Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Industri 4.0 med solceller och Internet of Things

Bild:  Solcellsanläggning på ABB's produktionsanläggning i Dalmine, Italien

Industri 4.0 med solceller och Internet of Things

Det finns ett ökat intresse för solceller, med syfte att kyla industriella fastigheter. ABB är ett exempel har en solcellsanläggning installerat på en produktionsanläggning i Dalmine i Italien, som – förutom solceller – även är utrustad med avancerad industriell teknik för att optimera energiförbrukningen och skydda miljön.

Solceller en del av den digitala energiomvandlingen  Anläggningen i Dalmine tillverkar mellanspänningsställverk och frånskiljare. Tillsammans med systerfabrikerna i Frosinone och Santa Palomba nära Rom, valdes Dalmine ut som modell för företag som siktar på digital omvandling i enlighet med Industri 4.0 – d v s den fjärde industriella revolutionen. Det är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier.

Industri 4.0 och Internet of Things  Konceptet kring Industri 4.0 har bäring till Internet of Things och ger varje objekt i produktionskedjan en informationsmängd om vart den skall och vad den skall göra för att fabriken skall kunna självorganisera sig. Visionen är att ge produktionsapparaten kortare omställnings- och ledtider, färre felindikationer, större flexibilitet och mindre tidskrävande programmering. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden.


Artikeln fortsätter nedan!  


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solceller kompletterar automations- och digitaliseringsprogram  För att fullända automations- och digitaliseringsprogrammet på produktionsanläggningen har ABB investerat i en takmonterat solcellsanläggning. Den har en installerad effekt på 900 kW som är dimensionerad för att optimera energikostnaderna och miljöanpassningen. Kostnadsbesparingen är beräknad till 60 000 euro per år och reducerar koldioxidutsläppen med ca 130 ton per år.

Luftkonditionering och komfortkyla under sommarhalvåret  Solcellsanläggningen i kombination med installerade automations- och digitaliseringslösningar ger luftkonditionering och komfortkyla på sommaren och lätt luftkonditionering och komfortkyla på våren och hösten. Under dessa tre säsonger producerar solcellsanläggningen en energimängd som är någor större än elbehovet.

ABB's egna solkomponenter ingår  Anläggningen använder ABB's egna ställverk och effektbrytare, samt solväxelriktare och avancerade digitala system, t ex ABB's egna molnbaserade energihanteringsplattform. Hjärtat i systemet kan sägas vara den digitala plug-and-play-enheten som omvandlar lågspänningsanläggningar till digitala mikronät genom att koppla de befintliga elsystemen till den molnbaserade plattformen för energihantering. Den övervakar produktionen av solenergi och säkerställer aktivt skydd och snabb feldiagnostik, samt uppfyller kraven för anslutning av solcellssystem till elnätet och möjliggör därmed användning av förnybara energikällor för ekologiskt hållbara byggnader och industrier.

Övervakning och kontroll genom molnbaserad plattform  Även kontinuerliga övervaknings- och kontrollfunktioner för anläggningen finns integrerade, vilket säkerställer högre produktivitet och energibesparingar tack vare molnanslutningen. Den ger fjärrövervakning, mätning av energiförbrukningen och insamling av larmstatus. ABB erbjuder att I en enda enhet samla elektriskt skydd, mätning av energikvalitet och anslutningsmöjligheter till övervakningssystem. Antalet komponenter har minskat med en tredjedel jämfört med traditionella system.

Uppdatera befintliga system  Även befintliga system kan uppgraderas och aktivera fjärrenergiövervakning och optimering av installerade system. Tack vare molntjänsten kan det kompletta systemets effektivitet övervakas i realtid. Notifieringar skickas via e-post eller SMS för att omedelbart reagera på avvikelser och fel.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem