Sol- och Energiportalen – aktuella nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem
Powered by SolarVolt


Artikel

Nya tider för det globala klimatarbetet

Bild:  Förnyelsebart på frammarsch – kolkraften dyrare än både vindkraft och solenergi

Nya tider för det globala klimatarbetet

Valet i USA innebär högst sannolikt även en påverkan på det arbete som pågår för att rädda det eskalerande klimathotet. Att de amerikanska väljarna nu har valt Joe Biden som president för de kommande 4 åren är hoppfullt för klimatet, inte minst för att de sannolikt även återinträder i Parisavtalet. Problemet är att det inte minskar klimathotet.

Miljölagar i fara  Många miljölagar som Trump hotade att upphäva, finns fortfarande kvar. Och utvecklingen av vindkraft- och solcellsindustrin i USA går för högtryck. Där har marknaden haft trumf (inte trump) på hand. Idag är energin som produceras av vindkraften och solcellerna billigare än den från kolet. Även forskning och utveckling inom det förnyelsebara energiområdet har inte stannat av – tvärtom, det forskas och utvecklas som aldrig förr inom dessa teknikområden – och de får snart stimulans från USA:apos; nya president.

Ett ödesval för klimatet  Men hade Trump fått ytterligare 4 år att regera, så kunde det ha gått åt käpprätt åt fanders. Med ett presidentskap som förnekar vetenskapen och att världen befinner sig i en alltmer hotfull klimatkris hade kunnat försätta planeten i ett icke reversibelt klimathot utan återvändo. Hade några hundratusen amerikaner röstat annorlunda så skulle det ha påverkat bönderna i Afrika lika mycket som Sydostasiens fiskare och de låglänta delarna i Bangladesh eller Holland – eller för den delen kustremsan runt Skåne – som hade hotats av ännu snabbare havsnivåhöjningar.

Paradoxalt nog kan demokratiska val i USA påverka en hel värld när det kommer till huruvida planeten skall överleva eller inte. Även om valet i USA var väldigt jämnt så är ca 60% av amerikanerna oroliga för klimatförändringar, inte minst efter de många förödande bränderna på den amerikanska kontinenten.


Artikeln fortsätter nedan!


Rekommenderade partners

Företagspartner 1

Företagspartner 2

Företagspartner 3

Företagspartner 4

Företagspartner 5

Företagspartner 6

Företagspartner 7

Företagspartner 8

Företagspartner 9


Fortsättning av artikel

Sol- och vindkraft billigare än kolkraften  Nu blir det åter vetenskapliga fakta som kommer att utgöra basen för klimatpolitiken i USA. Joe Biden har under en stor del av sin politiska karriär varit en föregrundsgestalt inom klimatområdet. Han har också tidigt vågat uttala att världen befinner sig i en klimatkris som hotar mänskligheten.

Återinträde i Parisavtalet  Intressant är att USA' återinträde i Parisavtalet bara behöver ta en månad. Den nye presidenten har lovat en åtgärdsplan för hur USA skall kunna bli koldioxidneutralt fram tills år 2050. Ett annat intressant faktum är att den amerikanska kolindustrin krympt med drygt 40% under Trumps tid som president, så han har inte kunnat vända amerikansk klimatpolitik i den fossila riktning han velat. Marknaden har talat sitt språk – d v s att elda klo för att producera elektricitet numera är ganska olönsamt. Både vindkraften och solenergin levererar redan nu mer el än kolkraften. Så USA är på god väg att låta kolet stanna där det hör hemma – under jord.

Stormakter siktar mot koldioxidneutralt mål  Nu kan världens tre stora ekonomiska regioner – EU, USA och Kina, som är ansvariga för drygt 60% av koldioxidutsläppen – ställa upp gemensamma målsättningar för hur kolkraften, oljan och andra fossila bränslen kan avvecklas snabbare och göra världen fossilt oberoende. Även Ryssland sällar sig nu till de övriga och har en egen plan för att minska utsläppen.

Miljölagar återställs  Ett 100-tal miljölagar hann upphävas av Trumps administration, men inte särskilt många blev genomförda. Anledningen är att de flesta inte höll måttet när de skulle bedömas av domstolarna. Förhoppningen är att de berörda miljölagarna skall kunna återställas ganska snabbt - inte minst de som avser kolkraften.

USA från ledande till bottenläge  Naturvårdsverket i USA – som där heter EPA – har blivit kringskuret ganska rejält under de senaste fyra åren. Inom myndigheten finns numera en del personer som förnekar att något konkret klimathot skulle föreligga. Även här finns stora förhoppningar att kunna återupprätta förtroendet för myndigheten – inte minst genom att låta vetenskap och forskning bestämma färdriktningen för klimatarbetet.

Ur ett internationellt perspektiv intar USA en bottenplacering när det gäller effektiv klimatpolitik, vilket är anmärkningsvärt när många andra framstående länder inom det förnybara energiområdet strävar i motsatt riktning.

Koldioxid- och klimattullar  Inom EU finns en viljeinriktning att införa koldioxidtullar, i syfte att skydda europeiska företag inom den förnybara energisektorn, inte minst när Kina nu har aviserat att vilja bli den ledande stormakt inom den gröna elsektorn – som förutom förnybar energi – även inbegriper elbilar, batterilager och vätgastekniken. Om övriga länder också satsar på koldioxid- och klimattullar kan det ge en skjuts framåt där även subventioner för fossila bränslen avskaffas.

Senaten ett hinder – men nya presidenten inger hopp för klimatet  Med republikansk majoritet i kongressens senat kan klimatomställningen försvåras, inte minst inom infrastrukturen, där satsningar på en modern järnväg kan fördröjas – eller i värsta fall – ställas in. Men utvecklingsländer runt om i världen kan räkna med ett klimatbidrag, för att underlätta deras omställning till förnybar energi – inte minst solenergin på den afrikanska kontinenten och i Indien. Där kan förhoppningsvis även svenska solenergiföretag bidra för en snabbare energiomställning.


Våra rekommendationer  På sidan Sol- och EnergiGuiden Pro rekommenderar vi företag som vi anser har kapacitet att bidra till lönsamma solceller, elbilsladdning, batterilager, värmepumpar och andra innovativa och hållbara energisystem till företag och fastighetsbolag. De uppfyller enligt vår bedömning följande kriterier:

  • Bra ägarstruktur,
  • Ekonomi i balans,
  • Goda tillväxtprognoser,
  • Rimliga chanser att kunna leverera service under projektens livstid,
  • Mångårig kunskap, kompetens och erfarenhet inom sina respektive energiområden,
  • Många lyckade installationer, implementeringar och projekt hos nöjda kunder.

Läs mer om rekommenderade leverantörer i Sol- och EnergiGuiden Pro   ▸


Kontakta oss   ▾

Sveriges mest kvalificerade solcellsleverantörer och leverantörer av hållbara energisystem

Alla publicerade artiklar för 2020

Tillväxt Solceller

Gå med i vårt nätverk på LinkedIn för fler artiklar om solceller och annan förnybar energi, men även om nya innovativa energisystem – vi finns här!

Kontakt

FÖRFRÅGNINGAR OM SOLCELLER
ELLER HÅLLBARA ENERGISYSTEM?
KONTAKTA OSS!

Karta

HITTA TILL OSS

Vi på SolarVolt har våra lokaler i ett modernt kontorshotell – WeSpace – med all tänkbar service, support och teknik.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för ny kunskap, nyheter och artiklar
inom solceller och hållbara energisystem