Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Jämförelse mellan traditionella solpaneler och glas-glas-paneler

Bild:  Glas-glas-paneler saknar den traditionella aluminiumramen, vilker ger ett mer estetiskt intryck

Jämförelse mellan traditionella solpaneler och glas-glas-paneler

De solcellstyper som dominerar marknaden idag är monokristallina solpaneler, medan de något sämre presterande polykristallina solpanelerna är på väg ut från marknaden. Sistnämnda var under många år billigare och hade därför en plats på marknaden, men numera är prisskillnaden försumbar. Dessutom har de monokristallina solpanelerna utvecklats och även fått ett mer estetiskt tilltalande utseende, som smälter in bra på de flesta typer av tak – från villataket och taken på bostadshus – till taken på större kommersiella fastigheter.

Utanpåliggande installation av solceller  Utanpåliggande solpaneler är en påbyggnad som monteras ovanpå det befintliga taket och betecknas som utanpåliggande solpaneler. Infästningssystemen för utanpåliggande solpaneler i Norden är ofta anpassade till nordiska förhållanden. De är beräknade och testade för att klara tuffa vind- och snöförhållanden.

Värmeutvidgning ett problem  Det finns en skillnad mellan olika typer av solpaneler, där standardpaneler består av tre olika material som alla utvidgas olika vid värmepåverkan. Baksidan är en laminerad plastskiva som utvidgar sig upp till 12 gånger mer än frontglaset vid värmepåverkan – och aluminiumramen upp till 8 gånger. Dessa ständigt pågående värmeutvidgning ger på sikt upphov till förslitningsskador, med sprickbildning som följd. Det ger i sin tur upphov till fuktinträngning som påverkar kiselmaterialet i de mellanliggande solcellerna och kommer på sikt att att påverka elproduktionen, med sämre verkningsgrad som följd.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Enastående livslängd för glas-glas-paneler  En annan typ av solpaneler är s k glas-glas-paneler. Den största skillnaden mellan standardpaneler och glas-glas-paneler är att baksidan på solpanelen är en tunn plastfilm (ca 20 mikrometer) applicerad mot en härdat glasskiva. Härdat glas på varje sida om de kiselbaserade solcellerna ger en mycket hållbar konstruktion, som inte bara skyddar solcellerna, utan har en mycket längre livslängd än en vanlig utanpåliggande standardpanel.

Högklassig täthet  Den hållbara konstruktionen innebär att aluminiumramen blir överflödig, eftersom de härdade glasskivorna gör konstruktionen ännu stabilare. Men det är inte bara baksidan som skiljer. Även lamineringsmaterialet i solpanelerna påverkar effekten på panelerna. Glas-glas panelerna har POE-laminering som utgör en 100% tätt skydd mot fukt, salt, gaser och damm. Påverkan från yttre omständigheter – t ex ammoniakgaser på lantbruk eller industrier – är i det närmaste eliminerad.

Extrem tålighet  Andra fördelar med glas-glas-paneler är att de tål ett tryck mot glasets framsida på 8 000 Pa, vilket ger betydligt bättre hållfasthet än standardpaneler som vanligen klarar 5 400 Pa. Glas-glas-paneler har också brandklassning A, vilket innebär att de är helt obrännbara.

Extra lång livslängd  Produktgarantin för standardpaneler är oftast 10 år, medan den för glas-glas-paneler ofta är upp till 30 år. Motsvarande siffror för effektgarantin är att ca 80% av den ursprungliga effekten skall vara kvar efter 30 år för standardpaneler, medan glas-glas-paneler ofta har en effektgaranti på 90% efter 30 år. Långtidstester visat att glas-glas-panelerna fortfarande kan producera över 94% efter 50 år.

Infästning av solpaneler  På lutande tak med takpannor används solpanelfästen som monteras fast under pannorna, varpå infästningsskenor monteras. Ovanpå dessa installeras solpanelerna. Solpanelsfästen för flacka eller platta tak är uppvinklade ca 15 - 45 grader för att möta solinstrålningen så bra som möjligt, med anpassat radavstånd för minsta möjliga skuggeffekter för bakomliggande rader med solpaneler. För solcellslösningar med ballastklossar behövs ingen infästning eller penetrering av takmaterialet, men det finns även alternativ där fästplattor vulkas fast i takpappen eller gummiduken. Det innebär att taket belastas mindre, vilket är särskilt tillämpbart för tak med begränsad takbärighet eller takhållfasthet.

Tänk på säkerhet, framtida service och underhåll  Vid takinstallationen är det viktigt att tänka på säkerheten och framtida service och underhåll. Det behöver finnas fästen för livlina, snöskydd m m, men även stabila gångvägar för att underlätta service och underhåll av solpanelerna på taket.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem