Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Förnybar elproduktion ökar kraftigt

Förnybar elproduktion ökar kraftigt

En fördubbling av vindkraftens elproduktion är att vänta de närmaste två åren – från 2018 års 17 TWh till 38 TWh år 2022. Denna ökning beror på den kraftiga utbyggnad som planeras de närmaste åren. Även prognosen för elproduktion från solel är större än tidigare bedömningar, från 2018 års 0,4 TWh till 1,7 TWh 2022, vilket är en snabbare ökning än vad det tidigare har bedömts.

Minskad energianvändning Den totala energianvändningen i Sverige minskar dock, enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos. Minskningen bedömns bli ca 5% och går ner till ca 525 TWh mellan åren 2019 och 2022. Främsta orsaken är att kärnkraftens andel av energiproduktionen minskar. Det medför samtidigt även stora minskningar av energiförluster i samband med kärnkraftens elproduktion.

Corona-pandemin runtom i världen kommer troligen att påverka prognosen inom olika branscher, vilket Energimyndigheten inte tagit hänsyn till i den kortsiktiga prognosen. Huvudsyftet med korttidsprognosen är att ge underlag till Finansdepartementets årliga prognoser över skatteintäkter. Den ger en bild över energianvändningen de närmaste 4 åren, men skall inte användas för bedömningar över effektläget i Sverige.

Minskning av fossila bränslen till el och fjärrvärme För bränslen som används för att producera el och fjärrvärme väntas den fossila andel minska, särskild kol som väntas går ner till noll inom några år. Däremot ökar användningen av biobränsle. För det totala energisystemet har kol fortfarande en stor betydelse, framför allt inom stålindustrin.

Branschernas olika energianvändning För bostäder och service är en minskning med 0,5 TWh prognostiserad, vilket betyder 145 TWh för år 2022. El- och fjärrvärmeanvändningen stiger något, men eldningsoljor och fasta biobränslen går ner något under de närmaste åren.

Industrisektorns energianvändning ligger ganska stilla kring drygt 140 TWh under flera år framåt. Biobränsle ökar med ca 1 TWh, vilket är en större ökning än övriga energislag inom industrin.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Den totala energianvändningen för transporter ökar, framförallt utrikes transporter. Biodrivmedel står för den största ökningen, ca 1 TWh för perioden. Det är framförallt nya direktiv för högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, vilket Energimyndigheten raporterar om på hemsidan.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem