Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Bergvärme och solceller

Bild:  Berggrundens värme kan pumpas upp med den förnybara energin från solceller och vindkraft

Bergvärme och solceller

Solceller och bergvärme i en klimatsmart kombination. Att producera solel till bergvärmepumpen är smart för alla typer av fastigheter – från villa till större kommersiella fastigheter. Smartast ur ett lönsamhetsperspektiv är dock om bergvärmepumpen jobbar på heltid, d v s är igång så lång tid som möjligt.

Bergvärme intressantare ju större fastigheten är   Bergvärmepumpar i småhus och villor har ofta en ganska intermittent gångtid, d v s pumpen går igång när temperaturen i ackumulatortanken går ner till en förbestämd tröskelnivå. När rätt temperatur har uppnåtts stänger pumpen av driften tills temperaturen åter gått ner till tröskelnivån. Det ger en energibesparing, men inte riktigt lika effektivt som en bergsvärmepump i större fastigheter.

Kombinera med solceller och vindkraft   Det går att komplettera bergvärme med både vindkraft och solceller. Vindkraften köps från elbolaget och solelen hämtas från solcellerna på egna taket. Resultatet är en energilösning som är både miljömässigt och ekonomiskt smart.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Solceller och vindkraft ger grön bergvärme   En bergvärmepump hämtar energi som lagrats i berggrunden och är på så sätt en grön energikälla. Samtidigt kräver den mycket el eftersom värmepumpen måste kunna producera både värme och varmvatten till en eller flera fastigheter. För maximal klimatnytta och bra ekonomisk lönsamhet behöver elen komma från förnybara energikällor.

Soliga sommardagar och blåsiga vinterdagar   En solcellsanläggning har kapacitet att täcka dagsbehovet av el till värmepumpen – mer under soliga dagar på sommaren – än molniga dagar på hösten, våren och vintertid. Därför är vindkraft ett bra komplement, eftersom det blåser med under vinterhalvåret när solcellerna inte förmår täcka elbehovet i fastigheten. Det gör kombinationen solenergi och vindkraft så lyckad.

Andelsägande för bostadsrättsföreningar   Vissa bostadsrättsföreningar i Sverige är andelsägare i vindkraftverk och kan täcka 70 - 80% av elbehovet med vindkraft till värmepumparna. För att komma upp till närmare 100% är solenergi ett prisvärt och miljövänligt alternativ. Bostadskooperationen HSB har gjort tvärtom – de har investerat i en av Sveriges största solcellsparker och erbjuder sedan solelen till sina medlemmar bland bostadsrättsföreningarna.

Solceller sänker driftkostnader från dag ett   En solcellsanläggning är visserligen en ganska stor investering, men den ger avkastning direkt eftersom driftkostnaderna sänks i samma stund som solcellerna tas i bruk. Återbetalningstiden kan dock variera beroende på marknadens framtida elpriser. Ju högre priset på den köpta nätelen är, desto kortare blir återbetalningstiden för solcellsanläggningen. Men under normala förhållanden och utifrån priset på nätelen under de senaste åren, så beräknas återbetalningstiden ofta till ca 8 - 12 år.

Fast elpris från solceller i 30 år   En annan stor fördel med en solcellsanläggning är att den erbjuder ett fast elpris under hela dess livslängd. Det fasta elpriset beräknas genom att dividera investeringskostnaden med den totala beräknade energiproduktionen under solcellsanläggningen livstid – ca 30 år.

En möjlighet för många fastighetsägare   Möjligheten att kombinera solceller med bergvärme passar många fastighetsägare – under förutsättning att det finns markyta för att gräva och borra för anslutning av värmepumpen till berggrunden. Då är det en riktigt klimatsmart kombination.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem