Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Att välja bästa solcellsleverantör – och undvika fallgroparna

Bild:  Oavsett om det gäller ett villan, bostadshuset eller kommersiella fastigheten, så är rekommendationen att vara noggrann i valet av solcellsleverantör

Att välja bästa solcellsleverantör – och undvika fallgroparna

Valet av leverantör av solceller till villataket – eller till bostadshuset eller kommersiella fastigheten – är inte lätt för någon fastighetsägare. Måhända underlättar det för fastighetsbolag som ofta har någon person som är utbildad och kunnig inom förnybara energilösningar. För alla andra är en planerad investering i solceller en utmaning.

Allmänt viktiga frågor  Många frågor behöver bli besvarade innan det är dags att ta steget att välja en solcellsleverantör och få solcellsanläggningen installerad, t ex:

 • Passar taket för solceller?
 • Hur många solpaneler får plats?
 • Hur många kWh producerar solcellerna?
 • Hur lång är återbetalningstiden?
 • Vilka solpaneler är bäst?

Miljömedvetenhet  En investering i solceller är förstås ett utmärkt sätt att bli lite mer oberoende av elbolagens leveranser av nätel. Men för den lite mer miljömedvetne fastighetsägaren finns ytterligare frågor som är relevanta att ställa:

 • Hur miljövänliga är solceller?
 • Är solpaneler återvinningsbara?
 • Hur lång är energiåterbetalningstiden?
 • Är materialen i solpaneler hållbart utvunna?
 • Hur lång är livslängden för solceller?

Kostnadsmedvetenhet  För den kostnadsmedvetna fastighetsägaren finns ytterligare frågor:

 • Vilken ersättning är att förvänta för överskottselen?
 • Hur hög är verkningsgraden efter 25 år?
 • Kan solceller kapa effekttoppar?
 • Har solceller jämna ut mängden inköpt nätel?
 • Hur påverkar solceller säkringsabonnemanget?

Driftsmedvetenhet  Några frågor att ställa är vad som händer under solcellsanläggningens livstid:

 • Är solcellsanläggningar underhållsfria?
 • Finns solcellsleverantören kvar när problem uppstår?
 • Hur mycket är långa garantitider värda efter 10 eller 20 år?
 • Är den planerade solcellsanläggningen framtidskompatibel?
 • Är det skillnad på små och stora solcellsleverantörer?


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Större solcellsleverantör är ett bättre val  Till att börja med ett generellt tips när det gäller valet av den bäst lämpade solcellsleverantören – att välja ett större solcellsföretag är i regel bättre än ett mindre. De har oftast representation på flera platser i Sverige, längre historik, bättre kunskap tack vare många fler installerade solcellsanläggningar, och inte minst en utbyggd service- och underhållsavdelning som effektivt kan hantera garantiärenden, underhåll och reparationer.

Prismedvetenhet  Priset är förstås en viktig och lockande faktor, men billigast är definitivt inte alltid bäst när det gäller att fatta beslut i valet av solcellsleverantör. Lägg hellre till några kronor och acceptera en något längre återbetalningstid, under förutsättning att någon av de utvalda leverantörerna är bättre kvaiificerad utefter kriterierna ovan.

Återbetalningstid  En solcellsanläggning är en stor investering – oavsett om det gäller villataket, bostadshuset eller den kommersiella fastigheten. Vanligen utgör återbetalningstiden ca 25 - 50% av solcellsanläggningars livslängd, vilket innebär att merparten av den tid som solcellerna levererar förnybar el i det närmaste är kostnadsfri. Återbetalningstiden förkortas av de rotavdrag som är avsedda för privatpersoner, som kan få avdraget direkt på fakturan från solcellsleverantören. För företag och fastighetsbolag finns numera inget investeringsstöd kvar.

Återvinningsbarhet  Rent generellt kan också fastslås att solceller är ett mycket miljövänligt sätt att producera förnybar energi – från produktion av solpanelerna, tlll återvinning av hela anläggningen. Med material som kisel, glas, aluminium, koppar och silver är ca 98% av solpanelerna återvinningsbara – om och om igen. Resten består av ett par procent plast och några promille av mer sällsynta material, som behöver tas om hand på annat sätt. Energiåterbetalningstiden är ca 2 - 3 år, d v s efter denna tidsrymd producerar solcellerna mer energi än vad som förbrukades vid tillverkningen.

Frågan om bygglov  Det generella kravet på bygglov för solceller slopades år 2018. Numera kan de flesta solcellsanläggningar installeras utan bygglov. Undantagna är t ex fastigheter i Stockholms innerstad, men också fastigheter i en del andra städer och orter, eftersom många av dessa anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Men för vanliga en- eller tvåbostadshus, där solpanelerna följer fastighetens form – d v s att de ligger plant mot taket eller väggen – är det i regel fritt fram att installera solceller. Ett gott råd är dock att alltid kontakta kommunen för att säkerställa installationen, så att inga missförstånd uppstår.

Allmänna tips  Slutligen ett par grundläggande tips – se till att solcellsföretaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket och att de är medlemmar i branschföreningen Svensk Solenergi. Certifierade solcellsinstallatörer följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Denna certifiering av installatörer omprövas var tredje år. Det garanterar visserligen inte att solcellsföretaget har den erforderliga kunskapen, erfarenheten och hantverksskickligheten, som behövs för en högklassig solcellsanläggning, men ger trots allt en grundtrygghet.

Svaren på de tjugo frågorna i början av artikeln finns besvarade i andra artiklar på hemsidan. Besök gärna Sol- och EnergiGuiden, som bl a ger tips på de bästa och mest rekommenderade solcellsleverantörerna.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

 • Bra ägarstruktur,
 • Ekonomi i balans,
 • Goda tillväxtprognoser,
 • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
 • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
 • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem