Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Mer effekt från framtidens solceller

Bild:  Närbild som visar del av en solcellspanel baserad på half cell-teknik

Mer effekt från framtidens solceller

En traditionell solcellspanel består oftast av 60 eller 72 stycken celler och genererar effekter mellan 240 - 300 W, bl a beroende på om det är polykristallin eller monokristallin cellteknik. De bästa panelerna uppnår ca 300 W per solcellspanel. Eftersom varje enskild solcell bara kan alstra en liten mängd ström, seriekopplas solcellerna till solpaneler. Dessa består framförallt av glas som utgör ungefär två tredjedelar av solpanelens vikt. Därutöver har solcellspaneler en aluminiumram och en mindre mängd plast och kisel som huvudkomponenter. Tillkommer små kvantiteter av silver, koppar och bly. En solpanel som uppnått sin livslängd på ca 30 år kan återvinnas till nästan 100%.

Mer energi från solen  Numera finns solcellspaneler där de enskilda solcellerna delas i två hälfter, vilket ökar effektiviteten upp till 10% och innebär i praktiken ett bättre utnyttjande av solenergin. Denna s k half cell-teknik kan också bidra till en snabbare energiomställning till mer förnybar energi. Målet att solens andel av svensk energiförsörjning skall utgöra ca 10% kan snabbare uppnås, bl a tack vare half cell-tekniken.

Mer lönsamhet för små takytor  En annan fördel med half cell-tekniken är att solelproduktionen kan maximeras på mindre takytor, t ex ett villatak, och göra investeringen ännu mera lönsam. Ytterligare ett plus med den nya tekniken är att solcellspanelerna är mindre känsliga för yttre påfrestningar, t ex snölaster och laster när installatörer och serviceteam går på panelerna.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Half cell-tekniken  Half cell-tekniken innebär att solcellerna halveras och fördelas i två sektioner, vilket innebär att en solcellspanel innehåller totalt 120 eller 144 celler istället för traditionella solpanelers 60 eller 72 celler. Varje sektion i solpanelen har seriekopplade solceller, medan de båda sektionerna parallellkopplas. Därigenom minskar resistansen och det går att få ut mer effekt från samma yta.

Mer effekt från mindre yta  Den genomsnittliga effekten för vanliga monokristallina sollcellspaneler ligger kring 300 W. Nya monokristallina solcellspaneler med half cell-teknik ger oftast en effekt på 300 - 370 W per solcellspanel. Det ger en ökning av solelsproduktionen med ca 10%. Eftersom solcellspanelerna har en förväntad livslängd på 30 år, innebär det att en normalkund kan producera ytterligare 30 000 kWh tack vare den nya tekniken. Det ger en inbesparing på ca 30 000 kronor.

Fler inbesparade kWh  En genomsnittlig installation på ett villatak omfattar ca 30 solcellspaneler med en effekt på 300 W. En sådan anläggning producerar ca 10 000 kWh per år, alltså ca 300 000 kWh underförväntad livslängd, ca 30 år. Med de nya half cell-solpanelerna kan produktionen ökas med cirka 10%, d v s ca 30 000 kWh på 30 år. Om antaget elpris inklusive skatter och avgifter är en krona per kWh betyder det en inbesparing på ca 30 000 kronor.

Innovativa solcellstillverkare  Bland tillverkare av solcellspaneler med half cell-teknik finns bl a kinesiska Longi, sydkoreanska LG och singaporianska REC (grundades i Norge redan 1996) – samtliga leverantörer till den svenska marknaden. Sedermera har både Longi och LG vidareutvecklat half cell-tekniken med egna innovationer för att höja verkningsgraden och energieffektiveten i deras solpaneler ytterligare.

Höga betyg i långtidstester  Samtliga tre solcellstillverkare har en gott anseende och är ledande inom forskning och utveckling av solceller. REC är kända för hög tillförlitlighet och bra prestanda, särskilt genom beprövade långtidstester under verkliga förhållanden i det hårda australiensiska klimatet. De var också det första företaget i världen som lanserade solcellspaneler baserade på half cell-teknik. De övriga två tillverkarna är också utmärkande genom hög kvalitet och goda resultat från oberoende testinstitut, t ex DNV GL, som årligen publicerar PV Module Reliability Scorecard med resultaten från genomförda långtidstester där de simulerar hur 30 års exponering till olika vädertyper och klimat påverkar stabilitet, tillförlitlighet och energieffektivitet hos solcellspaneler från olika solcellstillverkare.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem