av fastighetens design. Det blir enligt många bedömare mer estetiskt tilltalande och ger oftast också en värdeökning på fastigheten. Vid takomläggning kan takintegrerade solceller innebära en kostnadsreducering, eftersom solcellerna blir själva takmaterialet, som alltså kan sparas in.

Nackdelar med takintegrerade solceller  Om någon nackdel med takintegrerade solceller skall nämnas, så är det i första hand den större investeringskostnaden. Priset är helt enkelt högre, vilket gör att takintegrerade solceller främst är ekonomiskt fördelaktigt när taket ändå skall läggas om.

Takintegrerade solceller är en mindre beprövad teknik  Takintegrerade solceller är en relativt ny företeelse, där den senaste tekniken, innovativa solcellslösningar och nyutvecklade tillverkningsmetoder används. Det innebär att de inte är lika beprövade som traditionella solpaneler. Att beräkna livslängd är svårt, så det blir oftast en uppskattning, men livslängden förväntas motsvara de vanliga kiselbaserade solpanelerna, som funnits på marknaden sedan 80-talet. De har fortlöpande vidareutvecklats till dagens högpresterande förnybara energikälla, med enkel installation utanpå de flesta taktyper och fastigheter.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem