Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Effektgränsen för solceller borde slopas helt

Bild:  Höstbudgetens gröna besked – en fördubbling av effektgränsen till 500 kW – men borde slopas helt

Effektgränsen för solceller borde slopas helt

I mitten av september lade regeringen i höstbudgeten fram sin nya satsning på grön omställning, där bland annat effektgränsen för när skatt på mindre solenergianläggning tas ut höjs från 255 kW till 500 kW. Men de flesta inom solcells- och fastighetsbranschen önskar att effektgränsen tas bort helt och hållet.

Regeringen höjer effektgränsen för solceller  På regeringens hemsida går det att läsa att: ″Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt. Förslagen innebär bland annat att detta undantag utvidgas genom att gränsen för vad som utgör en mindre anläggning höjs, liksom gränsen för hur stor produktionskapacitet en producent sammanlagt får ha för att tillgodoräkna sig skatteundantaget. För till exempel en solelproducent kommer detta innebära att denne kan få skattebefrielse så länge produktionskapaciteten understiger 500 kW. Skatteundantaget gäller den el som förbrukas där den framställs.″

Solceller på fler stora tak  Solelkommissionen – där bl a IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och Solkompaniet ingår – har länge drivit frågan om att storleksgränsen på 255 kW – och snart 500 kW – skall slopas helt. Även branschföreningen Svensk Solenergi har drivit frågan och tycker det är självklart att de stora taken i större utsträckning skall användas till solel. De flesta fastighetsägare och övriga EU-länder håller med – men tydligen inte regeringen. Det är inte rimligt att egenanvändning av solel från det egna taket skall beskattas, när andra energieffektiviserande åtgärder som bidrar till mindre elanvändning inte beskattas. Exempelvis tycker ingen att energiskatt borde betalas på de kilowattimmar som inte längre köps när gamla belysningsarmaturer byts ut till LED-belysning.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Slopa effektgräns  Regeringen föreslår att effektgränsen 255 kW höjs till 500 kW för energiskattebefrielse på egenanvänd solel, vilket skall genomföras vid årsskiftet 2020 / 21. Det är förstås rätt väg att gå, men räcker inte hela vägen för att åstadkomma en solcellsboom i Sverige.

Många stora takytor står outnyttjade  Solelpotentialen är trots allt stor – nu kan många fler av de ca 25 000 stora byggnader som finns i Sverige installera solcellsanläggningar med nästan en fördubbling av effektgränsen. Men potentialen är större än så, eftersom takytorna på de största byggnaderna inte tas tillvara.

EU har slopat effektgränser  I andra EU-länder som tidigare haft effektgränser är principen numera att all egenanvänd solel är energiskattebefriad. Spanien genomförde en lagändring år 2019 och Österrike år 2020. Undantaget är Finland som har en effektgräns på 1 MW installerad effekt. Sverige kommer med effektgränsen 500 kW att fortsatt ligga i bottenligan inom EU, i jämförelse med de stora EU-länderna och våra nordiska grannländer.

Mycket onödigt administrativt arbete  Den olyckliga konsekvensen blir att fastighetsägare med många mindre solcellsanläggningar under 500 kW förblir fortsatt energiskatteskyldiga och får betala 0,5 öre / kWh. De får fortfarande i egenskap av energiskatteskyldiga administrera och deklarera energiskatt varje månad. Det drabbar inte minst kommuner och regioner, men även företag med många mindre anläggningar.

Tid som tas från andra energieffektiviserande åtgärder  Att effektgränsen höjs till 500 kW spelar mindre roll för alla dessa fastighetsägare, eftersom de snabbt överskrider även den nya effektgränsen när effekten för alla solcellsanläggningar sammanräknas inom de egna fastighetsbestånden. Med 10-tals eller till och med 100-tals fastigheter i beståndet – som ägs av samma juridiska person – blir administrationen betydande. Tidsåtgången hade kunnat användas till nyttigare ändamål – t ex andra energieffektiviserande åtgärder.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem