Kunskapsportalen inom svensk solenergi


Artikel

Framtidens energisystem med solceller

Bild:  EU-projekt – "The future energy system – meeting complexity with flexibility"

Framtidens energisystem med solceller

De flesta verkar överens om att de globala utsläppen måste halveras fram tills år 2030. Det handlar i huvudsak om att ställa om energisystem runtom i världen. Naturskyddsföreningen har tagit fram en rapport som visar att det finns möjligheter till ett 100% förnybart och hållbart energisystem tills år 2040. Det är förstås en utmaning och kräver grundläggande förändringar.

Grundläggande förändringarEtt energisystem består av allt som producerar och förbrukar energi i ett samhälle, t ex produktion av el och fjärrvärme, hela transport- och industrisektorn, bostäder och servicetjänster. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen kan härledas till hur vi använder energi i samhället. Hela energisystemet måste förändras i grunden för att vi skall ha någon som helst chans att undvika katastrofala klimatförändringar.

All fossil energi behöver fasas utUr ett globalt perspektiv har ca 80% av energin vi använder fortfarande ett fossilt ursprung. Sverige har en betydligt lägre andel fossil energi – ca 30% – men vi har fortfarande en lång väg att vandra, även om vi har kommit längre än de flesta länder. För att kunna nå uppställda klimatmål behöver all fossil energi fasas ut snarast möjligt. Eftersom Sverige tillhör de rikare länderna finns möjligheten att kunna nå målet om fullständig utfasning av fossil energi tills år 2030! Om vi kan visa övriga världen att en snabb omställning blir vi ett föregångsland och föredöme för övriga världen.

Framtidens elsystem skilja sig från dagens på många sättVattenkraften tillför även i framtiden ungefär samma energimängder som idag, medan både sol- och vindkraften kommer öka tillförseln av förnybar el kraftigt. Kraftvärmen från bl a fjärrvärmeverk kommer minska något, eftersom biobränslen är en begränsad resurs. Det beräknas att vattenkraften tillför 68 TWh el och vindkraften 90 TWh, solelen 15 TWh, och kraftvärmen 3 TWh.

Fler resurser på gångDärutöver finns fler resurser som tillkommer de närmaste åren, t ex produktion av vätgas, batteri- och energilagring, samt en ökad flexibilitet i efterfrågan. Även mikroproducenter av exempelvis solel kommer att ha en större betydelse för elförsörjningen.

Men effektbrist kan uppstå. Att flexibelt kunna hantera energiresurserna är nyckeln till ett balanserat energisystem. Dagens elsystem är anpassat så att tillgång och efterfrågan alltid är i balans. Den alltmer väderberoende elproduktionen kräver att variationer i systemet hanteras på andra sätt, t ex med ny flexibel hantering av energiresurser. Förutom nämnda resurser kan import och export användas för balansera det förnybara elsystemet, varav vissa redan är tillgängliga i dag. Tillgängliga resurser överskrider redan idag det framtida behovet. I Sverige är effektbrist inte något problem fram tills år 2040.

Ett i grunden hållbart elsystem är en stor omställningDet krävs en ordentlig energieffektivisering inom alla samhällets sektorer fram tills år 2040. Framförallt gäller det bostäder och servicetjänster. Mer välisolerade bostäder och fastigheter och mer effektiv uppvärmning kommer att spela en betydande roll, där även mindre boytor och mer energieffektiva byggnader kan bidra till minskad energianvändning. Elförbrukningen kan minskas med ca 25% och för uppvärmning av bostäder samt servicetjänster är motsvarande siffra 30%. Det bidrar till angenämare inomhusklimat och lägre energikostnader. Smartare användning av el och värme kan ske genom automatisk styrning och energianvändning när priserna är som lägst. Ett exempel är värmepumpen som styrs så att den främst är igång när elpriset är som lägst. Med en anpassning av förbrukning efter energitillgången kan både energikostnaden och miljöpåverkan bli mindre – utan att det behöver inskränka på våra vardagliga liv.


Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev