Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Höjd effektgräns för solceller – grönt rotavdrag införs

Bild:  Höstbudgetens gröna besked – en fördubbling av effektgränsen till 500 kW – och grönt rotavdrag införs

Höjd effektgräns för solceller – grönt rotavdrag införs

I veckan presenterade regeringen flera nya förslag, med fokus på hållbarhet i höstens budget. Regeringen kallar det att "ge solel bästa möjliga villkor" som skall underlätta industrins gröna omställning.

Omstridd effektgräns  Det sedan många år kritiserade effektgränsen 255 kW installerad effekt – som inte får överskridas om ägaren av solcellsanläggningen vill slippa energiskatt på egenanvänd solel – höjs nu till 500 kW. Det innebär att både befintliga och nya solcellsinstallationer i många fall kommer öka i storlek, vilket ger skalfördelar.

Bara två länder i Europa med effektgräns  Till skillnad från de flesta andra europeiska länder har Sverige kvar denna beskattning av egenanvänd solel. Även Finland har en effektgräns, men den ligger på dubbla effekten – 1 MW installerad effekt. Denna effektbegränsning med åtföljande beskattning om gränsen överskrids, får betecknas som underlig – både för Sverige och vårt grannland öster om oss – eftersom vår allas strävan ju är att snabbast möjligt bli koldioxidneutrala, med maximal andel elproduktion från förnybar energi.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Jämställdhet  Egenproduktion av solel borde vara jämställt med egenodling av grönsaker och frukter – det vi skördar och förbrukar själva bör rimligen vara skattebefriad, oavsett mängd. Många krafter i Sverige verkar för att förmå regeringen att slopa energiskattepålagan helt.

Slopa effektgränsen helt  Effektbegränsningen innebär att många fastighetsägare till byggnader med stora takytor har tvekat, och till och med avstått från investering i solceller. Den riktiga tillväxtboomen sker inte förrän effektbegränsningen tas bort helt.

Solcellsstödet till kommuner och företag kvar  Det andra positiva beskedet från regeringen är att förlänga solcellsstödet för kommuner och företag. Förslaget innebär 10% – en halvering i stödnivå för kommuner och företag under 2021 jämfört med innevarande år. Regeringen vill avsätta 260 miljoner kronor till solcellsstödet för nästa år. Exakt hur stödet skall utformas och fördelas vill regeringen återkomma till.

Grönt ROT-avdrag  För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för solceller – där 15% av hela investeringen i solceller får dras av direkt på fakturan – vilket innebär ett grönt ROT-avdrag. Motsvarande nivå för elbilsladdare och batterilager är 50%. Avdraget är maximerat till 50 000 kr per år.

Sök ROT-avdraget varje år  Det gröna ROT-avdraget kan sökas på nytt varje år, vilket innebär att en omställning till förnybar energi för t ex en villaägare eller ägare av flerbostadshus kan ske gradvis – t ex att starta med en solcellsanläggning första året, för att året efter installera elbilsladdare och batterilager.

Nedtrappning av bidrag och avdrag  Höstbudgetens positiva signaler för en fortsatt stimulering av solenergibranschen – dock med minskade anslag och nivåer – ger förutsättningar till en smidig övergång för en bransch som framöver kan verka på helt kommersiella villkor, utan beroende av bidrag. Dessa bidrag var dock nödvändiga under många år för att få solenergibranschen att växa, priserna på solceller att sjunka och därmed få ner återbetalningstiden för investering i solcellsanläggningar.

Regeringen har också lagt fram förslag om stöd för t ex energieffektivisering av flerbostadshus – vilket är ännu ett steg i riktning mot mer el från förnybara produktionskällor.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem