Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Anslutning av solceller till elnätet

Bild:  Enerquire – inquire the future of energy business

Anslutning av solceller till elnätet

De flesta solcellsanläggningar är anslutna till elnätet. I dessa tider med hotande corona-pandemi och hot från fientliga cyberattacker på samhällsviktiga funktioner – t ex elnätet – ökar också intresset för fristående, oberoende och lokala batterilager för lagring av billig elenergi – både för enskilda villor och större fastigheter.

Fristående solcellsanläggningar  Dock är kostnaderna för helt fristående solcellsanläggningar – oberoende av yttre eltillförsel – är ännu så länge väldigt höga i jämförelse med nätanslutna system. De större batterilager som installeras idag har som främsta uppgift att fungera som buffert och backup vid elbortfall eller driftstörningar i eldistributionen. Ett annat användningsområde är att jämna ut effekttoppar i elnätet.

Nattetid ingen solel  Nackdelen med solenergi är att solcellerna nattetid inte producerar någon solel alls – och under mulna dagar eller vintertid endast små energimängder.

Med batterilager kan effekttopparna dagtid planas ut, så att solel även kan stå för elförsörjningen när solcellerna inte är lika aktiva som när solen skiner. Det handlar det om att kunna leverera skördad solenergi även under dygnets mörka timmar.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Ökad egenanvändning  För hushåll i villor och andra mindre fastigheter kan batterilager öka egenanvändningen av producerad solel, t ex kvällstid när människor kommer hem från sina arbetsplatser. På natten kan el till billigare nattariffer tankas in i batterilagret, för att sedan användas dagtid. Solelen kan förstås även användas för laddning av hushållets elbil.

Sprid ut solelen  Större fastigheter, lager- och logistikbyggnader har ofta verksamhet från tidig morgon till sen kväll. Där gäller att samla in så mycket solenergi som möjligt under dagtid, för att via batterilager sprida ut den insamlade solelen över större delen av dygnet. Många företag inom denna sektor använder eldrivna truckar som med fördel kan laddas med solel.

För industrier hjälper solceller och batterilager – förutom att bidra med förnybar energi – också till att jämna ut toppeffekterna som uppstår när verksamheten drar igång tidigt på morgonen. Andra industrier har effekttoppar även vid andra tidpunkter under dagen.

255 kW hindrar utbyggnad  Om 100% förnyelsebar elproduktion skall kunna uppnås måste energiskattegränsen för anläggningar större än 255 kW avskaffas. Idag hindras utbyggnaden av 1 000-tals solcellsanläggningar till större industrifastigheter, lager- och logistikbyggnader med stora takytor och stora elbehov från att bygga större än 255 kW, eftersom de annars blir belagda med full energiskatt.

Att behöva betala energiskatt för solel som fastighetsägaren producerat och använder i den egna fastigheten är svårbegripligt. För fastighetsägare till mindre fastigheter gör det ingen skillnad, eftersom solcellsanläggningarna nästan alltid är mycket mindre än 255 kW.

Hushåll i villor, bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus skulle med framtidens billigare batterilager kunna nå en bra bit till ett oberoende från nätel, utan anslutning till elnätet.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem