Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Integrering av solel, elbilsladdning och energilagring i likströmsnät

Bild:  Integrering av solel, elbilsladdning och energilagring i gememsamt likströmsnät ger minskade överföringsförluster

Integrering av solel, elbilsladdning och energilagring i likströmsnät

Smart kraftelektronik förpackad i en styrenhet som är ansluten till i ett likströmsnät kombinerar nyttan från flera teknologier och energikällor, t ex solenergi och vindkraft.

Optimerad solelproduktion  Solpaneler ansluts till solsträngsoptimerare – d v s optimerar energiuttaget ur solpanelerna – vilket ger en flexibel och säker solcellslösning. Med flera solsträngsoptimerare kan solpaneler av olika fabrikat och utföranden kombineras i en och samma solcellslösning. Solpanelerna kan också lätt installeras på olika takytor, med olika takvinklar, taklutningar och väderstreck – eller på andra näraliggande byggnader. Installationen blir enkel och solelproduktionen effektiv när de solsträngsoptimerade solpanelerna i nästa steg ansluts till det gemensamma likströmsnätet.

Likströmsförbrukare  Stora elförbrukare – t ex maskinutrustning, pumpar, kompressorer och fläktar i industriella fastigheter – eller ventilationsaggregat och LED-belysning i bostadshus – drivs ofta av likström via inbyggda omvandlare. Att koppla dessa direkt till ett lokalt likströmsnät innebär mindre energiförluster – d v s att mindre energi går till spillo vid omvandling till och från växelström. Detta är ännu så länge ett framtidsscenario, men internationella normer för likströmsnät i fastigheter är under utveckling. Men det går att redan idag förbereda fastigheter för framtidens energilösningar.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Ladda elbilen med likström  Batterilager – men även elbilens batteri – behöver likström för att kunna laddas. En elbil eller laddhybrid kan kopplas direkt till ett likströmsnät, vilket minskar de totala omvandlingsförlusterna. Elen från solpanelerna eller batterilagret utnyttjas på optimalt sätt. Solelen tas från likströmsnätet på ett utjämnat och balanserat sätt, tack vare fasbalansering där de enskilda faserna belastas lika mycket.

Likström är framtiden  En av hörnstenarna i ett likströmsbaserat elsystem för fastigheter är likströmsnätet. Det innebär att solenergi och vindkraft kan sammankopplas med likströmsbaserade batterilager och elbilsladdning. Hjärtat i elsystemet – styrenheten som innehåller kraftelektroniken – ansluter alla likströmsbaserade enheter i fastigheten och kontrollerar flödet av likström, samt även omvandlingen till växelström för eldistribution till och från det allmänna elnätet.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Flexibelt likströmsnät  Likströmsnätet minskar överföringsförluster och sparar energi genom att minska antalet omvandlingar. Driften blir effektiv, installationen smidigare och det ger en trygghet för framtiden. Fler och fler likströmsförbrukande apparater och enheter kommer i en nära framtid att kunna anslutas direkt till likström.

Skalbar och integrerad batterilagring  Batterilagret tar tillvara den el från solceller och vindkraftverk som fastigheten inte momentant förbrukar. När varken solenergi eller vindkraft produceras – t ex på natten eller vindstilla dagar – kan den lagrade elen användas istället för att köpa el från allmänna elnätet. Traditionella batterilager tankar energi från solceller på dagen och tar ut energin nattetid och sänker på så sätt mängden inköpt el från allmänna elnätet. För vindkraften gäller att fylla batterilager med energi under blåsiga dagar, för att under vindstilla dagar ta ut och förbruka energin i fastigheten.

Modulär likströmsbaserad arkitektur  Framtidens likströmsbaserade energisystem går längre och använder även batterilagret till att minska dyrbara effekttoppar. Genom att kontrollera effektuttaget sparas både kostnader för köpt el och effektrelaterade kostnader som oftast betingar en hög kostnad. En modulär uppbyggnad gör det lätt att kombinera batterilager med olika kemisk uppbyggnad, storlek och åldersbetingade reduktioner av lagringskapacitet.

I takt med att utvecklingen fortskrider kan nya solcellsteknologier, fler elbilsladdare och vidareutveckade batterilager anslutas atck vare den framtidsorienterade moduluppbyggnaden aa likströmsnätet.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem