Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Miljarder till solenergi, vind- och vattenkraft till havs

Bild:  European Commission – In focus: Renewable energy in Europe

Miljarder till solenergi, vind- och vattenkraft till havs

EU siktar högt – och satsar 8 000 miljarder kronor fram tills år 2050 – eftersom de äntligen inser att det är både bråttom och har stor potential. Europa skall femdubbla kapaciteten för vindkraft till havs fram till år 2030, för att sedan femdubbla den inom påföljande tjugo år fram tills år 2050, enligt EU-kommissionens nya strategi som presenterades i mitten av november.

50-faldig ökning av havsbaserad förnybar energi  Denna strategi ger ett win-win-läge för både klimatet, miljön och ekonomin. Det är en strategi för hur vindkraften till havs, och andra havsbaserade energikällor, skall utvecklas under kommande år. Dagens totala kapacitet är på 12 GW och målet är att uppnå 60 GW om 10 år. Därefter är målsättningen att uppnå 300 GW fram tills år 2050.

Inte bara vindkraft till havs  Samtidigt skall övrig havsbaserad kapacitet för elproduktion – t ex genom vågkraft, tidvatten och flytande solenergi – ökas från dagens 13 MW till 40 GW fram tills år 2050.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

EU's löften  Strategin innehåller också löften om ett mer utvecklat samarbete mellan EU-länder, hjälp med förmedling av pengar till investeringar, stimulanser till den tekniska utvecklingen, effektivare planering, samt förbättringar i infrastruktur, t ex i europeiska hamnar.

Länder utan kust  Länder utan närkontakt med havet är också involverade, t ex för vindkraft i Österrike och Spaniens inland.

Nya regelverk  Det ges även möjlighet att se över regelverket, så att ingrepp i känsliga ekosystem blir så minimala som möjligt. Även samplanering mellan länder när det gäller utbyggnad av havsbaserad elproduktion.

Stort svenskt behov av mer förnybar el  Det svenska behovet av el beräknas öka med 60% till år 2045, inte minst på grund av industrins och transportsektorns klimatomställning. Det är en rejäl ökning med stora framtida utmaningar, inte minst med tanke på att den svenska elproduktionen tills dess är planerad att vara 100% förnybar. Den havsbaserade vindkraften kan komma att spela en viktig roll för energiomställningen. Det är ett gyllene tillfälle att snabbt öka andelen förnybara energikällor.

Havsbaserad el begränsar kapacitetsbristen  För Sveriges del kan den offshore-producerade förnybara elen minska kapacitetsbristen i elnäten, speciellt om vindkraftsparker byggs utmed västkusten. Svensk vindenergi produceras idag huvudsakligen i norra Sverige, medan huvudparten av elförbrukningen sker i södra Sverige. För att förse landets södra delar med tillräcklig mängd förnybar el, är den offshore-baserade vindkraften ett välbehövligt alternativ.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem