Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Behov av 100 batterifabriker – med storlek som NorthVolt

Bild:  Batterifabriken i Skellefteå är störst i Europa

Behov av 100 batterifabriker – med storlek som NorthVolt

En utredning skall senast i februari 2021 lämna förslag om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av bensin- och dieseldrivna bilar. Inriktningen är densamma i många andra länder. De flesta pekar ut eldrivna fordon som bästa lösningen. Världens biltillverkare investerar redan nu ofattbara summor på omställningen av transportsektorn. I Sverige står den för en tredjefel av Sveriges utsläpp av koldioxid och har därmed en betydande roll i omställningsarbetet.

Omställningen från fossildrivet till eldrivet  Men att byta ut fossildrivet till eldrivet innebär en enorm utmaning – både för biltillverkare, batteritillverkare och distributörer vid övergången från fossil bensin och diesel, till elförsörjning av alla de laddstationer som kommer att behövas – både i Sverige och hela Europa.

Europas största batterifabrik för litium-jon-batterier  Det svenskägda företaget Northvolt bygger Europas största batterifabrik för litium-jon-batterier till elbilar i Skellefteå. En storslagen investering på flera sätt – drygt 30 miljarder kronor i Skelleftea på en markyta som motsvarar runt 70 fotbollsplaner. Hela industriområdet ligger kring 100 hektar. Runt 40 000 träd har avverkats, som blir virke och biobränsle.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Nya arbetstillfällen i en framtidsbransch  Runt 1 000 byggnadsarbetare behövs för uppförandet, och den färdiga batterifabriken beräknas sysselsätta ca 2 500 personer. Med antagandet att det påverkar lika många familjer, med kanske 3 - 4 familjemedlemmar, så berör satsningen omkring 10 000 personer. Det genererar många nya arbetstillfällen och stor inflyttning till en kommun med ca 70 000 invånare. Kommunen planerar bygga 5 000 nya bostäder under projekttiden.

En av Sveriges största industriområden  Kommunägda Skellefteå Kraft är Northvolts lokala samarbetspartner, och ansvarar för framdragning av el, fiber och kylvatten. Skellefteå kommun svarar för detaljplanering, t ex VA och vägar. Hela industriområden är kostnadsberäknad till ca 100 miljoner kronor, med plats för många fler framtida företag.

Forsknings- och testanläggningen Northvolt Labs finns i Västerås och kommer inom några år att sysselsätta 300 - 400 personer.

Elbilar är framtiden  Energiomställningen från fossildrivna till koldioxidneutrala fordon har förvandlats från vision till konkret verklighet, där Sverige i allmänhet och Skellefteå i synnerhet dragit en vinstlott. Eldrivna bilar och andra fordon anses av de flesta vara den förhärskande tekniken under det närmaste decenniet, även om mer utvecklad vätgasteknik kan vara ett fullgott alternativ om något årtionde.

Teknologin kring effektivare elmotorer och batterier förfinas fortlöpande. Världens biltillverkare kommer under de närmaste åren att satsa flera tusen miljarder kronor i nya tekniker inom eldrivna person- och godstransporter.

Grön förnybar energi för tillverkning av litium-jon-batterier  Tillgången till den viktiga förnybara och gröna elen har varit en viktig faktor bakom beslutet för NorthVolt att investera i batterifabriken av litium-jon-batterier i Skellefteå. Även närheten till det mineralrika Skelleftefältet bidrar – där gruvbolaget Boliden verkat sedan historiska tider – har förstås bidragit i valet av etableringsort.

Effektivare resursutnyttjande vid batteritillverkning  Behovet av laddbara litium-jon-batterier i världen beräknas fram till år 2025 till 1,8 miljoner ton, fördelat på 12 miljoner elbilar. Det är lätt förstå att kampen om råvaror, ny och innovativ batteriteknik, produktionsresurser och marknadsandelar kommer att hårdna ordentligt under det kommande decenniet.

I Sverige beräknas elbilar inklusive laddhybrider att ligga på drygt 2,2 miljoner fram tills år 2030. Många bedömare anser att batterierna är avgöande i kampen om marknadsandelar för elbilar. Störst batterifabrik anses också ha störst chans att vinna.

Risk för ökade leveranstider av elbilar  Dagens långa väntetider för att få en beställd elbil levererad riskerar att öka, om inte produktionskapaciteten byggs ut. Idag är det bara Tesla och deras Gigafactory som kan leverera med hyfsat acceptabla leveranstider.

Prognosen pekar på att det tills år 2025 behöver produceras 1 000 GWh litium-jon-batterier för att klara efterfrågan. Det motsvarar nästan 20 produktionsenheter med storlek som motsvarar Northvolt-anläggningen i Skellefteå.

NorthVolt i Skellefteå bara en hundradel av framtida behovet av batterier  Produktionsstart för NorthVolt sker tidigare, men år 2024 skall hela batterifabriken vara driftklar. Produktionskapaciteten ligger kring 32 GWh. Det innebär visserligen att produktionsanläggningen blir störst i Europa och en av de största i hela världen, men det är långt ifrån att täcka marknadsbehovet

NorthVolt i Skellefteå en hundradel av behovet av batterier  Om omställningen av transportsektorn från fossil drift till eldrift skall gå tillräckligt snabbt och i den takt som både klimatet och politiker kräver, ligger behovet på mer än 100 batterifabriker – med storlek som NorthVolt – runt om i världen. Kampen om de erforderliga råvarorna – framför allt litium – men även metallerna koppar, nickel, kobolt, mangan och grafit – kommer att bli extrem. De är ändliga resurser som från och med nu kommer efterfrågas i dramatiskt ökad omfattning.

Laddbara batterier en utmaning för miljön  Utmaningen för elbilsbranschen kommer att bli enorm – inte bara inom produktionen av batterier – utan för många närliggande teknikområden – och inte minst samhället. En så kraftig ökning av efterfrågan är svår att klara utan betydande konsekvenser. Den litium-jon-baserade batteritekniken kommer att tära hårt på resurser – inte minst inom råvaruutvinning, återvinning av gamla batterier, och hanteringen av miljöfrågor.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem