Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Fördelar och nackdelar med solceller

Bild:  Myter och missuppfattningar om solceller – t ex att de förfular tak – kan hindra investeringar

Fördelar och nackdelar med solceller

Ett argument som en del människor använder och som gör dem tveksamma inför investering i solceller är att solen bara ger tillräcklig solinstrålning på sommaren. Andra argument är att solceller bara är något för tekniknördar. Ytterligare argument är att de förfular och förminskar det estetiska värdet på framförallt villor, småhus och bostadshus, där taken är synliga från gatunivå. Vissa tror att solceller är krångliga att installera och kan skada villan eller fastigheten.

Myter stämmer sällan  Det korta svaret är att det inte stämmer! En investering i solceller är ett utmärkt sätt att bidra till både miljön, klimatet, energiomställningen och plånboken, utan att behöva bekymra sig om varken tekniken eller installationen. Idag kan solcellsanläggningar anskaffas nyckelfärdiga – både för villan, bostadshuset eller den kommersiella fastigheten – där solcellsleverantören tar hand om allt – inklusive pappersarbetet.

Solceller för tekniknördar?  Någon tekniknörd behöver en villa- och fastighetsägare inte vara för att investera i solceller. Installationen genomförs av solcellsspecialister, som förstås behöver veta allt om solceller, inklusive gällande arbetsrättsliga regler, byggkrav, behörighet för elinstallation m m.

Eftersom solceller inte har några rörliga delar eller komponenter, så är behovet av service, drift och underhåll minimalt, åtminstone för mindre solcellsanläggningar.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solceller försämrar det estetiska värdet?  Dagens solceller är i regel helt svarta, med svarteloxerade aluminiumramar, till skillnad från den förra generationens solpaneler som ofta var blåskimrande med naturoxiderade silverfärgade ramar. Monterade på ett tegelrött tak blev utseendet ifrågasatt och det estetiska värdet oftast inte så lyckad.

Snygga solpaneler  Idag finns också solcellspaneler som bara består av två härdade glasskivor, med ett mellanliggande mycket tunnt helsvart skikt av fotoelektriskt kisel. Det ger ett intryck av tunna svarta plattor som tycks sväva någon decimeter ovanför själva taket. Det gör taket mer enhetligt och ger ett stilrent intryck. Allteftersom miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor vuxit sig allt starkare, så har också solceller blivit lite av en statussymbol. Synen på solceller har förändrats till det bättre.

Pannor med integrerade solceller vid takomläggning  I samband med en förestående takomläggning finns också takintegrerade solceller att tillgå. Dessa erbjuds som fotoelektriska takpannor – ofta kallade för solpannor – som ersätter vanliga betong- eller tegelpannor. Även s k shingelpannor finns med integrerade solceller, som – i likhet med solpannor – är anpassade för att estetiskt harmonisera med vanliga takpannor. Dessa används för att komplettera runt skorstenar, vindskivor m m, där det kan behöva kapas takpannor för inpassning. Det finns numera även takplåt, belagd med ett fotoelektriskt skikt. Oftast går det inte att skilja shingel- och solpannor från vanliga takpannor – ej heller vanligt takplåt från solplåt – tak vare färg- och formanpassningar.

Solceller är besvärliga att installera?  Vid sökning på nätet för sökbegreppet solceller visas miljontals träffar i resultatlistan. Det finns helt enkelt massor av tillgänglig information om solceller, vilket kan få potentiella kunder tro att solceller kräver vetenskaplig kunskap och därmed är alltför krångligt att anskaffa. Antalet frågetecken blir helt enkelt för många hos den vanlige fastighetsägaren, vilket kan verka avskräckande.

Låt solcellsexperten ta hand om pappersarbetet  Frågor kring valet av solceller, beställning, installation, elanslutning, bygglov, tillstånd, eventuella solcellsbidrag eller ROT-avdrag, anslutning till elnätet och hanteringen av överskottsel, ursprungsgarantier och elcertifikat m m är sådant som en seriös solcellsleverantör tar hand om – vilket avlastar fastighetsägaren och samtidigt gör investeringen i solceller vädigt smidig och enkel.

Nyckelfärdig solcellslösning fungerar bäst  Egentligen finns bara två saker som fastighetsägaren behöver göra själv – dels att söka bygglov från kommunen, dels ansöka om det statliga investeringsstödet, alternativt begära ROT-avdrag. Resten sköter solcellsleverantören – de levererar en komplett nyckelfärdig anläggning till ett överenskommet fast pris.

Fortsättning följer kring missuppfattningar om solceller inom kort.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem