Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Elpriset slår historiska rekord

Bild:  2020 års historiskt låga elpriser har förbytts till betydligt högre elpriser i början på nya året 2021. Grafik från elbörsen Nordpool och Elen.nu

Elpriset slår historiska rekord

Det går snabbt mellan ytterligheter när det gäller elpriset. Under förra året var snittpriset 11 öre per kWh, vilket är de lägsta elpriset under ett år på elbörsen någonsin. Nu har det gått ett par veckor in på det nya året och elpriserna slår rekord igen – fast åt motsatt håll. Under förrförra veckan var elpriset över 75 öre / kWh, vilket är det högsta dygnspriset sedan år 2016. I förra veckan var högsta pris nästan 70 öre / kWh, och gårdagens elpris låg kring 45 öre / kWh.

Plötsligt stigande elpriser  Sammantaget innebär det en drastisk förändring från förra årets elpriser. Bakgrunden är först och främst att inledningen på det nya året har bjudit på betydligt kallare och torrare väder. Det innebär mindre tillgång på el från vattenkraften, vilket ger snabbt stigande elpriser.

Mycket vatten bidrar till lägre elpriser  Sent i höstas var vattenmagasinen – tack vare intensiv nederbörd – så gott som fulla. Det gjorde att vattenkraftsproducenterna fick öppna slussarna rejält för att inte riskera överfulla magasin. Nu när nederbördsmängderna minskat och vattenmängden i magasinen är normaliserade får de bättre betalt för den levererade elen.

Samtidigt tenderar elbehovet att öka snabbt – dels för att kylan bidrar till mer elanvändning för uppvärmning av bostäder och fastigheter – dels för att energibesparande ledigheter över jul och nyår nu är över. Människor återvänder till sina arbetsplatser och skolor, i kombination med att den energiintensiva industrin drar igång sina verksamheter igen.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Stora prisvariationer inom Sverige  Under år 2020 var visserligen snittpriset på el lågt, men elpriset varierade kraftigt mellan olika landsändar. I norra Sverige – där elförbrukarna har nära till elproduktionen från vind- och vattenkraft – var elpriserna betydligt lägre än i södra Sverige som har större elbehov. Anledningen är den begränsade överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige.

Även om medelpriset på elbörsen var extremt lågt under förra året så varierade prisbilden kraftigt mellan olika delar av landet, där kunderna i södra Sverige fått betala ett betydligt högre pris till följd av begränsad överföringskapacitet. Just nu skiljer sig dock inte elpriset nämnvärt mellan de olika elprisområdena, vilket framgår av grafiken ovan. Det kan dock förändras snabbt.

En del av kärnkraften försvann  Vid årsskiftet lades elproduktionen vid en av reaktorerna vid Ringhals kärnkraftanläggning ner för gott, vilket innebär att de nu bara levererar ca 60 procent av kapaciteten från förra året. Följaktligen kommer södra Sverige – som har det största elbehovet i landet – nu att ha tillgång till ännu mindre produktionskapacitet av nödvändig el. Det innebär en ännu större belastning på ett redan överfullt högspänningsnät, som knappt längre klarar att elförsörja de södra delarna av landet. Återstår att importera smutsig fossilbemängd el från våra sydliga grannländer, eller starta upp egna fossildriva reservkraftverk, när elbehovet är som störst.

Nordlink förbinder Norden med Europa  Mellan Norge och Tyskland finns elförbindelsen Nordlink, som sedan ett par veckor har en högre överföringskapacitet, vilket också är bidragande till högre elpriser. Både elimporten och elexporten mellan våra nordiska länder och övriga Europa kommer därmed att öka. Den högre kapaciteten ger också en intimare koppling till de kontinentala elpriserna. På sikt kan det leda till högre elpriser i Norden. Vi får en smutsigare el vid import och bidrar med renare el vid export.

Högtryck ger mindre vind  Under de senaste veckorna har ett högtryck dominerat väderleken i Norden, vilket gör att vindkraften ger mindre tillskott av el. Då ökar risken för att fossila kraftslag måste fylla tomrummet för att tillfredställa rådande elbehov. Det ökar förstås elpriset och bidrar tyvärr också till mer koldioxid i atmosfären.

Trenden för elpriset från nätet är stigande  Elprisernas volatilitet – d v s prisrörlighet – visar att ägare av solcellsanläggningar kan räkna med ännu bättre lönsamhet och avkastning i framtiden. Elpriset för solproducerad el från egna taket är fast under hela solcellsanläggningens livstid – till skillnad från köpt nätel. Visserligen varierar snittpriserna för nätel mellan olika år, men trenden enligt resonemanget ovan är snarare att elpriserna kommer att öka under de närmaste åren, vilket gör solcellsägare till vinnare på elmarknaden.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Rekommenderad partner

Soltech Energy

Solpaneler skall vara en långsiktig och hållbar lösning. Både som ekonomisk investering och på vägen mot en fossilfri framtid. Sedan 2014 har vi med vår samlade kunskap och våra kvalitativa produkter jobbat mot det målet – att leverera solcellsinstallationer med hög kvalitet, som gör våra kunder självförsörjande på el under lång tid. Nu, med Bravida som ny kraftfull majoritetsägare, kan vi säkra att det arbetet fortgår in i framtiden – för såväl befintliga som nya kunder. Vi skapar stora resultat, tillsammans! Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Solkraft Sverige AB, kontakta VD, Johnny Petré!


Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem