Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Klimatkrisen befrämjar innovationer

Bild:  Ren luft en sidonytta i klimatkrisen

Klimatkrisen befrämjar innovationer

Ekonomiska medel för att stoppa coronapandemin verkar inte ha några gränser, men för att hindra närmare 800 000 europeiska medborgare från att mista livet på grund av luftföroreningar varje år görs ganska lite.

Kostsamma åtgärder  Pandemier och luftföroreningar är oroväckande, men i klimatfrågan står väldigt mycket mer på spel. Klimatmålen verkar svåra att efterleva, än mindre att uppnå. Där sker långt mindre än inom smittbekämpningen, men mer än inom strävanden att begränsa luftföroreningarna. Ett hinder är förstås kostnaden.

I en ny studie som Mikael Karlsson gjort tillsammans med Eva Alfredsson och Nils Westling, publicerad i tidskriften Climate Policy, sammanställer de forskningen om klimatåtgärdernas sidonyttor. Sidonyttor är de fördelar som följer av klimatåtgärder – t ex nya innovationer – utöver att kostnader för klimatförändringar undviks.

Klimatkris ger många sidonyttor  En välkänd sidonytta är att många klimatåtgärder minskar utsläppen av luftföroreningar. Eftersom 4 miljoner människor dör av förorenad luft varje år, kan förstås stora sidonyttor uppstå. Flera studier visar att nyttan av god luftkvalitet i termer av pengar faktiskt kan vara större än kostnaden för åtgärder i fråga. En studie visar att vinsten av friskare luft i Indien är större policykostnaden. Policy för 1,5-gradersmålet ger nettovinster jämfört med 2-gradersmålet. I vissa scenarier gäller detta även för Kina och EU.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Frisk luft undantaget  Trots att klimatåtgärder befrämjar innovationer och ger ekonomisk nytta även i närtid, så visar studien att denna kunskap sällan läggs med i klimatpolitiska beräkningar. När Miljömålsberedningen förberedde klimatlagen – som samtliga partier röstade igenom – var underlaget gediget. Men vinsten av friskare luft ingick inte i beräkningen av åtgärdskostnader. Förslagen framstod därför som dyrare än vad de i själva verket var. Sidonyttor tas nästan aldrig hänsyn till i kommunal klimatpolitik. Åtgärder verkar därför dyrare än de är, vilket leder till suboptimala beslut.

Hellre skörda än börda  I relation till den fulla bilden av sidonyttor blir problematiken större. Klimatåtgärder ger fler fördelar än friskare luft. Om alla skulle följa råden för en hälsosam diet kunde den globala dödligheten minska med mellan 6 och 10 procent. Utsläppen av klimatgaser skulle kunna minskas med mellan 29 och 70 procent till och med år 2050. Den ekonomiska nyttan vore enorm. Andra sidonyttor är ökad fysisk aktivitet om privatbilismen minskade. Produktiviteten skulle öka om kol lagras i jordbruksmark. Energisäkerheten skulle förbättras med mer förnybar energi.

Sidonyttor ger vinster  Många klimatåtgärder är kostsamma, men om sidonyttorna är större borde begreppet bördefördelning kunna ersättas av skördefördelning. Det är därför som klimatkrisen – i motsats till många andra stora kriser – också kan erbjuda stora möjligheter. Kriserna i världen verkar aldrig ta slut, men genom att ta tillvara på dem blir vi också mer innovativa och bättre rustade gentemot andra stora utmaningar. Låt oss tillsammans anta utmaningen!


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även nyheter om energilagring och energieffektivisering – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem