Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Energieffektivisering av fastigheter i klimatkristider

Bild:  Energieffektivisering av fastigheter gör stor klimatskillnad

Energieffektivisering av fastigheter i klimatkristider

Fastighetsbranschen jobbar hårt med att energieffektivisera fastigheter – men frågan är om det går fort nog? Det är bara ett halvår sedan drygt 11 000 forskare runtom i världen skrev en artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience och deklarerade att jorden står inför en klimatkris.

Klimatlära för alla  Många länder – och inte minst Sverige – upplever en våg av förnybara initiativ. De flesta av världens makthavare vet att vi inte bara står inför en klimatkris, utan faktiskt befinner oss mitt i den. Greta Thunberg är en förgrundsgestalt som blev en förebild och förespråkare för att intensifiera klimatarbetet. Kollektivet av nämnda forskare tog ännu fler steg. I italienska skolor har ämnet Klimatlära införts för att barn och ungdomar skall bli medvetna om klimathotet och dess konsekvenser – något som den föregående generationen haft svårt att hantera.

Stor potential för energieffektivisering av fastigheter  Enligt statistik från Energimyndigheten står bostäder för närmare 35% av Sveriges totala energianvändning, varav större delen av energin används för uppvärmning och varmvatten. De svenska klimatmålen för år 2020 lägger ribban att energianvändningen jämfört med år 2008 skall effektiviseras med 20%. För år 2030 skall en energieffektivisering på 50% uppnås i jämförelse med år 2005. En energieffektivisering inom Sveriges fastighetsbestånd är ett utmärkt sätt att minska Sveriges totala energianvändning.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Mer energieffektiv fastighetsbransch  Fortfarande förbrukas majoriteten av världens energi i befintliga fastigheter och byggnader. Därför räcker det inte att endast fokusera på uppförandet av nya energieffektiva bostäder. I Sverige finns drygt 2,5 miljoner flerbostadshus, varav många inte är energieffektiviserade. Skall det finnas en chans att uppnå de uppsatta klimatmålen, så måste även de befintliga fastigheterna få en översyn, med genomförandeplan för energieffektivisering. Att lägre energianvändning ger lägre klimatpåverkan är svårt att bestrida, så därför måste fastighetsbranschen bli mer energieffektiv.

Bra energidata en pusselbit för energieffektivare fastigheter  Att samla energidata är något som kanske känns lite väl långsiktigt, men varje steg är viktigt för att bidraga till en klimatpositiv värld. Det finns dock en tydlig parallell mellan insyn i en fastighets energiförbrukning och de mångfacetterade möjligheterna för fastighetsägare att skapa mer energieffektiva fastigheter. Enligt Förenta Nationerna – FN – finns tekniken för att minska energikonsumtionen i fastigheter med mellan 30 - 80% redan idag. Arbetet med att energieffektivisera fastigheter försvåras av bristen på strukturell planering – och inte minst – hanteringen av energidata och energiförbrukningen i fastigheter.

Holistisk energiövervakning  Arbetet att göra ett fastighetsbestånd mer energieffektivt är svårt om kapaciteten att beräkna, hantera och tolka energidata saknas. Det behövs en översikt och klar bild över vad som egentligen behöver förändras för att energieffektivisera ett helt fastighetsbestånd. En holistisk bild över fastighetsbeståndet skapar också ett ekonomiskt incitament, där energiskattereduktion, hållbarhetsrapporter och besparingseffekter är några av de pådrivande faktorerna.

Positiva energiincitament  För att möjliggöra ett förverkligande av förslag till åtgärder, krävs en effektiv insamling av mätvärden kring energianvändningen. Det är klart definierade mål och mätbara resultat, som ger positiva incitament att verka för ett ännu hållbarare samhälle och energieffektiva fastigheter.

Solceller en del av fastigheters energihantering  Att investera i solceller och annan förnybar energi är ett led i energieffektiviseringen av fastigheter. Det bidrar till en högre grad av egenförsörjning med el, och ofta även ett ökat intresse och energimedvetenhet kring fastigheter. Vid installation av solcellsanläggningar medföljer oftast även utmärkta hjälpmedel för visualisering av solelproduktionen – både momentant och historiskt. Genom att integrera dessa data med ett system för insamling av energidata från hela fastighetsbeståndet, ger en god inblick och beslutsunderlag för fler energibesparande åtgärder.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem