Förnybar energi från solceller ökar snabbt

Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Förnybar energi från solceller ökar snabbt

Bild:  Allt fler väljer förnybar energi från solceller

Förnybar energi från solceller ökar snabbt

Fler och fler villa- och fastighetsägare upptäcker nu vinsterna med solceller. Inte nog med miljönyttan, utan även tillfredställelsen att producera solel på egna taket. Dessutom till ett lägre pris än den köpta elen från nätet.

70% fler solcellsanläggningar på ett år  Antalet nätanslutna solcellsanläggningar blev ca 19 000 fler 2019 än föregående år. Därmed finns nu ca 44 000 solcellsanläggningar anslutna till elnätet runtom i hela Sverige. Den kraftfulla ökning återspeglas också i installerad effekt som uppgår till nästan 700 MW, vilket är en ökning med ca 70% sedan föregående år, enligt statistik från Energimyndigheten.

Fyrdubbling på tre år  Antalet villor och andra fastigheter med egen solelproduktion har sedan 2016 mer än fyrfaldigats i Sverige. Många fastighetsägare förstår nu att nästan hela Sverige är lämpat för produktion av el från solen. Skillnaden mellan solinstrålningen i Norrlands inland och kusttrakterna i södra Sverige är endast 25% räknat över ett år. Till exempel har Göteborg nästan samma årliga solinstrålning som Berlin och Paris. Anledningen är att dessa två europeiska metropoler har ett molnigare väder, samt mer dis och partiklar i luften. Det är först på andra sidan Alperna som solinstrålningen ökar markant.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Många bra soliga taklägen  Att ha en villa eller fastighet med den största takytan riktad mot söder är förstås en bonus, utan även lägen åt sydväst eller sydost är utmärkta för solelproduktion. De ger endast en reduktion på ca 3 - 5% i jämförelse mot ett rent söderläge. Väst och östlägen fungerar också och har fördelen att solcellerna ger en jämnare fördelning av solelproduktionen över dagen, men till priset av ca 10% färre genererade kilowatttimmar jämfört med ett perfekt söderläge.

Solenergi är framtiden  Vi går alltså mot en framtid där hushållen själva blir såväl producenter som försäljare av el, och ju fler som ansluter sig till solcellsrörelsen desto större skillnad kan vi göra och fasa ut fossila bränslen. Solceller är därför inte bara en energirevolution för plånboken – utan för hela Sverige, Europa och det globala klimatet.

Investering för framtiden  Solceller är en investering för framtiden. Det finns pengar att spara, samtidigt som solceller medverkar till ett renare energisystem. Majoriteten av den producerade solelen går till egenförbrukningen i villan eller fastigheten – resten försäljs till elbolaget som förnybar överskottsel, som i sin tur minskar behovet av fossilt producerad el i systemet. Det innebär att även en liten solcellsanläggning bidrar till det stora kollektiva energisystemet.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem