Leverantörer av utanpåliggande och takintegrerade solceller till både små och stora fastighetsägare
Partner till SolarVolt


Artikel

Soltech Energy – koncernen med visionen att integrera solceller i morgondagens hållbara samhälle

Bild:  Transparenta solceller ger både solenergi och förhöjer det estetiska värdet på ett p-hus i Linköping

Soltech Energy – koncernen med visionen att integrera solceller i morgondagens hållbara samhälle

Solcellskoncernen Soltech Energy har gått från en idé som föddes på Kungliga Tekniska Högskolan – och har idag vuxit till Sveriges ledande helhetsleverantör inom solcellslösningar – både med traditionella solpaneler och takintegrerade solceller. Företagets solteknologi är förberedd för integration med framtida energi- och effektoptimerade lösningar, t ex elstyrsystem, elbilsladdning och batterilager.

Förvandling av fastigheter till effektiva solelproducenterAtt ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling av nya solcellsteknologier, till installation av kompletta nyckelfärdiga soldrivna energilösningar, är Soltech Energy's styrka. Därom vittnar deras många goda omdömen.

Utgångspunkten är att alla former av fastigheter kan förvandlas till effektiva energiproducenter. Många kunder har ett behov av traditionella solcellslösningar, inte minst inom kommersiella fastigheter, vilket flera av bolagets dotterbolag levererar.

Estetiska solceller runt hela fastighetenGenom att erbjuda estetiska solcellslösningar för tak och fasader – integrerade i tak-, fasad- och byggmaterialen eller monterade utanpå – tillgodoses kundernas behov idag, men kommer att göra ännu större skillnad för kommande generationer.

Nära samarbete mellan Soltech's dotterbolagBland dotterbolagen finns en uppsjö av företag – med den gemensamma nämnaren att samtliga finns inom solceller, tak, fasad och bygg och – med fokus på integration med solcellslösningar. Mellan Soltech-koncernens dotterbolag pågår alltid ett nära samarbete med utbyte av kunskap och erfarenheter.

Från Sverige till fler geografiska marknaderUtmaningen för framtiden sträcker sig långt över Sveriges rikes gränser. Med förhoppning om att påverka klimatet i positiv riktning började Soltech's expansion till landet där klimatproblemen är som mest påtagliga – Kina. Där får landets stora fastigheter och outnyttjade markytor hjälp att byta traditionella fossila energikällor till förnybar solenergi.

Solenergieran har bara tagit sin börjanSolenergi har en enorm potential, inte minst för att samhället måste klara klimatutmaningen. Traditionella solceller är en väl beprövad teknologi och utvecklades i början av rymdåldern för att förse satelliter med energi. Sedan dess har solcellsteknologin utvecklats och förfinats, till att bli en synnerligen effektiv och pålitlig energikälla.

Solceller till många flerMen solcellstekniken måste bli tillgänglig för många, många fler. Det ställer höga krav på solcellsbranschen att ta fram smartare, effektivare och mer prisvärda solcellslösningar, för att tämja solens energi. Framtidsvisionen inom Soltech-koncernen är att solenergi skall vara en självklar, integrerad del i vardagen.

Visionen är solceller till alla fastigheterDen solenergi som når jordens yta under två timmar räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Det är förstås en hisnande tanke, men också en kunskap som kan driva fram nydanande förändringar. Strävan är att integrationen av solceller vid uppförande av nya fastigheter och byggnader skall bli en självklarhet – d v s ingå i byggnormer, standarder och förordningar – även vid renovering av befintliga fastighetsbestånd. Även att bygga in och integrera solceller i tak- och fasadmaterial bör befrämjas och är en del av Soltech-koncernens utveckling och utbud.

Expansiv förvärvsstrategiInom koncernen förvärvas företag med kompletterande verksamheter, kompetenser och erfarenheter – för att sedan bli dotterbolag med en gemensam vision – att bidra till ett samhälle där solenergi är en naturligt och hållbar del av vardagen.

Lönsam tillväxtstrategiSoltech har implementerat en strategi för att driva tillväxt. De ingående bolagens gemensamma styrka är att kunna svara mot behoven genom hela värdekedjan – från innovation, utveckling och produktion av solteknologi – till försäljning, installation och optimering.

Koncernstrukturen ger stordriftsfördelarAtt samla många mindre bolag i en större koncern, skapas stordriftsfördelar, men även förutsättningar för ökad kompetens och fler geografiska marknader. De första stegen är redan tagna, med ett 10-tal dotterbolag i portföljen, finansierade genom lyckade aktieemissioner.

Är ditt företag redo att förvärvas?Soltech Energy är – förutom företag inom solceller, tak-, fasad- och byggbraschen – även intresserade att förvärva företag inom energilagring, elbilsladdning, intelligenta hem och högteknologiska bolag inom cleantech-området. Det spelar ingen roll om det är ett stort – eller litet företag – tonvikten ligger i att hitta rätt entreprenörer.

Omvandlar din fastighet till en effektiv solenergiproducentVi rekommenderar att ta kontakt med Soltech Energy för att få en bättre inblick och förståelse hur solens energi kan integreras i ditt företag – men även fastighetsägare som vill omvandla sin fastighet eller hela fastighetsbestånd till egenproducerande, självförsörjande och energisnåla fastigheter – och därmed till en del av morgondagens hållbara samhälle.

Soltech Energy AB välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta kommunikationschefen Josefin Sollander!

Sol- & EnergiGuiden Pro

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Erbjudande från Soltech Energy

Soltech Energy

Inom koncernen Soltech pågår det ett nära samarbete mellan våra dotterbolag. Soltech har höga mål och skall nå dessa till stor del genom en aggressiv förvärvsstrategi, som kommer att ta bolaget ut i Norden och på sikt även ut i Europa. Soltech kommer att fokusera på bolag inom solenergi samt tak-, fasad-, batteri/ladd- och elbranscherna samt även på bolag med smarta energilösningar för kontroll och styrning. Vi söker ständigt förvärvskandidater och välkomnar alla intresserade att höra av sig – kontakta Soltech Energy AB, kommunikationsansvariga Josefin Sollander!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1
Företagspartner 2
Företagspartner 3
Företagspartner 4
Företagspartner 5
Företagspartner 6
Företagspartner 7
Företagspartner 8
Företagspartner 9

Alla publicerade artiklar för 2021

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

Get In Touch

Karta

Hitta till oss

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem