Kunskapsportalen inom solceller och hållbara energisystem


Artikel

Antalet solcellsanläggningar till villor ökar kraftigt

Bild:  Martin Ek

Antalet solcellsanläggningar till villor ökar kraftigt

Under 2019 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med närmare 19 000. Idag finns totalt 44 000 nätanslutna anläggningar fördelade över hela Sverige. Det är en ökning med närmare 19 000 solcellsanläggningar. Även den installerade effekten har ökat rejält till 698 MW ‐ en ökning med 287 MW. Det motsvarar ca 70 procent fler installerade MW jämfört med föregående år, enligt Solkompaniet som hämtat statistik från Energimyndigheten.

Flest under 20 kW Störst andel av 2019 års nyinstallerade solcellsanläggningar är under 20 kW – vilket motsvarar ytan på större villatak. Sedan statistiken började är det inte längre anläggningar i storleksklassen 20 - 1 000 kW som är störst, utan istället har de mindre solcellsanläggningarna tagit över ledarrollen.

Mer småskaligt Att småskaliga mikroproducenter ökar kraftigt, innebär att allt fler fastigheter kommer att kunna försörja fastigheten med egenproducerad solel från det egna taket. Villaägare kan dra nytta av skattereduktionen som utgår med 60 öre per kilowattimma, dock maximalt 18 000 kr per år.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9

Företagspartner 10

Företagspartner 11

Företagspartner 12

Företagspartner 13

Företagspartner 14

Företagspartner 15


Fortsättning av artikel

Energimyndighetens indelningDet är Energimyndigheten som fördelar solcellsanläggningar i tre kategorier – dels anläggningar mindre än 20 kW, sedan 20 kW till 1 000 kW och slutligen över 1 000 kW.

Stora men även små kommuner Kommuner med största andelen installerad effekt är större storstadskommuner, t ex Stockholm Göteborg, Uppsala och Linköping, som alla hade en installerad effekt på över 15 MW vid senaste årsskiftet. Även fortsättningsvis är det i första hand storstadskommuner som växer mest.

Minst 6 MW per kommun installerade Göteborg, Uppsala och Västerås under 2019. Även mindre kommuner gör stora satsningar på solel. Exempel är kommunen Sjöbo där den installerade effekten ökat med 6 MW. Andra små kommuner som installerat vardera 1 MW är Herrljunga och Gnosjö. Det är nu endast en kommun som i slutet av förra året saknade solcellsanläggningar. I jämförelse kan nämnas att det 2016 var tio kommuner utan solcellsanläggningar.

Sol- & EnergiGuiden

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem