Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Grönt avdrag ersätter investeringsstöd för solceller

Bild:  Helsvarta solceller på helsvart tak berättigar till grönt rotavdrag

Grönt avdrag ersätter investeringsstöd för solceller

Investeringsstödet infördes 2009 och var generöst, då sökanden kunde få mer än hälften av kostnaderna för installation av solcellanläggningen täckta genom stödet. Intresset för investeringsstödet – även kallat solcellsstödet – var stort redan från början och närmare 100 milj kr fördelades till sökanden. Investeringsstödet har sedan förlängts, stödnivåerna förändrats och mer pengar skjutits till efterhand.

Stopp för investeringsstödDen 11 juni publicerade regeringen i ett pressmeddelande att de stoppar för nya ansökningar till investeringsstödet för solceller från och med den 7 juli. Solelkommissionen och solelbranschen har sedan länge förordat en utfasning av investeringsstödet under ordnade former. Med en sådan framförhållning skapas en övergångsperiod till en solcellsmarknad som fungerar under marknadsmässiga villkor för fastighetsägare. De står för hälften av de solcellsanläggningar som installeras i Sverige idag.

Förslag till grönt avdragFör privatpersoner och villaägare har Finansdepartementet remitterat en promemoria med förslag om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik. Det gröna avdraget är ett solcellstöd som föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget. Det innebär att villaägaren omedelbart får del av skattelättnaden.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Grönt avdrag bara för villaägareTanken är att det gröna avdraget ersätter investeringsstödet från 2021. Det gröna avdraget gäller dock bara villaägare. Det innebär att företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk, kommuner, bostadsbolag och regionernas fastigheter blir helt utan investeringsstöd.

Ännu få solceller på stora takÄnnu så länge är det bara en mycket liten andel av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som utnyttjat sina takytor och installerat solcellsanläggningar. Ett investeringsstöd har dock varit en viktig förutsättning för att komma igång med utbyggnaden av solceller i Sverige. Att med så kort varsel stoppa investeringsstödet för solceller, när den varit ett katalysator för solcellsbyggnaden sedan 2009, verkar oövervägt.

Mer pengar i höstRegeringen garanterar dock att alla som färdigställer sin solcellsanläggning senast sista juni 2021 får del av investeringsstödet på oförändrad nivå. Det innebär att de kommer att skjuta till mer pengar i höstbudgeten.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem