Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Nytt ROT-avdrag för gröna teknikinvesteringar

Bild:  Grönt rotavdrag ger fler möjligheten till solceller, batterilager och elbilsladdare

Nytt ROT-avdrag för gröna teknikinvesteringar

Regeringen har aviserat en ny möjlighet för ägare av mindre flerfamiljsfastigheter – t ex villaägare – att finansiera solceller, men även elbilsladdare och batterilager. Förslaget är ett nytt avdrag för gröna investeringar – i syfte att inspirera och underlätta för fler solcellsanläggningar och annan grön teknik.

Skattereduktion på grön teknikFrån och med nästa år blir det möjligt att få skattereduktion på kostnader för investering i solceller, batterilagring av egenproducerad solel, samt för laddare till elbilar och andra eldrivna fordon. Skattereduktionen kommer att hanteras likt det sedan länge etablerade rot- och rutavdraget – d v s att avdraget görs direkt på fakturan från leverantören. Avdraget gäller privatpersoner som äger fritidshus, villor, radhus och bostadsrättsfastigheter.

Nivåer på skattereduktionenSkattereduktionen gäller för hela investeringen – d v s kostnader för både arbete och material. Nedan föreslagna procentsatser:

  • 15% för investering i solcellsanläggning,
  • 50% för investering i batterilager för egenproducerad solel,
  • 50% för installation i laddare till elbilar / elfordon.

Det nya gröna skatteavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år – och påverkar inte övriga rot- och rutavdrag. Företag och bostadsrättsföreningar omfattas inte av denna skattereduktion. Stödtaket på 50 000 kr innebär solelanläggningar till ett värde av 330 000 kr.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Påskyndar energiomställningenFör många villaägare och andra mindre fastighetsägare är denna möjlighet att finansiera gröna teknikinvesteringar mycket välkommet. Det gynnar alla som vill bidra till en snabbare energiomställning. Under tidigare år var solcellsbidraget från Energimyndigheten förknippat med långa handläggningstider och därmed lång väntan på besked om eventuellt beviljat bidrag. Nu blir det väldigt enkelt och tydligt för varje berörd fastighetsägare, som vill bidra till mer förnybar energi och samtidigt få lägre energikostnader, att göra en grön investering i solceller och annan grön teknik.

Spara solel i batterilagerBerörda fastighetsägare får också möjligheter till ett direkt skatteavdrag vid investering i batterilager för egenproducerad el från solcellerna på taket. Det innebär att mindre av den egenproducerade solelen behöver försäljas som överskottsel till elhandelsbolaget, vilket ger sämre lönsamhet än om solelen kan användas inom fastigheten.

Ladda elbilen med solelBatterilager bidrar också till att mer av solelen kan användas för t ex laddning av elbilen på garageuppfarten. Även för investering i batterilager och elbilsladdare utgår skatteavdrag enligt ovan.

Direkt avdrag på fakturaFör att utnyttja det nya gröna rot-baserade skatteavdraget behöver inga ansökningar skickas in, utan som privatperson är det bara att upphandla grön teknik enligt ovan, så gör leverantören skatteavdraget direkt från fakturan.

Använd det gröna rotavdraget i flera årSlutligen – det nya gröna skatteavdraget kan användas år efter år. Exempelvis kan investering i solceller ske år 2021 – därefter installeras batterilager år 2022 – för att avslutas med montering av elbilsladdare år 2023. Totalt resulterar det i en skattereduktion på 150 000 kr per person under 3 år. För en familj med två delägare i fastigheten fördubblas möjligheten till skatteavdrag.

Enklare har det aldrig varit för privatpersoner att bidra till en grön energiomställning – och dessutom tjäna pengar på den gröna teknikinvesteringen. Ett energismart initiativ från regeringen lagom till jul!

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem