Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Förslag till förenklat grönt avdrag för solceller till villa

Bild:  Gröna avdraget ger ett grönare Sverige

Förslag till förenklat grönt avdrag för solceller till villa

För snart en månad sedan presenterade regeringen sitt förslag om en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, t ex solceller, lagring av egenproducerad solenergi och elbilsladdning. Skattereduktionen påminner om den som finns för rut- och rotavdrag, vilket innebär en skattelättnad som dras av från fakturan redan vid köpet.

Oberoende gröna stödpengarFördelen med ett grönt avdrag är att den blivande solcellsägaren inte längre är beroende av det statliga investeringsstödet, där stödmedlen varierat mellan åren och där handläggningstiden efter inlämnad ansökan ofta varit väldigt lång, ibland 1-2 år. En osäkerhetsfaktor har varit att stödmedlen inte alltid räckt till alla sökande.

Endast privatpersonerSkattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Beloppet täcker 15 procent för solceller samt 50 procent för lagring av egenproducerad solenergi och elbilsladdning – både för material och arbete. Det medger en solcellsanläggning upp till maximala cirkapriset 325 000 kr.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Liknar rot- och rutavdragDet gröna avdraget kommer att hanteras som dagens rot- och rutavdrag, vilket gör det enkelt och tryggt för villaägare, men även för solcellsföretagen som får en förenklad försäljningsprocess, när de kan hantera det gröna avdraget direkt på fakturan. En annan fördel är också att pengarna inte tar slut.

Utbyggnad med solcellerFör villaägare som vill bygga ut solcellsanläggningen efter några år, alternativt bygga ett Attefallshus eller komplettera villan med elbilsladdning, fungerar det utmärkt att använda det gröna avdraget även under kommande år. Det gröna avdraget gäller även för solvärme, under förutsättning att det installeras samtidigt med solceller och att solelproduktionen utgör minst 20% av anläggningens årliga energiproduktion.

Oklart kring nya villor och husDock är det fortfarande oklart om det gröna avdraget även kommer att gälla för nybyggda hus. Idag omfattas endast villor och småhus äldre än fem år av rätten till rotavdrag. I regeringens förslag framgår att reglerna för det gröna avdraget skall följa motsvarande som för investeringsstödet. Det kan tolkas att även nybyggda hus skall omfattas av det gröna avdraget. Även Solelkommissionen framhåller i remissvaret nödvändigheten att även nyare villor och småhus skall omfattas av det gröna avdraget.

Prisutvecklingen påverkar gröna avdragetRegeringen ger utrymme för att det gröna avdraget kan sänkas i framtiden, om prisutvecklingen på solceller och annan grön teknik medger det. Redan sänkningen från dagens 20% investeringsstöd till kommande 15% för gröna avdraget ger en betydande minskning av statens kostnader.

Föräldrars villa och småhusFör rot- och rutavdraget finns idag rätten att få avdrag gällande föräldrars hus, och motsvarande föreslås gälla även för solceller, lagring av egenproducerad solenergi och elbilsladdning. Även markbaserade solcellsanläggningar omfattas av det gröna avdraget, under förutsättning att den installeras på den egna tomten för villan eller småhuset, vilket medger en mindre solcellspark.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem