Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Investering i solceller till villa

Bild:  Polykristallina solceller på tegeltak

Investering i solceller till villa

Inför sommaren är det många som funderar att anskaffa solceller. Men det finns några frågor att ställa och fundera kring innan investering, speciellt som privatperson.

Några råd på vägen  Första rådet är att ställa sig i kö för bidrag så snart tankar kring solceller börjar diksuteras i hushållet. Sedan mer än ett decennium anslår staten via Energimyndigheten årligen ett s k solcellsbidrag, vilket innebär att det finns ett antal miljoner kronor att ansöka om varje år. När pengarna är fördelade till bidragssökarna finns inga mer pengar att dela ut.

Därför är det viktigt att så snart som möjligt ansöka om solcellsbidraget, inte minst för att kön och hanteringstiden för ansökan är lång – såpass lång att Energimyndigheten och de regionala länsstyrelserna fått anställa mer personal för att hinna hantera alla ansökningar inom rimlig tid. Men räkna med 6-12 månaders väntetid. Och var inte orolig – bidraget betalas ut även om solcellsanläggningen redan är installerad och driftsatt när bidraget beviljas.

Några snabba fakta för solcellsbidraget  Det är ett engångsbelopp som täcker upp till 20% av investeringskostnaden. Företag måste ansöka innan arbetet med installationen påbörjas, men privarpersoner, bostadsrättsföreningar m fl kan ansöka inom sex månader efter att installationen påbörjats. Bidraget betalas sedan ut i efterskott.

Ett alternativ är att välja ROT-avdrag med 9% av den totala investeringen för solcellsanläggningen. Fördelen med ROT-avdraget är att det dras av från fakturan från början. Beräkningen är baserad på att 20% av den totala investeringen är arbetskostnad (schablonbelopp). Sedan kan ROT-avdrag göras med 20% av arbetskostnaden, vilket alltså motsvarar 9% av den totala kostnaden.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Alternativa investeringar  Andra rådet är att avgöra om annan energiinvestering är mer lönsam. Om skälet endast är att minska sina energikostnader kan andra energiåtgärder eventuellt vara mer lönsamma. Alternativa energiinvesteringar är att tilläggsisolera villan eller huset, eller skaffa ett nytt värmesystem. Solceller innebär en betydande investering med lång återbetalningstid, där tilläggsisolering eller en ny värmepump kan vara en bättre investering. Det finns energi- och klimatrådgivare i varje kommun, och de kan hjälpa till att vägleda i sådana frågor.

Bra att be om referenser  Tredje rådet är att begära referenser. Det finns många solcellsföretag på marknaden idag. De flesta av dem startade efter år 2015, vilket innebär att deras kunskap och erfarenhet är mycket begränsad. En del av solcellsmarkanden består av företag som bara har ett övergripande mål – att tjäna mesta möjliga pengar på kortast möjliga tid.

Listan över brister hos installerade solcellsanläggningar kan göras lång – dålig infästning av solpaneler, vattenskador från läckor via infästningar i taket, friliggande kablar mot takbeläggningen som kan orsaka brand, underpresterande solpaneler och underskattning av skuggningar på solpanelerna.

Kolla hemförsäkringen  Fjärde rådet är att kolla att hemförsäkringen även omfattar solcellsanläggning på taket och att den täcker den skada som uppstår om solcellerna börjar brinna eller blir stulna. Tills för något år sedan var reglerna för skadeersättning ganska oklara och många försäkringsbolag kunde inte ge entydiga svar, så det är definitivt ett råd att kolla upp med försäkringsbolaget.

Följ expertisen  Femte rådet är att följa expertisens nätverk och bloggar. Inom nydanande teknik finns det alltid särskilt intresserade personer – s k tekniknördar – som varit pionjärer och ofta är ledande personer inom sitt teknikområde. En av dessa är Bertil Stridh, som är knuten till Mälardalens högskola. Han driver sedan många är ett blogg på nätet – Bengts villablogg. Där finns i stort sett svar på alla frågor, under förutsättning att tiden medger att leta i alla trådar.

Välj certifierad installatör  Ett sista gott råd för en driftsäker solcellsanläggning med lång livslängd. Idag finns utbildningar för att bli certifierad solcellsinstallatör, med det finns inga regler att installatören måste vara certifierad. Därför vore krav på certifiering ett sätt att komma tillrätta med problemen.

Många problem kan redan idag undvikas genom att lägga några kronor på att låta en oberoende certifierad elinstallatör från en välrenommerad elfirma besiktiga solcellsanläggningen efter installationen – både infästningar och kablar på taket samt fram till växelriktaren. Även en besiktning strax innan installationsgarantin löper ut (oftast inom 5 år) är att rekommendera. Det är väl investerade pengar för att undvika framtida bekymmer.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem