Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Drift och underhåll av solcellsanläggningar

Bild:  Regelbunden service och löpande underhåll av solcellsanläggning

Drift och underhåll av solcellsanläggningar

En solcellsanläggning är beräknad att fungera under lång tid – oftast längre än 30 år. Men om den skall fungera optimalt kan anläggningsinnehavaren inte sitt med armarna i kors och tro att solcellsanläggningen sköter sig självt år efter år. Därför finns vissa riktlinjer att förhålla sig till som ägare av en solcellsanläggning.

Driftsansvar för solcellsanläggningen  När en solcellsanläggning är färdiginstallerad, driftsatt och överlämnad övergår driftsansvaret till beställaren. Det gäller även ansvaret för skötsel och underhåll av anläggningen. Oftast är förstås en solcellsanläggning helt självgående och erforderlig arbetsinsats liten – speciellt de första åren. Under minst 5 år gäller produktgarantier och installationsgarantier täcker ofta upp till 10 år. Men någon gång i halvåret bör även en annars mycket driftsäker solcellsanläggning få service och kontrolleras, så att den förblir både el- och personsäker, samt producerar utlovad mängd solenergi.

Goda råd för skötsel  I samband med driftsättning och överlåtelse av solcellsanläggningen medföljer skötselinstruktioner, som inte bör hamna i någon skrivbordslåda och glömmas bort, utan ingå i den översyn som även övriga fastigheten och dess driftsystem får med jämna mellanrum.

Beroende på solcellsanläggningens storlek kan kraven på drift och underhåll mellan anläggningar skilja sig något. Generellt kräver mindre solcellsanläggningar – och speciellt de där solpanelerna följer takets lutning – något mindre underhåll. Större solcellsanläggningar installerade på flacka eller platta tak ställer högre krav på drift, service och underhåll. Solpanelerna är mer utsatta för väderbetingelser, bl a eftersom panelens baksida lämnas mer oskyddad. Även kopplingslåder, kontakter och kablar är i större utsträckning utsatta för vädrets makter.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Skötselanvisningar  Vid överlämning av solcellsanläggningen ingå drifts- och skötselanvisningar från installatören. Även manualer och dokumentation från tillverkarna av solpaneler, växelriktare, montagesystem m m medföljer. Däri framgår vilka åtgärder som bör vidtagas vid olika tillfällen under anläggningens livstid.

Övervakningssystem  Dagens övervakningssystem för solceller är kompetenta och ger en bra översikt på hur solcellsanläggningen mår. Men många brister är svåra att utläsa för en vanlig lekman och solcellsägare. Därför krävs en utbildad och kunnig driftstekniker som löpande övervakar anläggningen och även kan koppla upp sig till de mer detaljerade data som döljer sig i hjärtat av solcellsanläggningen – växelriktaren.

De mer kompetenta övervakningssystemen för solceller lagrar data om anläggningens elproduktion, solinstrålning och temperatur. Därtill kommer information om hur mycket solel varje sträng av solceller producerar vid varje given tidpunkt. Med webbaserade användargränssnitt kan datan visualiseras, t ex via webbportal eller app. Med inbyggda larmsystem kan driftsteknikern förvarnas att något inte står rätt till.

Visuell inspektion viktigt  Fjärrövervakning kan dock aldrig ersätta en visuell besiktning, som på ett bättre sätt kan avgöra när begynnande defekter börjar utgöra ett allvarligt problem, som behöver åtgärdas i förebyggande syfte.

Solcellsägare skall inte förledas tro att en solcellsanläggning är helt underhållsfri. Det kan bli mycket kostsamt – dyrare ju fler år solcellsanläggningen står utan service och underhåll. Tillkommer förlusten genom sämre solelproduktion.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem